Υπό την απειλή της ένταξης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδού οι Τούρκοι

3η ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΓΚΥΡΑ”
Αθήνα Τηλ/νο: 210 2693800 – 210 2693806
ΕΤΟΣ 2007

ISBN: 978-960-422-544-6

Αντιμετωπίζουμε οι Έλληνες σήμερα, ως Έθνος/ Κράτος, μια μακροπρόθεσμα σχεδιασμένη «νεο-ταξική» στρατηγική, με ποικίλες τακτικές κάμ­ψεως των αντιτουρκικών «αντανακλαστικών» μας, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα τα πλανηταρχικά συμφέροντα στην ευρύτερη πε­ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα του Αιγαίου πελάγους.
Αντανακλαστικών, όμως, που είναι αναγκαίο να διατηρούνται σε εγρήγορση, διότι βασίζονται αφ’ ενός σε «πικρές» ιστορικές εμπειρίες του Λαού μας και αφ’ ετέρου σε στοιχειώδες αίσθημα εθνικής αυτοσυντηρήσεως, εφ’ όσον οι επεκτατικές «ορέξεις» των Τούρκων, εις βάρος του Ελλαδι­κού χώρου, ουδέποτε έπαψαν να προβάλλονται και μάλιστα με ιδιάζουσα θρασύτητα και προ­κλητικότητα.
Επιβάλλεται λοιπόν η διαχρονική έρευνα και η διαρκής ανάδειξη των ιστορικών και νεότερων στοιχείων που αποδεικνύουν και υπενθυμίζουν στους σύγχρονους Έλληνες την μακραίωνη, αθε­ράπευτη και επικίνδυνη, τόσο για την Χώρα μας όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουρκική «παθογενή» βαρβαρότητα.

Loading