Ο ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ (Ιστορία και Παράδοση)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

Ο ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ
(Ιστορία και Παράδοση)

ΑΘΗΝΑ 2021

Ο ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ (διαβάστε όλο το κείμενο κάνοντας κλικ)

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Θεωρώ ευτυχία το γεγονός ότι, ενώ έχω ήδη υπερβεί την εβδόμη δεκαετία τής ζωής μου, η μνήμη μου είναι ακμαία και διατηρεί άριστα τις παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις μου, μέχρι σήμερα.
Θυμάμαι λοιπόν, ότι από το έτος 1950, τά καλοκαίρια παραθέριζα με τούς γονείς μου -σχεδόν επί 3μηνο- στο χωριό καταγωγής τού πατέρα μου, την ορεινή Μεγαλόχαρη τού Νομού Αρτας.
Εκεί, παρά τίς δύσκολες μετεμφυλιακές συνθήκες, στο οικογενειακό μας περιβάλλον υπήρχε συγκατοίκηση με προσφιλείς ανιόντες και εγκάρδια σχέση με λοιπούς στενούς συγγενείς και συγχωριανούς, αλλά και με αξέχαστες παραστάσεις από την καθημερινή μας ζωή και την «ανέγγιχτη» -τότε- χλωρίδα και πανίδα τής περιοχής.
Επίσης θυμάμαι, ότι στην καθημερινότητά μας -εκτός από τά συνήθη θέματα συζητήσεων- περιλαμβάνονταν και συχνές αναφορές σε οικογενειακές ιστορικές μνήμες, είτε πρόσφατες, είτε προηγουμένων γενεών τών γονέων μου.
Αυτό οφείλονταν -κατ’ αρχήν- στο ότι, τόσο οι οικογένειές τους, όσο και οι ίδιοι οι γονείς μου, είχαν άμεση συμμετοχή και συμβολή σέ πολεμικά ή αντιστασιακά γεγονότα και δράσεις στα πολύ πρόσφατα χρόνια τού Β’ Παγκοσμίου πολέμου, όπως ήταν το πολεμικό έπος τού «ΟΧΙ» στα 1940-41, η ΓερμανοΙταλική Κατοχή και η Εθνική Αντίσταση στα 1942-44, αλλά και ο Εμφύλιος πόλεμος πού επακολούθησε, με επώδυνες και για τις οικογένειές μας συνέπειες.
(Σημειώνω ότι, ο πατέρας μου Νικηφόρος Γρηγ. Κοσσυβάκης, ήταν ήδη παρασημοφορημένος επ’ ανδραγαθία πολεμιστής και τραυματίας τού ΕλληνοΙταλικού πολέ-μου 1940-41, αλλά και εκ τών πρώτων Οπλαρχηγών στην Εθνική Αντίσταση κατά την Γερμανο-Ιταλική Κατοχή, στην ορεινή περιοχή τών Ραδοβυζίων και τού Βάλτου, κατ’ αρχήν με τόν ΕΔΕΣ και -εν συνεχεία- ως Καπετάνιος επιδρομικής ομάδος με τον ΕΛΑΣ.)
Αυτονόητα, ο απόηχος εκείνων τών χρονικά «νωπών» (ήδη όμως ιστο-ρικών) συμβάντων, αναπαράγονταν στις -ένθερμα φορτισμένες- συζητήσεις τών γονέων μου και τών οικείων προσώπων τού συγγενικού και φιλικού μας περιβάλλοντος.
Κυρίως -όμως- οι συζητήσεις εκείνες περιλάμβαναν συχνές αναφορές σε γεγονότα ανιόντων τού πατέρα μου, δηλαδή, τού παππού μου, τού προππάπου μου, καθώς και τού πατέρα, και τού παππού εκείνου!!!
Ανέτρεχαν δηλαδή, σε συμβάντα πέντε (5) γενεών προγόνων μου, τά οποία είχαν εξελιχθεί σε ταραγμένες εποχές, τ ό σ ο  π ρ ί ν  α π ό  τ η ν  μ ε γ ά λ η  ε π α ν ά σ τ α σ η  τ ο ύ  1821,  κ α θ’ ό λ η  τ η ν  δ ι ά ρ κ ε ι ά  τ η ς,  ό σ ο  κ α ι  μ ε τ ά  από αυτήν.
Και όλα αυτά διότι, η «φάρα» μας -τών Κοσσυβακαίων- είχε διαρκή και σημαίνουσα αγωνιστική συμβολή, σε κάθε πατριωτική-επαναστατική διεργασία στις ανυπότακτες περιοχές τής Ηπείρου και τής Δυτικής Ελλάδος, τις εποχές εκείνες, με τούς ανιόντες μου να είναι πάντοτε μπροστάρηδες σ’ όλα αυτά.
Από μικρό παιδί, λοιπόν, είχα την μεγάλη τύχη -κυρίως μέσω τής γοητευτικής αφηγηματικής ευχέρειας τού πατέρα μου- να εντρυφώ διαρκώς στα ιστορικά εκείνα πεπραγμένα, πού δεν ήσαν γενικά και «απόμακρα», εφ’ όσον εμπεριείχαν το συναισθηματικό στοιχείο τής οικογενειακής συμβολής μας, διανθισμένα με απίστευτες λεπτομέρειες, συγκλονιστικής πλοκής και τολμηρών δράσεων.
Εκείνη η συχνή -πατρική- αφήγηση ιστορικών συμβάντων, με τις … «αποκοτιές» τών «παππούδων» μου, όχι μόνο μέ έκαναν να λατρέψω -ήδη από μαθητής Δημοτικού σχολείου- το μάθημα τής Ιστορίας, αλλά -σύν τώ χρόνω- ν’ αποκτήσουν στην φαντασία μου και τήν διάσταση τής «προσωπικής συμμετοχής» μου!!!
Ιδιαιτέρως, οι -με έκδηλη υπερηφάνεια- λεπτομερέστατες περιγραφές τού μνήμονος πατέρα μου, στα εν λόγω ιστορικά γεγονότα και τους επί μέρους ήρωές τους, περιλάμβανε -μεταξύ άλλων σημαντικών- και μία υπόμνηση ανεκτίμητης αξίας και σημασίας για ‘μένα.
Υπόμνηση, πού συνετέλεσε καθοριστικά στην εδραίωση τής -υπερβατικής- αισθήσεώς μου ότι, ήμουν και εγώ μαζί τους, «εκεί και τότε»:
«Παιδί μου, να θυμάσαι ότι, οι πρόγονοί μας -μαζί και οι Αντωνακαίοι από την Βρεστενίτσα- ήσαν οι μόνοι Ραδοβυζινοί πού τόλμησαν να συ-μπαρασταθούν στους Μποτσαραίους στον Σέλτσο στα 1804, αλλά και διέσωσαν όσους ελάχιστους γλύτωσαν από την σφαγή εκεί, μαζί και τον ανεκτίμητο Μάρκο»!!!
«Χρόνια μετά, συμπολέμησαν σε μάχες τού ‘21, ενώ αργότερα συγγενέψαμε».
«Γιά τους αγώνες τους εκείνους και τους μετέπειτα, το προγονικό μας σπίτι, εδώ στο χωριό -πού τότε ονομάζονταν «Μπότση»- έχει καεί για την Πατρίδα, πέντε φορές, μέχρι σήμερα»!!!
Εκείνη η -φορτισμένη συγκινησιακά- πατρική υπόμνηση, υπήρξε η βασική αιτία τής ιδιαίτερης συναισθηματικής σύνδεσής μου με το έπος τού 1821 και τής -εκ μέρους μου- διαρκούς και «μανιώδους» αναγνώσεως, ποικίλων ιστορικών καταγραφών γι’ αυτό.
Διότι, στον ρομαντικό ψυχισμό μου ως εφήβου, είχε ήδη αναγορευτεί σε καθοδηγητικό ίνδαλμα και πρότυπό μου, μία -απίστευτης «οσιότητος»- μορφή τών επαναστατικών αγώνων για την Εθνική μας παλιγγενεσία, ένας ήρωας μοναδικής προσωπικότητος και αξίας.
Και ήταν εκείνος, ο ασύγκριτος σε παλληκαριά, αλλά και σε στρατηγι-κή διορατικότητα, ηγέτης τών αρειμάνιων Σουλιωτών, πού τον ονόμασαν «Αητό τού Σουλίου» και «Νεώτερο Λεωνίδα».
Εκείνος πού, με τις αλλεπάλληλες και απίστευτες νίκες τις οποίες καθώρισε η πολεμική ιδιοφυία του, στα πρώτα δύο χρόνια τής Επαναστάσεως τού 1821, εγκλώβισε στην Ηπειρο τις τεράστιες Σουλτανικές δυνάμεις πού -υπό τον εμπειροπόλεμο Χουρσίτ πασά- θα την «έπνιγαν» σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, πρίν προλάβει να στεριώσει.
Ηταν εκείνος πού, όχι μόνον οι κορυφαίοι συμπρωταγωνιστές του -όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος- αλλά και οι ίδιοι οι αρχηγοί τών ασπόνδων εχθρών του, τών πολεμοχαρών «Τουρκαλβανών», υποκλίθηκαν στην μεγαλοσύνη και την σοφή κρίση του.
Εκείνος πού ξεχώριζε μεταξύ τών συναγωνιστών του για την εντιμότητα, την σεμνότητα τού χαρακτήρα, αλλά και την σπάνια ανιδιοτέλειά του.
Εκείνος πού, οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι διανοούμενοι, συγγραφείς και ποιητές τού καιρού του, όπως ο Γάλλος Βίκτωρ Ουγκώ και ο Βρετανός Λόρδος Βύρων, τον ανέδειξαν σε οικουμενικό πρότυπο εναρέτου ήρωα.
Εκείνος πού, μόνος «καθαγιάστηκε» ονομαστικά στον «Υμνο γιά την Ελευθερία», από τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό.
Εκείνος πού, με τον ηρωϊκό θάνατό του, «πυροδότησε» τήν έκρηξη τού φιλελληνικού κινήματος και συνήγειρε τις Ευρωπαϊκές συνειδήσεις υπέρ τής Ελληνικής παλιγγενεσίας.
Εκείνος πού -στο άκαιρο «ξόδι» του- συμμετείχε θρηνώντας ολόκληρος ο Ελληνικός λαός, συναισθανόμενος το μέγεθος τής απώλειάς του.
Εκείνος πού, ο λαός μας τον ύμνησε σε τόσα δημοτικά τραγούδια, ό-σα δεν τραγουδήθηκαν για όλους μαζί, τούς λοιπούς ήρωες συναγωνιστές του.
Εκείνος ο αξεπέραστος, ο Μάρκο Μπότσαρης!!!
Ποιά τιμή, λοιπόν, και ποιά υπερηφάνεια γιά έναν νεοΕλληνα έφηβο, να γνωρίζει, ότι οι δικοί του πρόγονοι συμπολέμησαν μαζί του.
Ποιά αίσθηση, ότι το χνάρι του -η «ομπλή» του, πού μνημονεύει το δημοτικό μας τραγούδι- είχε αποτυπωθεί εκεί, στην αυλή τού πολυπυρπολημένου προγονικού μας σπιτιού, στην ορεινή «Μπότση».
Ποιός συγκλονισμός και ποιά συγκίνηση, ότι και ο ίδιος «είχα αίμα» από την γενιά του!!!
Ακράδαντα πιστεύω ότι, γι’ αυτούς τούς λόγους, από τα εφηβικά μου χρόνια, είχα την διαρκή αίσθηση ότι, «γονιδιακά» τον είχα γνωρίσει και ήμουν -από τότε- και εγώ μαζί του.
Και όχι μόνον, στην ανεκτίμητη για το Ελληνικό έθνος πολεμική εποποιία του, στα πρώτα χρόνια και συμβάντα τής μεγάλης Επαναστάσεως τού ‘21, μέχρι τον απροσδόκητο χαμό του στο Καρπενήσι, στις 9 Αυγούστου 1823, α λ λ ά κ α ι σ τ ι ς δ ι κ έ ς τ ο υ δ ρ α μ α τ ι κ έ ς ε φ η β ι κ έ ς η μ έ ρ ε ς, στο Μοναστήρι τού Σέλτσου τον Απρίλη τού 1804, πού τον σφράγισαν ανεξίτηλα.
Εκείνη η μοναδική αίσθηση τής «προσωπικής σχέσεως», είναι πού μού δίνει τώρα -έστω και δύο αιώνες μετά- την συγγραφική ευχέρεια, νά αφηγηθώ σε πρώτο ενικό πρόσωπο, τά τραγικά εκείνα γεγονότα.
Δηλαδή, ως νά αφηγείται ο ίδιος -ο τότε έφηβος- Μάρκο Μπότσαρης, τήν μακραίωνη Σουλιώτικη εποποιϊα και, εν συνεχεία, την επική πολιορκία τών Μποτσαραίων στο ορεινό Ραδοβύζι, τον τραγικό αποδεκατισμό τους, αλλά και την απίστευτη διαφυγή τών ελαχίστων επιζώντων από τον θανάσιμο κλοιό τών Τουρκαλβανών τού αιμοβόρου Αλή πασά.
Και είναι η ιδιαίτερη μνήμη μου, αλλά και η -εκ δικηγορικής εμπειρίας δεκαετιών- επαγωγική μου τεχνική, πού με βοηθά νά «αναπλάσω» -θεωρώ με πειστικότητα και ιστορική ακρίβεια- τά φοβερά εκείνα γεγονότα.
Εχοντας -επί πλέον- τηρήσει στο έπακρο και την θεμελιώδη υποχρέωση ενός υπεύθυνου ιστορικού συγγραφέα, να γνωρίζει «ιδίοις όμμασι» τούς τόπους όπου διαδραματίστηκαν τά ιστορούμενα, εφ’ όσον έχω επισκεφθεί κατ’ επανάληψη -στο απώτερο αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν- εκείνα τά δυσπρόσιτα και αιματόβρεχτα τοπία, γύρω από το ιστορικό Μοναστήρι τού Σέλτσου.
Και μάλιστα, σε εποχές τής δεκαετίας τού ’70, πού δεν υπήρχε κάν αμαξιτός δρόμος για την οδική πρόσβαση εκεί, στα απόκρημνα μέρη, όπου συντελέστηκε -πρίν από δύο αιώνες- το μέγα δράμα τού αποδεκατισμού τών Μποτσαραίων και τών λοιπών Σουλιωτών.
Δηλαδή, όταν οι -πρός επακριβή επισκόπηση και εξιστόρηση- αιματόβρεχτοι τόποι, παρέμεναν «πετρωμένοι» σ’ εκείνες τις τραγικές ημέρες και ώρες τού Απριλίου 1804.

