6η έκδοση του βιβλίου “Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός”

Ο “Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός” διανύει από 01.10.2010 την 6η έκδοσή του.

4η έκδοση του βιβλίου “Ιδού οι Τούρκοι”

Το “Ιδού οι Τούρκοι” επανεκδόθηκε σε 4η έκδοση από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΖΗΤΡΟΣ”.

Ιδού οι Τούρκοι

Υπό την απειλή της ένταξης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδού οι Τούρκοι

3η ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΓΚΥΡΑ”
Αθήνα Τηλ/νο: 210 2693800 – 210 2693806
ΕΤΟΣ 2007

ISBN: 978-960-422-544-6

Περισσότερα…

Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός

2η ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΚΑΔΜΟΣ”
Θεσσαλονίκη τηλ/νο: 2310 252320 – 2310 252323
Αθήνα τηλ/νο: 210 3838068
ΕΤΟΣ 2009

ISBN: 978-960-6851-11-7

Περισσότερα…