[ Υ.Γ. Είχα -μάλιστα- την ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και τιμή, σε μία από τίς τελευταίες φορές τού προσκυνήματός μου εκεί (μαζί με την αγαπημένη κόρη μου Ναταλία), να ξεναγήσω έναν εκ τών κορυφαίων ιστορικών συγγραφέων τής νεώτερης Ελλάδος, τον προσφιλέστατό μου και πολυγραφότατο Σαράντο Καργάκο.
Έναν αληθινό ενσυνείδητο Ελληνα Λάκωνα, ο οποίος προσφάτως μάς άφησε χρόνους, έχοντας -όμως- προηγουμένως κληροδοτήσει στο Ελληνικό έθνος, μία εργώδη και υπερπολύτιμη ιστορική συγγραφική παρακαταθήκη.]

Ο ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ (διαβάστε όλο το κείμενο κάνοντας κλικ)

ΣΤΗ ΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΣΤΗ ΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
(Ανω Ραδοβύζι, Μονή Σέλτσου, 23η Απριλίου 1804)
Τού Γρηγόρη Νικηφ. Κοσσυβάκη
———————
Στά βράχια πού ροβόλησες
σάν ‘λάφι ισκιωμένο,
μέ τήν πλεξούδα σου λυτή,
τό μάτι αγριεμένο.
————————-
Ωραία σάν τήν άνοιξη
λουλούδι μυρωμένο,
κλαράκι βεργολυγερό,
και σπαθογεννημένο.
————————-
Το χνάρι σου αναζητώ,
στού «Ασπρου» τό γεφύρι
και τόν αχό τής μάχης σου,
μέ τ’ άτρομο τό χέρι.
————————-
Γιά σένα απροσκύνητη,
Σουλιώτισσα αντρειωμένη,
στήν Ηπειρο όλοι τραγουδούν
τού Μπότσαρη τήν Λένη.
————————-

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

————————————————————————————-

20 / 10 / 2021 – 21/ 10/ 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΠΡΕΒΕΖΑ 1821 – 2021 «ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΝΗΜΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», στο πλαίσιο της επετείου της Απελευθέρωσης της Πρέβεζας, διοργανώνει στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2021, μία σειρά εκδηλώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η υποδοχή και έκθεση κειμηλίων του Μάρκου Μπότσαρη, τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο της Νικόπολης και ομιλία του Δικηγόρου – Συγγραφέα Γρηγόρη Κοσσυβάκη με θέμα : «Πρέβεζα παρούσα στην Ιστορία – Από την Αρχαία Νικόπολη στην Απελευθέρωση».

                                           ————————————————————————————-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ, «ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ» ΚΑΙ Η ΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑ…

Η πρόσφατη (και μάλιστα σέ έτος συμπληρώσεως 200 ετών από τήν εθνοπατριωτική Επανάσταση τού 1821…), υπό τής νύν Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας, «προτροπή», περί αντιμετωπίσεως τού -όντως- μείζονος εθνικού δημογραφικού προβλήματος, διά τής αθρόας χορηγήσεως τής Ελληνικής υπηκοότητος σέ χιλιάδες από τούς λαθρομετανάστες πού έχουν κατακλύσει την Χώρα, θα πρέπει να μάς προβληματίσει ιδιαιτέρως.

Αλλά -πολλές φορές- τά σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτό τού προτεινόμενου αφελληνισμού τού έθνους μας, είναι καλλίτερα να τά αντιμετωπίζουμε αφ’ ενός αναλύοντάς τα με όλα τά επί μέρους συνθετικά τους στοιχεία και αφ’ ετέρου μέ «χιούμορ», όπου θυμικώς αυτό επιτρέπεται…

Γνωρίζουμε λοιπόν κατ’ αρχήν ότι, οι εν λόγω λαθρομετανάστες προέρχονται κατά την συντριπτική πλειοψηφία τους από Ασιατικές χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράκ, αλλά και από την Νιγηρία, το Σουδάν και την λοιπή Αφρική.

Εν συνεχεία γνωρίζουμε ότι ελάχιστοι εξ αυτών μεταναστεύουν οικογενειακώς και -κατά ποσοστό τουλάχιστον 90% (ενενήντα τοίς εκατό), είναι νέοι άρρενες «αναπαραγωγικής» ηλικίας.

Παραλλήλως όμως, γνωρίζουμε ότι στην παμψηφία τους είναι Μωαμεθανικού θρησκεύματος και -όπως μάς πληροφορούν ανελλιπώς τά «λαλίστατα» ΜΜΕ- κατά το πλείστον εμφορούνται από Ισλαμικές φαντασιώσεις περί «παραδείσων με ουρί και πιλάφια», έχουν κατά συνήθεια βίαιες συμπεριφορές και έχουν ανδρωθεί με νοοτροπίες υποτιμήσεως και «νομίμων»βιαιοπραγιών σέ βάρος τών γυναικών, εφ’ όσον αυτά τούς υπαγορεύει η θρησκεία τους και τά «Μεσαιωνικών» αντιλήψεων απολυταρχικά καθεστώτα όπου γεννήθηκαν.

Με αυτά τά δεδομένα, πού προφανέστατα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν, έστω και εμφορούμενο από ιδεολογικές «παρωπίδες» περί «αδελφοσύνης των λαών» και με ανοηταίνουσες συνθηματολογίες τύπου «μετανάστες αδέλφια μας», θεωρούμε βασίμως ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι, εκ τών προτέρων, «λάβροι» και συνειδητοί εχθροί τών αλλοφύλων και αλλοθρήσκων τους Ελλήνων και Ελληνίδων.

Λαμβανομένων λοιπόν υπ’ όψιν όλων αυτών, άς εξετάσουμε και «ΤΙ» ακριβώς μάς συνιστά, άλλως μάς προτείνει η σεβαστή Ανωτάτη Αρχόντισσά μας;;;

O συγγράφων αντιλαμβάνεται ότι, μάς «προτρέπει» -κυριολεκτικά αστόχαστα- ν’ αποδεχθούμε τον συστηματικό …γαμικό «εμβολιασμό» τού έθνους τών Ελλήνων και  π ρ ω τ ί σ τ ω ς  τ ώ ν  Ε λ λ η ν ί δ ω ν (θυγατέρων, αδελφών, εγγονών μας) μέσω τών παραπάνω εξ Ασίας και εξ Αφρικής, «πολυφέρνων γαμπρών»!!!

Και μάλιστα μάς το προτείνει -παρ’ ότι «χρηματίσασα» κορυφαία δικαστικός λειτουργός η ίδια, πρίν εκλεγεί υπό τής Βουλής των Ελλήνων στο ανώτατο αξίωμα τής Χώρας- χωρίς κάν να προηγηθεί Συνταγματικό Δημοψήφισμα, εφ’ όσον το ζήτημα είναι και φλέγον και σοβαρότατο, ασφαλώς δε δικαιούμαστε οι ενήλικοι Ελληνες και οι Ελληνίδες να εκφράσουμε την θετική ή την αρνητική άποψή μας γι’ αυτό.

Εκτός εάν η σεβαστή μας Κα Πρόεδρος προσδοκά ότι, οι -τέως πλέον λαθρομετανάστες- μέλλοντες «γαμπροί» μας, λαμβάνοντες την αθρόως (και επωφελώς γιά πολλούς ημεδαπούς…) χορηγουμένη Ελληνική υπηκοότητά τους, θα …«μεταλλαχθούν» «αυτομάτως» και ασμένως σέ …απογόνους τού Ηρακλέους, τού Ιάσωνος, τού Θησέως, τού Αχιλλέως, τού Μιλτιάδου, τού Λεωνίδου, τού Πρωταγόρου, τού Σωκράτους, τού Πλάτωνος, τού Αριστοτέλους, τού Αρχιμήδους, τού Μεγάλου Αλεξάνδρου (εξ αυτού -είναι βέβαιον- ότι θα δηλωθούν ως απόγονοι, οι πλείστοι), αλλά και τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τού Ρήγα Φεραίου, τού Καραϊσκάκη, τού Νικηταρά, τού Αθανασίου Διάκου (και άς ωρυόταν ο δυστυχής πρό τού μαρτυρίου του, ότι: «Γραικός γεννήθηκε»…) και τού -εκδαρέντος από τούς Τούρκους- Κρητός ηγέτου Ιωάννη Δασκαλογιάννη, ίσως δε και τού εκ Θεσσαλίας στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, τού αρειμανίου Τουρκομάχου «Μαύρου Καβαλλάρη».

Οπότε, οι «μεταλλαχθέντες» (κατά τίς παγκοσμιοποιητικές ενοράσεις τής σεβαστής μας Ανωτάτης Αρχόντισσας) τέως λαθρομετανάστες «γαμπροί» μας, αποβαλλόντες ακαριαίως τήν «εξ απαλών ονύχων» διδαχθείσα ισλαμική παιδεία τους, περί τών -κατά συνήθειαν και κατά συρροήν- ληστειών, λεηλασιών, δολοφονιών, αρπαγών και βιασμών γυναικών, στις οποίες επιδίδονται οι πλείστοι εξ αυτών λίαν επιτυχώς, θα σπεύσουν να συστήσουν νέες «φιλειρηνικές» οικογένειες μετά τών -εν αφθονία (λόγω τού …περισσεύματος) προσφερομένων γιά «νύφες»- Ελληνίδων.

Υποθέτουμε όμως (και γιατί όχι;;;), ότι οι εν λόγω «γαμπροί μας», ευλόγως θα αξιώσουν από τίς Ελληνίδες συζύγους των και τήν αποδοχή τού δικού τους θρησκεύματος, ώστε οι νέες οικογένειες πού θα δημιουργηθούν να είναι ομόθρησκες, με όσα άλλα κωμικοτραγικά συνεπάγεται ο ούτω -πιθανότατος- εξισλαμισμός χιλιάδων Ελληνίδων και τών απογόνων τους.

Αλλά και όντες -πλέον- όλοι αυτοί οι επίζηλοι «γαμπροί» μας, μεθ’ ημών «έν έθνος», όλως «αυτομάτως» (το υποθέτετε;;;) θα είναι και έτοιμοι -οι ίδιοι και οι μιγάδες απόγονοί τους- να υπερασπισθούν μέχρις εσχάτων τά προγονικά μας εδάφη, τά οποία βιαίως και ασύδοτοι κατεπάτησαν και εκόπρισαν ατιμωρητί επί έτη, ομού μετά τών αρχαίων μνημείων μας και τά «κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά», τά οποία είναι βέβαιον ότι τιμούν και σέβονται, εξ ίσου με τίς …παλαιές παντόφλες τού «πιστού συμμάχου μας» Ερντογάν!!!

Λοιπόν Κα Πρόεδρε, ειλικρινώς λυπούμαστε αλλά, εάν τέτοιες «πατριωτικές» προτάσεις, θα ήταν δυνατόν να τίς θέσετε υπ’ όψιν και ενώπιον τών παραπάνω -ενδεικτικώς αναφερομένων- ηρώων προπατόρων μας, Σάς αφήνουμε απλώς να φαντασθείτε τίς απαντήσεις των, τίς οποίες ασμένως θα λαμβάνατε…

Αντιθέτως, δεν προσδοκούμε ότι θα τολμούσατε κάν -στό απώτερο μέλλον- να τίς θέσετε ενώπιον …Πενταμελούς Επουρανίας Επιτροπής Ελληνίδων ηρωϊδων, αποτελουμένης λ.χ. από την …Τζαβέλαινα, την Λένη τού Μπότσαρη, την Λασκαρίνα-Μπουμπουλίνα, την Αρκαδιανή Διαμάντω, αλλά και την συντοπίτισσά Σας Θρακιώτισσα καπετάνισσα Δόμνα Βισβίτζη…

Μεθ’ υπολήψεως λόγω τού αξιώματός Σας, αλλά όχι πλέον και εκτιμήσεως.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

Δικηγόρος – Συγγραφέας

 «ΣΑΠΙΟΚΟΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΒΑΛΑ»…

Γρηγόρη Νικηφ. Κοσσυβάκη

Δικηγόρου Αθηνών – Ιστορικού Συγγραφέως


Μετά τις εξαιρετικά οργανωμένες εκδηλώσεις, τις -υψηλής συμβολικότητος- παρουσίες και τά διθυραμβικά επαινετικά μηνύματα τών ηγετών τών πλέον σημαντικών ξένων Κρατών, γνωρίζουμε πλέον όλοι οι Ελληνες και όλες οι Ελληνίδες, ότι εφέτος, όντως συμπληρώθηκαν διακόσια (200) χρόνια από την Επανάσταση τού 1821.
Όταν, δηλαδή, το Ελληνικό Εθνος, οργανωτικά προετοιμασμένο από την «Φιλική Εταιρεία», αλλά και πνευματικά, ιδεολογικά και ιστορικά εφοδιασμένο από τούς πρωτοπόρους ταγούς του -τον μάρτυρα βάρδο Ρήγα Φεραίο και τον σοφό διδάσκαλο Αδαμάντιο Κοραή, αλλά και τον -ανεξιχνίαστης μέχρι σήμερα ταυτότητος «Ανώνυμο τον Ελληνα», ρηξικέλευθο προεπαναστατικό συμπατριώτη μας συγγραφέα- επαναστάτησε γιά πολλοστή φορά, διεκδικώντας την Ελευθερία του από τον αφόρητο ζυγό τών Οθωμανών Τούρκων, πού είχε ήδη διάρκεια τεσσάρων (4) μαρτυρικών αιώνων.
Στον διάρκεια τού πολυαίμακτου εκείνου αγώνα, πού διήρκεσε μέχρι το έτος 1827 και επισφραγίστηκε με την δημιουργία τού πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους, με πρώτο Κυβερνήτη του τον σπουδαίο Ιωάννη Καποδίστρια, αναδείχθηκαν σέ πρωταγωνιστικούς ήρωες, γιά τίς εξαιρετικές ικανότητές τους, την ιδιαίτερη προσωπικότητά τους, αλλά και τις θυσίες τους, αγωνιστές ονομαστοί και θαυμαστοί.
Γι’ αυτούς και τά κατορθώματά τους, καμαρώνει η παμψηφία τών σύγχρονων Ελλήνων και Ελληνίδων, η δε ιστορική μνημόνευσή τους αποτελεί μία διαρκή επιβεβαίωση εθνικής αυτογνωσίας και ένα πειστικό κάλεσμα καθήκοντος γιά όλες και όλους μας.
Γιά όλους και γιά όλες;;; Δυστυχώς όχι, βεβαίως…
Διότι το μοναδικής αξιακής ιδιαιτερότητος Ελληνικό έθνος, το έθνος πολιτισμικός τροφοδότης τής Παγκοσμίου κοινότητος, το θαυμαζόμενο -όπως απεδείχθη αναντίρρητα μόλις πρό ημερών- απ’ όλα τά έθνη τής Υφηλίου, πού ευγνωμόνως παραδέχονται τά γνωσσικά, πνευματικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, εικαστικά -και παντοειδή άλλα- οφέλη, πού διαχρονικώς αφειδώλευτα και -βεβαίως- α τ ό κ ω ς (όχι σαν κάποια άλλα «uhber alles» τοκοβόρα και τοκοφάγα έθνη…), αυτό τους προσέφερε, ατυχώς πάσχει και δή ανιάτως…
Πάσχει δε, εφ’ όσον, πέραν τών χιλιάδων (αληθώς χιλιάδων…) ηρώων, διανοουμένων, φιλοσόφων, αστρονόμων, ωκεανοπλόων, τραγωδών, εφευρετών, ιατρών, ολυμπιονικών, ποιητών, μαθηματικών, γεωγράφων, αρχιτεκτόνων, γλυπτών, στρατηγών, ιστορικών και λοιπών αρίστων «ογκολίθων» τού πνεύματος, τής διανοίας, τού σθένους και τής ψυχικής και σωματικής αλκής, παραλλήλως και διαχρονικώς κατατρύχεται και υπό «μυστηριώδους» ασθενείας, η οποία προσέβαλε και συνεχίζει να προσβάλει «μερίδα» συμπατριωτών μας…
Και έχει αυτή η -προφανώς λοιμώδης- ασθένεια, «χαρακτηριστικά» τά οποία -πέραν πάσης λογικής- αντιστρατεύονται «μετωπικά» τά ως άνω παγκοσμίως αναγνωριζόμενα ως θαυμαστά, επαινετά και υμνούμενα αγαθά έργα τών προ-γόνων μας, οπότε:
O μέν επεξηγηματικός χαρακτηρισμός τους, ήταν και πρέπει να είναι αντικείμενοn, αφ’ ενός ιατρικής έρευνας και, αφ’ ετέρου -λόγω τών αντεθνικών συνεπειών πού και στο παρελθόν προκάλεσε, αλλά και νύν επικινδύνως διακυβεύει ύψιστα εθνικά αγαθά- χρήζει και αμέσου και ριζικής αντιμετωπίσεώς της, αφού πρωτίστως καταδειχθεί με σαφείς χαρακτηρισμούς η αντιπατριωτική τοξικότητα τών εκφραστών αυτής.
Διότι, πώς να χαρακτηρίσει ο αντικειμενικός ιστορικός τον …Εφιάλτη πού απεκάλυψε στους Πέρσες το κρυφό μονοπάτι τής «Ανωπαίας» και τους οδήγησε στα νώτα των ηρωϊκώς μαχομένων υπέρ Πατρίδος, Σπαρτιατών και Θεσπιέων, καταδικάζοντάς τους σε βέβαιο θάνατο;;;
Πώς να χαρακτηρίσει ο αντικειμενικός κριτής, εκείνους τους Βυζαντινούς πού άφησαν ανοιχτή την «Κερκόπορτα», αλλά και τους -δήθεν θεοσεβούμενους- προβοκάτορες, πού έψελναν μέσα στην Αγιά Σοφιά, δήθεν ότι: «είναι θέλημα θεού, η Πόλη να Τουρκέψει»!!!…
Επιτρέποντας στον -έτοιμο να εγκαταλείψει την πολιορκία- Οθωμανό Σουλτάνο να την καταλάβει ανέλπιστα, αλλά και οδηγώντας -ως πρόβατα επί σφαγή- το Ελληνικό έθνος, σε σκλαβιά 400 ετών.
Πώς να χαρακτηρίσει ο αντικειμενικός ιστορικός, εκείνους τους μίσθαρνους συνεργάτες τών Γερμανών, οι οποίοι φορώντας μαύρες κουκούλες, κατέδιδαν χωρίς τύψεις τους πατριώτες, στην διάρκεια τής Κατοχής, γνωρίζοντας ότι τους περίμεναν τά μαρτύρια, η κρεμάλα ή το εκτελεστικό απόσπασμα, είτε εκείνους οι οποίοι, ενσυνείδητα οδήγησαν τον Ελληνικό λαό στη διχόνοια και στην ένοπλη αλληλοσφαγή, χάριν τής «ιδεολογικής» τους τυφλότητος…
Παρ’ όλο τον αστείρευτο πλούτο της, η Μάνα γλώσσα όλων τών γλωσσών τής Γής, η Ελληνική μας γλώσσα, «στερεύει» εμπρός στο απύθμενο έγκλημα τών εν λόγω -ενδεικτικώς υπενθυμιζόμενων- εγκληματιών «συμπατριωτών» μας και δικαίως η περιεκτική τής πλήρους νοήματος απαξίας και ύβρεως ιδιότητα πού τους απονεμήθηκε ιστορικώς, ήταν αυτή τού προδότη ή τών προδοτών.
Όμως, αρκεί μόνον η εν λόγω -κοσμίως- απαξιωτική «ρετσινιά»;;;
Καθ’ όσον αφορά τον γράφοντα, η απάντηση είναι -κατηγορηματικώς- όχι !!!
Δεν ικανοποιείται το περί δικαίου κοινό αίσθημα, τών πατριωτών και μάλιστα εκείνων οι οποίοι ενδεχομένως (ο γράφων μεταξύ αυτών) έχουν υποστεί προ-σωπικώς, οικογενειακώς ή προγονικώς, τά αιματηρά και καταστροφικά επίχειρα τών δολίων ενεργειών και παραλείψεων τών εν λόγω προδοτών τού παρελθόντος.
Αλλά βεβαίως και νύν, βλέποντας, ακούγοντας, διαβάζοντας και αντιλαμβανόμενοι ότι, εκείνοι οι προδότες δυστυχώς «σπόριασαν», δηλαδή άφησαν «αντάξιους» απογόνους, οπότε η ιστορική προδοσία εμφανώς «δείχνει» να επαναλαμβάνεται, με απροσμέτρητες καταστροφικές συνέπειες γιά το Εθνος μας, δικαίως -όπως ο γράφων- προβληματίζονται, ανησυχούν και ευλόγως αγανακτούν.
Και, βεβαίως, επειδή το Κράτος έχει σύνταγμα, νόμους και δικαιοσύνη, δεν δια-νοούμαστε όλοι εμείς να αυτοδικήσουμε (παρ’ ότι το κοχλάζον θυμικό μας δυσχερώς συγκρατείται…), μάς απομένει -εν αναμονή τών νομίμων δράσεων τής Πολιτείας- τουλάχιστον η δημόσια κατάδειξη τών προδοτικών πράξεων εκείνων πού ευθύνονται γι’ αυτές, αλλά και η επιλογή τού οφειλομένου -έστω και μη κοσμίου- ανεξίτηλου χαρακτηρισμού πού πρέπει να τους αποδοθεί, να τούς στιγματίσει και να τους ακολουθεί εσαεί.
Η Επανάσταση τού 1821 και οι ήρωες πρωταγωνιστές της, μάς καθοδηγούν και και σ’ αυτή την δυσχερή επιλογή ευλόγου, δικαίου και «καταπελτικού» χαρακτηρισμού τών εν λόγω σύγχρονων προδοτών…
Δύο από τους πλέον προβεβλημένους -και δικαίως- ήρωές μας, ο και αρχιστράτηγος Γιώργης Καραϊσκάκης και ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης, προφανώς έχοντας αντιμετωπίσει τον ίδιο προβληματισμό, είχαν επιλέξει και από έναν απίστευτα ιδιώνυμο χαρακτηρισμό γιά όλους εκείνους πού οι συμπεριφορές και οι παραλείψεις τους δεν «καλύπτονταν» από τον απλό χαρακτηρισμό τού «προ-δότη»…
Και ο μέν Ανδρέας Μιαούλης αποκαλούσε το «είδος» αυτό τών συγχρόνων του, με την ονομασία «σ κ ύ β α λ α», δηλαδή «σκουπίδια», αλλά σκουπίδια όζουσας και αποσυνθετικής καταστάσεως. (…)
Ο δε πασίγνωστος γιά την αθυροστομία του, αλλά και πολυπαθών από τέτοιους -βρώμιας ψυχής- συγχρόνους του, Γιώργης Καραϊσκάκης, είχε χρησιμοποιήσει «κατά κόρον», έναν ακόμη πιό αιχμηρό -έως θανατηφόρο- χαρακτηρισμό, αποκαλώντας τους -συλλήβδην- «σ α π ι ο κ ο ι λ ι έ ς»!!!
Μάλιστα, κατά μία ιστορική πληροφορία, τον ίδιο -ισοπεδωτικό- χαρακτηρισμό «σαπιοκοιλιές», είχε προσάψει περιφρονητικά και ο ήρωας-μάρτυς Οδυσσέας Ανδρούτσος, σε εκείνους τους ανεκδιήγητους πρώην συναγωνιστές του, αλλά μετ’ ολίγον και βασανιστές, και άνανδρους δολοφόνους του (…)
Ομως ναί, όταν στις ημέρες μας, διαβάζουμε και ακούμε συγχρόνους μας πολιτικούς, δημοσιογράφους, «σιτιζομένους» αρθρογραφούντες, «κηφηνοειδείς» συνδικαλιστές, κομματικούς ή άναρχους νεολαίους, αλλά και λοιπών «ποικίλων» πολύχρωμων ιδιοτήτων «συμπατριώτες» μας, οι οποίοι:
Aμφισβητούν την ηθική αξία τής εθνικής μας παλιγγενεσίας τού 1821, υποτιμώντας, λοιδωρώντας και απαξιώνοντας τους πρωταγωνιστές της και πολύτιμους ήρωές μας, αλλά και κάθε άλλης εποχής, ενδόξους προγόνους μας.
Περιφρονούν και προσβάλουν την Ελληνική σημαία και τους πατριωτικούς συμβολισμούς της, ενώ αδίστακτα καταστρέφουν ή βρωμίζουν, ανεκτίμητα καλλιτεχνήματα, αρχιτεκτονήματα και λοιπά πολιτισμικά μνημεία μας.
Μεμψιμοιρούν γιά τις παρελάσεις και λοιπές πατριωτικές εκδηλώσεις τής άλκιμης -στρατευμένης και σπουδάζουσας- νεολαίας μας.
«Ξυνίζουν τά μούτρα τους» στην κάθε συγγραφική, αρθρογραφική, εορταστική, καλλιτεχνική κ.λπ. αναφορά εθνικής ιστορικής αναδρομής.
Είναι «από χέρι» ενάντιοι σέ κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού τών ενόπλων δυνάμεων τής Χώρας και τής ουσιαστικής στελεχώσεως αυτών.
Συνιστούν -άσκεφτα ή και αργυρώνητα- «συνομιλίες», «ειρηνικές διαπραγματεύσεις», «συνδιαχειρήσεις τού Αιγαίου πελάγους» και «να τά βρούμε»…, με τούς άσπονδους, αδιόρθωτους, δόλιους και διαχρονικά βαρβάρους εχθρούς τού Ελληνικού Εθνους.
Ναί, σε όλες και όλους αυτούς, απευθυνόμαστε αυστηρά και τους λέμε ότι, δεν είναι μόνον -συνειδητοί ή ασυνείδητοι- προδότες τής Πατρίδος, αλλά είναι και -κατά τον Μιαούλη, τον Καραϊσκάκη και τον Ανδρούτσο- «σκύβαλα» και «σαπιοκοιλιές», άξιοι μόνον γιά λοιμώδεις εμπτυσμούς…

Αθήνα, 31η Μαρτίου 2021
Γρηγόρης Νικηφ. Κοσσυβάκης

 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

Και με αποδείξεις όπως τά πανάρχαια αρχαιοΕλληνικά τοπωνύμια, τα αρχαία Ελληνικά ερείπια, τα μοναδικά θέατρα και τους αριστουργηματικούς ναούς μας. Οι Τούρκοι πατρίδα έχουν μόνο τις ερήμους και τίς στέπες τής κεντρικής Ασίας. Τα εδάφη πού κατέχουν ανήκουν στούς γηγενείς λαούς τους, Έλληνες, Αρμενίους, Κούρδους κ.ά. Διαδώστε τα αυτά  γιατί στο διαδίκτυο τα ψέματα τών βαρβάρων σφαγέων δεν έχουν τέλος.

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ – ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΩΝ
1.  Γεωργίου Ανδρ. Λεκάκη, Συγγραφέως (οδός Αχιλλέως αριθ. 37 – Καλλιθέα)
2.  Γρηγορίου Νικηφ. Κοσσυβάκη, Δικηγόρου Αθηνών – Συγγραφέως. (οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθ. 12 – Βριλήσσια, Αθήναι )
3.  Αντωνίου Α. Αντωνάκου, Καθηγητού Μ.Ε – Κλασσικού φιλολόγου- Συγγραφέως και Ιστορικού  (οδός Φωκίωνος, αριθ. 23 – Κερατσίνι, Πειραιεύς)
4.  Αναστασίου Δ. Στάμου, συνταξ. Καθηγητού Μ.Ε – Συγγραφέως (οδός  Μιαούλη, αριθ. 68, Ελευσίνα, Ν.Αττικής)
Π Ρ Ο Σ
Την Πρόεδρο τής Ελληνικής Δημοκρατίας, Κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα (Λεωφ.Ηρώδου Αττικού, Προεδρικό Μέγαρο)
Κ Α Ι
Τον Πρωθυπουργό τής Ελλάδος Κο Κυριάκο Μητσοτάκη, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (Λεωφ. Ηρώδου Αττικού, Μέγαρο Μαξίμου)
KOINOΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
1. Τον Κο Κωνσταντίνο Τασούλα, Πρόεδρο τής Βουλής τών Ελλήνων.
2. Τον Κο Αλέξη Τσίπρα, Πρόεδρο του «ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ».
3. Την Κα Φωτεινή (Φώφη) Γεννηματά, Πρόεδρο του «ΚΙΝ.ΑΛ.»
4. Τον Κο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.
5. Τον Κο Κυριάκο Βελόπουλο, Πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης»
6. Τον Κο Γιάνη Βαρουφάκη, Πρόεδρο του «ΜΕΡΑ 25»
———————
Αξιότιμη Κα Πρόεδρε τής Ελληνικής Δημοκρατίας,
Αξιότιμε Κε Πρωθυπουργέ
Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος Σας είναι πολύτιμος, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιό σύντομοι και σαφείς γιά ένα ζήτημα το οποίο θεωρούμε τόσο σημαντικό, ώστε να μπορεί βάσιμα να χαρακτηρισθεί εθνικό, γι’ αυτό και σπεύδουμε να το θέσουμε υπ’ όψη Σας.
Στον Ν. 4761/2020, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ 248 Α // 13.12.2020) και ειδικότερα στο άρθρο 48 παρ.13 β’ αυτού, περιελήφθη η εξής διάταξη:
«……επιτρέπεται για την προβολή τής πολιτιστικής κληρονομιάς τής Χώρας ……… η μακρόχρονη εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών μουσείων …. προκειμένου να εκτεθούν σε μουσεία, μουσειακούς ή εκθεσιακούς χώρους, ιδίως όταν η ονομασία τού τόπου έκθεσής τους ταυτίζεται με ή περιέχει εκείνη τού εξάγοντος μουσείου και εκτίθενται μόνο δικές τους συλλογές. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι τής εξαγωγής, καθώς και η διάρκειά της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τά είκοσι πέντε (25) έτη, δυνάμενη να ανανεώνεται ανά πενταετία και έως είκοσι πέντε (25) έτη…».
Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ,
Διάγουμε -αισίως ελπίζουμε- το έτος 2021 μ.Χ. αν και η ανθρωπότητα τελεί υπό το άγχος και τό άγος τής πανδημίας τού Covid 19,
Όμως, για τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, το έτος 2021, σηματοδοτεί -κυρίως- την συμπλήρωση διακοσίων (200) χρόνων από την κήρυξη της εθνικής μας επανα-στάσεως του 1821 και το γεγονός αυτό συνδέεται -όπως Σας εκθέτουμε εν συνεχεία- με την παραπάνω εισαγωγή μας περί του Ν. 4761/2020.
Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ
Εχετε την τιμή να ηγείσθε θεσμικώς τής Ελληνικής Δημοκρατίας και η ηγεσία Σας αυτή -αμέσως ή εμμέσως- οφείλεται στην ελεύθερη βούληση των Ελληνίδων και των Ελλήνων πολιτών, στην κρίση των οποίων έχετε καταθέσει τους επιστημονικούς Σας τίτλους, πού επαξίως αποκτήσατε στην διάρκεια του βίου Σας και ευδοκίμως κατέχετε.
Ωστόσο, να είσθε βέβαιοι ότι, και ο «έσχατος» Έλλην πολίτης και η «εσχάτη» Ελληνίδα, ευλόγως απαιτούν από Σάς και κάτι ακόμη:
Την κατάθεση της Ελληνικής Σας ψυχής.
Αυτή η εύλογη και έλλογη απαίτησή μας, εφ’ όσον άπαντες είμαστε Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες, σημαίνει πρωτίστως τα παρακάτω:
Tην γνώση, την παραδοχή και την δηλουμένη υπερηφάνειά Σας ότι, το έθνος των απανταχού Ελληνίδων και Ελλήνων των οποίων συνταγματικώς και νομίμως ηγείσθε, είναι οι απόγονοι των προκατακλυσμιαίων  γ η γ ε ν ώ ν  προγόνων μας «Πελασγών», Προμηθέως και Επιμηθέως, αλλά και όσων διεσώθησαν από τον επελθόντα -επιστημονικώς αποδεδειγμένο- «Κατακλυσμό», επί των ημερών των τέκνων τους Δευκαλίωνος και Πύρρας, περί το 9500 π.Χ.
Δηλαδή, του υιού των Ελληνος αλλά και των τέκνων αυτού, Αιόλου, Ξούθου, Δωριέως, καθώς και των τέκνων τού δευτέρου, Ιωνος και Αχαιού, όχι δε -βεβαίως- κάποιων νομαδικών φύλων των στεπών της Ασίας -των περιωνύμων πλην ανυπάρκτων «Ινδοευρωπαίων»- των οποίων «καταγωγικό παρακλάδι» υποτίθεται ότι αποτελεί -κατά κάποιους ανιστορήτους- το έθνος των Ελλήνων ή και Γραικών, εκ του υιού του Επιμηθέως, «αρειμανίου» Γραικού.
Την γνώση, την παραδοχή και την υπερηφάνειά Σας ότι, οι -μετέπειτα- εξ αυτών έλκοντες το γένος, μετακατακλυσμιαίοι «Πελασγοί», είναι οι περίφημοι Μινύες τής Οθρυος και τού Ορχομενού, οι Μινωϊτες Κρήτες, οι απανταχού Αιγαίοι και οι θρυλικοί «Αργοναύτες», -εν τέλει δε- οι Αχαιοί-Μυκηναίοι και «Μυρμιδόνες» των Ομηρικών επών.
Την γνώση, την παραδοχή και την υπερηφάνειά Σας ότι, η ύπαρξη και τά κοσμοϊστορικά έργα όλων αυτών, δεν είναι «έπεα μυθολογήματα» αλλά είναι η αληθής Ιστορία του μακραίωνου Ελληνικού έθνους, όπως μαρτυρούν:
1. Tά πανάρχαια ερείπια των 6ης, 5ης, 4ης, 3ης και 2ης των π.Χ. χιλιετιών, πού τά αναγνωρίζουμε ως «Κυκλώπεια» τείχη ανά τον Ελλαδικό χερσαίο χώρο, ως «Μα-ντεία» της Δωδώνης και των Δελφών, ως «προϊστορικές» πολιτείες «Σέσκλο», «Διμίνυον» και «Ιωλκό» στην Θεσσαλική Μαγνησία, ως μεγαλοπρεπή «Ταφικά Μνημεία», «Ανάκτορα» και πρωτοπόρα αποστραγγιστικά-αρδευτικά-υδραυλικά έργα τών Μινύων βασιλέων στον Ορχομενό και την Κωπαϊδα, ως «βυθισμένη πολιτεία-λιμένα» στο «Παυλοπέτρι τού Λακωνικού κόλπου, ως τειχισμένες πόλεις τού «Στρόφυλα» τής Ανδρου και τής «Χαλανδριανής» τής Σύρου, ως Μινωϊκά παλάτια τής Κνωσσού, τής Φαιστού, των Μαλλίων και δεκάδων άλλων πόλεων τής Κρήτης αλλά και (τού Ομηρικού βασιλέως Νέστορος) της Πύλου, ως «Κυκλαδικά» ερείπια στο Ακρωτήρι τής Θήρας, ως «Πρώτο Κοινοβούλιο παγκοσμίως» στην Πολιόχνη τής Λήμνου, ως «Τάφο τού Ατρέως» στην Αργολίδα, καθώς και άπειρα άλλα παρεμφερή αρχιτεκτονήματα των «θεογενών» προγόνων μας.
2. Όλα τά ανωτέρω, κοσμημένα με απείρου κάλλους τοιχογραφίες ωκεανοπόρων πλοίων στόν Ορχομενό, των γυναικών «αρματηλατισσών» στήν Τίρυνθα, του «Πρίγκιπος των Κρίνων» στην Κνωσσό και της «Παριζιάνας» στην Φαιστό, τών ζωγραφικών διακόσμων της Θήρας και του σπηλαίου «Σηράγγειον» στον Πειραιά.
3. Με τα απίστευτης ωραιότητος διακοσμημένα αγγεία της πρωτοπόρου Μινυακής κεραμικής, με ευρήματά της σε όλο τον Αιγαιακό χερσαίο και νησιωτικό χώρο, ήδη από την «νεολιθική» εποχή της 4ης και της 3ης χιλιετιών, αλλά και με τα εκπληκτικά χρυσά κοσμήματα στην Ιθάκη, στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα, αλλά και στην Θίσβη της Βοιωτίας, που κοσμούν πολλά αρχαιολογικά Μουσεία της Χώρας μας.
(Ενώ -δυστυχώς- χιλιάδες άλλα, κοσμούν αλλοδαπά Μουσεία και ιδιωτικά «άντρα» αλλοδαπών «Κροίσων», υπεξαιρετών τους,)
Την γνώση, την παραδοχή και την υπερηφάνειά Σας, γιατί τ’ ανωτέρω, καλώς τα γνωρίζουμε, όχι μόνον από τά διασωθέντα «Ορφικά», «Ομηρικά», «Κύπρια» και λοιπά διασωθέντα έπη, αλλά και ως ίχνη Ελληνικών τοπονυμίων ανά την Υφήλιο, από την Σκωτία και την Ιρλανδία έως τούς «Αραουκανούς» («Αρεως ικανούς») τής Χιλής και από την Λιβύη και την Αίγυπτο (όπου η περιοχή των Πυραμίδων, ακόμη και νύν ονομάζεται «Μινύα»!!!), έως την Ιαπωνία («Η Απω Ιωνία») και τίς Η.Π.Α. (Πολιτεία Αριζόνα = «Ζώνη Αρεως»).
Όλα αυτά βεβαίως, ως εύλογη συνέπεια των αναρίθμητων «προϊστορικών» εξερευνητικών, εμπορικών και αποικιστικών πλόων των πρωτοπόρων ναυσιπλόων προγόνων μας -«Αργοναυτών» και «Οδυσσέων»- χαραγμένων ανεξίτηλα στην μνήμη των απογόνων των εν λόγω λαών, οι οποίοι θέλουν να υπερηφανεύονται ότι κάποια ρανίδα τού αίματός των είναι Ελληνική, όπως διακηρύσσει και ο βραβευμένος με Νόμπελ, πασίγνωστος Χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούδα.
Την γνώση, την παραδοχή και την υπερηφάνειά Σας, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, ότι, οι απ’ ευθείας απόγονοι όλων εκείνων, υπήρξαν οι Ελληνες των μετα-Ομηρικών «Σκοτεινών χρόνων», των Αρχαϊκών και των Κλασσικών αιώνων…
Δηλαδή, οι αναρίθμητοι «επί παντός επιστητού» χιλιάδες διανοητές μας και διανοούμενές μας, δίπλα δε σ’ αυτούς, οι ανεπανάληπτοι αρειμάνιοι ήρωές μας, Μαραθωνομάχοι (Αθηναίοι και Πλαταιείς), οι Σπαρτιάτες και οι Θεσπιείς των Θερμοπυλών, οι ναυμάχοι του Αρτεμισίου, της Σαλαμίνος και της Μυκάλης, αλλά και οι πανΕλληνες μαχητές των Πλαταιών, χάρη στους οποίους, όχι μόνον το Ελληνικό έθνος αλλά και όλοι οι λαοί της Ευρώπης απέφυγαν εσαεί την Ασιατική δεσποτεία.
(Τουλάχιστον μέχρι σήμερα…)
Αλλά και χάρη στους υπέρ Πατρίδος αγώνες και θυσίες των οποίων, Κα Πρόεδρε και Κύριε Πρωθυπουργέ, υπήρξε ο «χρυσούς αιών» του Περικλέους, τα έργα του Φειδία στην Ακρόπολη των Αθηνών, τα μοναδικά θέατρα των απανταχού Ελληνικών πόλεων, κατασκευασμένα με τους μαθηματικούς κανόνες της «Χρυσής Τομής», γιά να θαυμάζει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα τον κορυφαίο Παρθενώνα και το χαριτωμένο Ερέχθειο, τις πανέμορφες (άν και ακρωτηριασμένες…) Καρυάτιδες και τους αθλητές Κούρους, αλλά και τις χιλιάδες χαλκά και μαρμάρινα γλυπτά τα κεραμικά αγγεία με τις μοναδικές παραστάσεις των πτυχών της ποικίλης κοινωνικής ζωής των πρωτοπόρων προγόνων μας.
Την γνώση Σας, την παραδοχή και την υπερηφάνειά Σας, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, ότι, σέ αδιάκοπη συνέχεια όλων αυτών, υπήρξε το έπος του ανεπανάληπτου Μεγάλου Αλεξάνδρου, πού ηγούμενος πανελληνίου στρατιάς, δικαίως εκδικήθηκε για τις συμφορές των Περσικών εκστρατειών εναντίον της Ελλάδος, κατανίκησε «ιδιοφυώς και θαρσαλέως» την τεράστια πανΑσιατική αυτοκρατορία των Περσών, διαδίδοντας την «μητέρα όλων των γλωσσών της Γής», την Ελληνική γλωσσολαλιά, μέχρι τις Ινδίες,
Παραλλήλως, θεμελιώνοντας και οικοδομώντας -κατά τον μοναδικό Ιπποδάμειο σχεδιασμό- εβδομήντα (70) πρότυπες πόλεις, από την 1η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου μέχρι την Αλεξάνδρεια «εσχάτη» στα βάθη της Ασίας και κατορθώνοντας -αυτός ο κατακτητής- να μνημονεύεται μέχρι σήμερα με σεβασμό και δέος, από τους απογόνους των κατακτημένων λαών, ως «Ισκάνταρ» ο αληθώς Μέγας και Ευεργέτης των.
Την γνώση, την παραδοχή  και την υπερηφάνειά Σας, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, ότι ο απόηχος όλων αυτών των -όσο το δυνατόν περιληπτικώς εκτιθεμένων- δεδομένων της αδιάκοπης ιστορικής και πολιτισμικής πορείας του Ελληνικού Εθνους ανά τους αιώνες, αποτελώντας και αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία περί αυτής, είναι τα εκτιθέμενα στα Αρχαιολογικά Μουσεία της Χώρας χιλιάδες ευρήματα.
Αυτά που, με ακάματους κόπους, ανευρέθησαν από ονομαστούς Ελληνες και αλ-λοδαπούς φιλέλληνες αρχαιολόγους και ερευνητές του 19ου και του 20ου αιώνος. οι οποίοι αφιέρωσαν τον ενήλικο βίο τους στην ανακάλυψη, διάσωση και ανάδειξη των εν λόγω θησαυρών του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, για τα οποία υπερηφανεύονται και καμαρώνουν οι σύγχρονοι Ελληνες και Ελληνίδες, αλλά και τα προσκυνούν -κυριολεκτικά- εκατομμύρια αλλοδαπών τουριστών, συνεισφέροντας δισεκατομμύρια στην χειμαζόμενη Ελληνική οικονομία.
Και βεβαίως, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, τά υπάρχοντα και εκτιθέμενα σήμερα στα Ελληνικά Μουσεία αρχαιολογικά εκθέματα, είναι μόνον ένα μικρό -βασίμως θεωρούμε- ποσοστό επί του συνόλου των κατά καιρούς ευρεθέντων, εφ’ όσον, ήδη από την εποχή της Ρωμαϊκής κατακτήσεως των Ελληνικών πόλεων της κυρίως Ελλάδος και της Μικράς Ασίας, κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., η διαρπαγή των Ελληνικών καλλιτεχνικών θησαυρών υπήρξεν ανυπολόγιστη και μόνον ενδεικτικώς θα Σας υπενθυμίσουμε ότι, στην Ρώμη, η παρέλαση των λαφύρων από την κατακτημένη Μακεδονία μας, διήρκεσε τρείς ολόκληρες ημέρες, ενώ τά αγάλματα θεών και ηρώων μας πού εκλάπησαν μόνον από τούς Δελφούς, υπολογίζονται σέ 3.000 !!! (Ναι, τρείς χιλιάδες…).
Η τραγική εκείνη λεηλασία της αρχαιοΕλληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς μας δεν έπαυσε, ούτε επί των πρώτων αιώνων του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους (πού εκ των υστέρων απεκλήθη «Βυζαντινή» αυτοκρατορία»), εφ’ όσον κατ’ αυτούς συνέβησαν ανεπανόρθωτες καταστροφές σε βάρος δεκάδων αρχαίων Ελληνικών ναών και χιλιάδων αριστουργηματικών αγαλμάτων, είτε ολοσχερώς, όπως το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός στην Ολυμπία (ένα από τα περίφημα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου), έργο χειρών του κορυφαίου γλύπτη Φειδία, είτε με βάναυσους ακρωτηριασμούς τους, όπως συνέβη με τις «ρινότμητες» Καρυάτιδες.
Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, ασφαλώς γνωρίζετε ότι, ανατριχιαστικός σταθμός στην οργανωμένη αρπαγή και απαγωγή Ελληνικών αρχαιοτήτων υπήρξε και η δολία κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Βενετούς και Φράγκους της Δ’ Σταυροφορίας, εν έτει 1204 μ.Χ.
Ωστόσο, η ασύδοτη λεηλασία των αρχαιοτήτων μας συνεχίστηκε αμείωτη και κατά τους αιώνες της επάρατης Τουρκοκρατίας, οπότε, με την ανοχή και τον ασύστολο χρηματισμό των Οθωμανών κατακτητών, από «πολιτισμένους» Ευρωπαίους «περιηγητές», φυγαδεύτηκαν κορυφαία καλλιτεχνήματα τού αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, όπως, η πασίγνωστη «Αφροδίτη της Μήλου» και η μεγαλοπρεπής «Νίκη της Σαμοθράκης» στην Γαλλία, η έκτη «Καρυάτιδα» και τα σπαράγματα της «Ζωφόρου» του Παρθενώνος στην Αγγλία, άπαντα τα γλυπτά μέλη του Ναού της Αθηνάς Αφαίας βρίσκονται στην Γερμανία, ενώ άλλα αναρίθμητα «τίς οίδε πού».
Την γνώση Σας και την υπερηφάνειά Σας ζητούμε, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, γιά το ότι,  ό λ α  τά παραπάνω αριστουργήματα -είτε διασωθέντα, είτε «ξενιτεμένα»- είναι έργα χειρών των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, οπότε και αποτελούν -αδιαμφισβήτητα- αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των συγχρόνων Ελληνίδων και Ελλήνων.
Περί όλων των ανωτέρω, μάς βεβαιώνουν κορυφαίοι -παγκoσμίου αναγνωρίσεως, εγκυρότητος και αξιοπιστίας- ιστορικοί, συγγραφείς, λόγιοι και ποιητές, οι οποίοι ρητώς τα κατέγραψαν:
Και κατ’ αρχήν περί των Μινύων: O Oρφεύς στα «Αργοναυτικά» του, ο Ομηρος (Ιλιάδα Β 511 και Οδύσσεια ια’ 284), ο Ησίοδος (Αποσπάσματα 144), ο Πίνδαρος (Ολ. ΧΙV), ο Θουκυδίδης (ΙV 76), ο Στράβων (IX 2, 3, 40), o Παυσανίας ο Περιηγητής (ιδέτε Κεφ. ΙΧ 37, 7) αλλά και σχόλια στον Ομηρο 9, 36, 4-6, 10 και 29), ο Ηρόδοτος, γνωστός και ως «ο πατέρας της ιστορίας», ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος («την γάρ Ιωλκόν Μινύαι ώκουν ως φησί Σιμωνίδης εν συμμίκτοις»…).
Το «Επίτομον Λεξικόν του Ηλίου» (Εκδ. 2009, σελ. 2983), όπου αναφέρεται ότι: «Οι Μινύαι υπήρξαν προϊστορικόν Ελληνικόν έθνος, το οποίον κατώκει εις Ορχομενόν τής Βοιωτίας. Ησαν περίφημοι ναυτικοί».
Το διεθνούς φήμης και εγκυρότητος Βρετανικό Λεξικό «Liddel and Scott» πού αναφέρει τους Μινύες ως : «Αρχαία φυλή ευγενών από τον Ορχομενό».
Εν συνεχεία, περί των Πελασγών, Αιγαίων, Μινωϊτών και Μυκηναίων:
1. Ο Ομηρος αναφέρει τους Πελασγούς ως τούς πλέον αρχαίους κατοίκους τής Ελλάδος (Ιλιάδα Β’, 6, 81), της Μικράς Ασίας (Ιλιάδα Β, 840)  α λ λ ά  κ α ι  της Κρήτης (Οδύσσεια, ΙΘ’ 77), αναγομένης της αρχαιότητός των -εκ των περιγραφών του- σε εκατοντάδες έτη  π ρ ο  τ ο υ  Ο μ ή ρ ο υ.
2. Ο Ησίοδος στην «Θεογονία» επιγραμματικώς ορίζει ότι: «Δωδώνην φηγόν τε Πελασγών έδρανον ήεν…» (αλλά και): «Τόν Πελασγόν αυτόχθονα»…
3. Ο Θουκυδίδης, ο -πανθομολογουμένως- πλέον έγκυρος ιστορικός συγγραφεύς της αρχαιότητος έγραψε ότι: «Πελασγοί και Ελληνες τό αυτό έθνος».
4. Ο αποκαλούμενος και «πατέρας» της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος έγραψε: «Τής νύν Ελλάδος, πρότερον δέ Πελασγίης καλευμένης…» και ακόμη: «Τό Ελληνικόν απεσχίσθη από τό Πελασγικόν…».
5. Ο συγγραφεύς – γεωγράφος Στράβων (Βιβλίο VII, 7. 10), βεβαιώνει: «Δωδώνη έστι, δ’ ώς φήσιν Εφορος, Πελασγών ίδρυμα. Οι δέ Πελασγοί τών περί τήν Ελλάδα δυναστευσάντων, αρχαιότατοι λέγονται…».
6. Ο πανεπιστήμων Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης στο βιβλίο του «Τά Μετεωρολογικά» (1352 Α’), αναφερόμενος στον Κατακλυσμό τού Δευκαλίωνος, περιέγραψε και την αρχική κοιτίδα των προκατακλυσμιαίων Ελλήνων: (Μετάφραση) «..Περί τήν Ελλάδα τήν αρχαία, η οποία βρίσκεται γύρω από τήν Δωδώνη και τόν Αχελώον, όπου κατοικούν οι Ελλοί ή Σελλοί, πού ονομάζονταν τότε Γραικοί, σήμερα δέ ονομάζονται Ελληνες…».
7. Ο Αθηναίος ρήτωρ Ισοκράτης (426-338 π.Χ) στον περίφημο «Πανηγυρικό» του λόγο, επ’ ευκαιρία τής 100ης Ολυμπιάδος, περιέλαβε και την εξής «ρηματική» δήλωση, γιά την Ελλάδα, ως διαχρονική κοιτίδα των πανΕλλήνων:  (Ισοκράτους “Πανηγυρικός”, 24-25 σέ ελεύθερη μετάφραση):
«Διότι κατοικούμε αυτήν τήν χώρα, χωρίς νά τήν έχουμε κατακτήσει από άλλους, διώχνοντάς τους από αυτήν, ούτε τήν βρήκαμε έρημη και εγκατασταθήκαμε, ούτε προερχόμαστε από ανόμοια φύλα ώστε νά είμαστε μιγάδες, απεναντίας τό γένος μας είναι γνήσιο και διαχρονικώς τό ίδιο, διότι συνεχώς κατοικούμε σ’ αυτήν, εφ’ όσον        ε ί μ α σ τ ε  α υ τ ό χ θ ο ν ε ς»…
Αλλά και -όλως αντιστρόφως- Κυρία Πρόεδρε και Κύριε Πρωθυπουργέ, εάν υπάρξουν «φωνές» σύγχρονων «Γραικύλων» πού αμφισβητούν, ότι οι υπόδουλοι Ελληνες και Ελληνίδες των αιώνων της Τουρκοκρατίας, οι αείποτε και διηνεκώς επαναστατημένοι κατά των βαρβάρων δυναστών τους, είτε στο Σούλι, την Χιμάρα και τα Αγραφα, είτε στα Σφακιά, είτε στη Μάνη, άραγε ήσαν γνήσιοι απόγονοι εκείνων των γηγενών Μινύων, Αιγαίων, Μινωϊτών και Μυκηναίων, αλλά και των -όπως ήδη αποδείξαμε παραπάνω- γνησίων απογόνων τους, Ομηρικών, Αρχαϊκών και Κλασσικών Ελλήνων, αλλά και των πανΕλλήνων μαχητών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιδού:
«Xίλια χρόνια» μετά τόν Ισοκράτη, ο σεβάσμιος νεοπλατωνικός φιλόσοφος τού 15ου μ.Χ. αιώνος, ο Γεώργιος «Πλήθων» Γεμιστός, απευθυνόμενος στόν μαθητή του Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, Δεσπότη του Μυστρά και -μετέπειτα- τελευταίο αυτο-κράτορα του «Βυζαντίου», έγραψε (σέ πιστή μετάφραση):
«Εμείς, επί τών οποίων βασιλεύετε και διοικείτε, ανήκουμε στό γένος τών Ελλή-νων, όπως αποδεικνύει η γλώσσα και η προγονική παιδεία μας».
«Ελληνες δέ εννοούμε τούς κατοίκους τής Πελοποννήσου και τής παρακειμένης πρός τήν Ευρώπην Ηπειρωτικής γής και τών νήσων.»
«Αυτήν τήν γή τήν κατοικούσαν ανέκαθεν οι Ελληνες, όσο οι άνθρωποι μνημο-νεύουν κ α ι  κ α ν ε ί ς  δ έ ν  τ ή ν  κ α τ ε ί χ ε  π ρ ί ν  α π ό  ε μ ά ς, ούτε ήλθαμε νά διώξουμε άλλους από εδώ…»
( Και βεβαίως, Κε Πρωθυπουργέ, όταν συναντηθείτε με τον Κο Ταγίπ Ερντογάν, ενη-μερώστε τον ότι, αυτή είναι η μοναδική «Γαλάζια Πατρίδα» της περιοχής μας και είναι μόνον Ελληνική από αμνημόνευτα χρόνια, κοσμημένη με πανάρχαιες περιτειχισμένες πολιτείες των πρωτοΕλλήνων προγόνων μας, με ανεπανάληπτους ναούς και αγάλματα, τά ερείπια των οποίων «εν πολλοίς» οφείλονται στις επιδρομές, καταστροφές, λεηλασίες και δουλώ-σεις των ανέκαθεν Ελληνικών πληθυσμών της, εκ μέρους των αιμοσταγών Οθωμανών πει-ρατών, των αιώνων τής επάρατης Τουρκοκρατίας, οι οποίες, βεβαίως και δεν είναι δυνατόν να συνιστούν «τίτλους ιδιοκτησίας» υπέρ των απογόνων τους, σημερινών Τούρκων, αλλά μόνον εγκλήματα κατά τής ανθρωπότητος, στο διηνεκές…)
Και ευλόγως, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, εις επίρρωσιν όλων των παραπάνω, επικαλούμαστε και την ανεπανάληπτη γενεά των επαναστατών Ελλήνων προγόνων μας του 1821, οι οποίοι τα επιβεβαιώνουν καταλυτικώς:
Με τον μάρτυρα-ήρωα Αθανάσιο Διάκο να δηλώνει -άτρομος και υπερήφανος- στους Τούρκους δημίους του, την καταγωγική του συνέχεια από χιλιετίες πρίν:
«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ να πεθάνω…».
Με τον ήρωα πολεμιστή Ιωάννη Μακρυγιάννη να διακηρύσσει εμφαντικώς ότι, οι επαναστατημένοι Ελληνες του 1821 πολέμησαν για τα αρχαία μάρμαρα των προ-γόνων τους.
Με τους καπετανέους της΄Υδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, να δίνουν στα καράβια τους μόνον ονόματα αρχαίων Ελλήνων Θεών και Ηρώων. (και)
Με τον εθνικό ποιητή μας Διονύσιο Σολωμό να περιλαμβάνει στον «Υμνο στην Ελευθερία» τους στίχους: «…Ω τριακόσιοι, σηκωθείτε και ξανάρθετε σε μάς, τά παιδιά σας θέλει ‘δείτε, πόσο μοιάζουνε με Σας…».
Αποδεικνύοντας περίτρανα -όλοι αυτοί- ότι, η μεγάλη Επανάσταση των Ελλήνων του 1821, δεν υπήρξε η …«γέννηση» του Εθνους μας (δηλαδή -δήθεν- «η ιστορική αφετηρία του», όπως εσφαλμένα κάποιοι ημιμαθείς, «επαϊοντες» αναληθώς τόλμησαν να «γνωμολογήσουν»), αλλά, υπήρξε η υπερήφανη παλιγ-γενεσία των ενσυνειδήτων της ενδόξου καταγωγής των, επαναστατημένων Ελλήνων και Ελληνίδων, γνησίων απογόνων των πανάρχαιων μετακατα-κλυσμιαίων προγόνων τους.
Επομένως, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, και ημών και Υμών ως απο-γόνων τους, όλων μόνων νομίμων κληρονόμων της -έχουσας χαρακτηριστικά ιερότητος- ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς εκείνων, αυτονοήτως δικαιου-μένων όσο και υποχρεουμένων, να τήν προστατεύουμε, να τήν διαφυλάσσουμε, να τήν υπερασπιζόμαστε και να την διεκδικούμε, ως έχοντες και έχουσες δεδομένο έννομο συμφέρον προς τούτο.
Διότι, τά επί μέρους «σπαράγματα» αυτής, ακριβώς λόγω της ιερότητός των -επί-σης αυτονοήτως- αποτελούν Συνταγματικώς, «πράγματα» εκτός πάσης συναλ-λαγής», πράγμα πού σημαίνει -απολύτως- να μήν πωλούνται, να μην εκμισθώ-νονται, να μην αποτελούν αντικείμενα χρηματικής συναλλαγής, δανεισμού ή «δω-ρεάς», ως να πρόκειται για πράγματα μην ανήκοντα στην θεσμοθετημένη Ελλη- νική Πολιτεία, αλλά να έχουν εκχωρηθεί -«εν κρυπτώ και παραβύστω»- σε ανώνυ-μες εταιρείες, ανομολογήτων συμφερόντων.
Πολύ δε περισσότερο, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, άνευ κάν τής αιτίας τής επικαλουμένης με τίς διατάξεις τού Ν. 4761/2020, εφ’ όσον, σύμπασα η Οικου-μένη, ήδη καλώς γνωρίζει και αναγνωρίζει την τεράστια ιστορική και πολιτισμική οφειλή της προς τους αρχαίους Ελληνες και Ελληνίδες προγόνους μας, επί παντός τού επιστητού, είτε γλωσσικώς, είτε επιστημονικώς, είτε καλλιτεχνικώς, είτε αρχιτε-κτονικώς, είτε θεσμικώς, είτε ιατρικώς, είτε δικαιοδοτικώς, είτε αθλητικώς,
Συνεπώς, Κα Πρόεδρε και Κε Πρωθυπουργέ, εν όψει όλων των παραπάνω εκτιθεμένων, θεωρούμε ευλόγως ότι, η ψηφισθείσα με τον Νόμο 4761/2020 (άρθρο 48, παρ. 13.β’) καθιέρωση «δανεισμού» των πολύτιμων αρχαίων εκθεμάτων μας, από τα Ελληνικά Μουσεία προς κάθε «ευτυχές» αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή ιδιώτη αδιευκρινίστων προθέσεων και συμφερόντων και μάλιστα για το εξοργιστικό χρονικό διάστημα των 25 + 25 χρόνων (…) δεν έχει οποιαδήποτε έλλογη αντιστοι-χία προς την επικαλουμένη, στην εισαγωγική έκθεση τού εν λόγω νόμου έωλη αιτιολογία τής -δήθεν- «προβολής τού Ελληνικού πολιτισμού στην αλλοδαπή».
Αντιθέτως: Oχι μόνον δικαιώνει εκ των υστέρων την αρπαγή τόσων χιλιάδων πο-λυτίμων ευρημάτων, που «μάς διαφημίζουν» από τις προθήκες των αλλοδαπών Μουσείων και των «Γκαλερί Δημοπρασιών», όπου -ανερυθριάστως- εκποιούνται οι κλεμμένες αρχαιότητές μας -πλην επ’ ωφελεία των υπεξαιρετών-.τους.
Οχι μόνον αφοπλίζει τίς άοκνες προσπάθειες τόσων ενθέρμων συμπατριωτών και αλλοδαπών φιλελλήνων, που μάχονται εδώ και δεκαετίες για την διάσωση και τον επαναπατρισμό πολλών εξ αυτών των «αιχμαλώτων» αρχαιοτήτων μας, μεταξύ των οποίων -βεβαίως- και η «ξενιτεμένη» Καρυάτιδά μας,
Οχι μόνον μαραίνει τον ζήλο των δεκάδων φιλοτίμων συμπατριωτών αρχαιολό-γων μας, οι οποίοι ουδέ κάν ερωτήθηκαν -ως κατ’ αντικείμενον αρμόδιοι- και ήδη ωρύονται για τον παραλογισμό των διατάξεων του εν λόγω νόμου,
Όχι μόνον «ανοίγει Κερκόπορτες» για την -νομότυπη πλέον- φυγάδευση σπου-δαίων ευρημάτων (δεδομένου ότι, τά «μη σπουδαία» ευλόγως δεν θα ζητηθούν προς δανεισμόν…) στην αλλοδαπή, με προφανείς ολέθριες συνέπειες:
Αφ’ ενός να στερεί σε -τουλάχιστον- δύο (2) γενεές νέων Ελλήνων και Ελληνίδων την ευτυχή δυνατότητα να γνωρίσουν, λ.χ. τον μοναδικό «Ηνίοχο των Δελφών» και ν’ απαιτείται πλέον η επίσκεψή τους (με …εισιτήριο) λ.χ. στο «Λούβρο» των Παρι-σίων ή και στο …Ντουμπάϊ, όπου το Μουσείο τού Λούβρου (συντόμως θά) διαθέτει και «παράρτημα», με εκθέματα τά εκατοντάδες αρχαιοΕλληνικά ευρήματα πού ήδη κατέχει.
Αφ’ ετέρου, τα -αναζητούμενα «διακαώς» από την Ελληνική Οικονομία- εκατομ-μύρια των αλλοδαπών τουριστών, αντί να προτιμούν ως αρχαιολογικό προορισμό την Ελλάδα, να κατευθύνονται στις Χώρες όπου εμείς -ανοήτως- θα έχουμε «δα-νείσει» τα μοναδικής πολυτιμότητος αρχαία αριστουργήματά μας.
Αξιότιμοι, Κα Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και Κε Πρωθυπουργέ,
Οφείλετε -καταργώντας άμεσα την εν λόγω διάταξη τού άρθρου 48 παρ. 13 β’,  (άλλως -έστω- περιορίζοντας δραστικά τον προβλεπόμενο χρόνο δανεισμού στα λογικά πλαίσια του προηγουμένως ισχύσαντος, αλλά και με σαφείς προϋποθέσεις περί ποίων ευρημάτων θα επιτρέπεται ο «δανεισμός»…), ν’ αποδείξετε στον Ελληνικό Λαό τού οποίου θεσμικώς ηγείσθε και όπως αποδεικνύεται με την παρούσα επιστολή μας, ευλόγως και δικαίως ανησυχεί, ότι η Ελληνική Σας ψυχή ενοχλείται από αυτήν την ανιστόρητη, παράλογη, αντιπαιδαγωγική, ασύμφορη και -εν τέλει- αντιπατριωτική νομοθέτηση την οποία κάποιοι «ιστοριομύωπες» εισηγήθηκαν και η οποία -είμαστε βέβαιοι- διέλαθε μέχρι σήμερα της προσοχής Σας.
Αλλωστε (και είναι η απορία μας…), οι εισηγητές αυτής της «εν βία» νομοθετικής «εμπνεύσεως» δεν θα μπορούσαν να σκεφθούν -ίσως- την ιδέα της δημιουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ στα άκρα της Οικουμένης και ιδίως εκεί όπου υπάρχουν και ευδοκιμούν εκατοντάδες χιλιάδες ομογενείς Ελληνες και Ελληνίδες 2ης ή 3ης ή 4ης γενεών, όπως λ.χ. η Αυστραλία, ο Καναδάς, η συνοικία Αστόρια της Νέας Υόρκης ή των Βρυξελλών και του Στρασβούργου (και γιατί όχι επί της οδού Μάρκου Μπό-τσαρη, που ευσεβώς υπάρχει εκεί…), ώστε με τα χιλιάδες ευρήματα που στοιβάζο-νται στις αποθήκες των εγχωρίων Μουσείων μας,  κ α ι  να προβάλλουμε έτι πε-ρισσότερο τον αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό,  α λ λ ά  κ α ι  ν’ «απογειώσουμε» τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να χρειασθεί να «δανείσουμε» ούτε ένα από τα «κοσμήματα» της αρχαίας πολιτισμικής κληρονομιάς μας;;;
Εν τέλει και εν όψει όλων των ανωτέρω, Κυρία Πρόεδρε και Κύριε Πρωθυπουργέ, Σάς καλούμε να μην επωμισθείτε το άγος μιάς εύλογης και πρό-δηλης ηθικής κατακραυγής, όχι μόνον εκ μέρους των συγχρόνων Ελλήνων και Ελληνίδων, αλλά -το χειρότερο- τόσο των απελθουσών γενεών των προγόνων μας, δημιουργών της αρχαίας ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς μας, όσο και των μελλουσών γενεών των Ελληνοπαίδων, που θα Σας μέμφονται γι’ όλα αυτά, εσαεί.
Aρμόδιος δικαστικός ειμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τούς καθ’ ών αύτη απευθύνεται, συγκοινοποιώντας και τίς με αρίθμηση από 10 έως και 26 σελίδες, εμπεριέχουες τό ονοματεπώνυμο και τά λοιπά στοιχεία των 1013 (χιλίων δέκα τριών) συμμεριζομένων  με την συμμετοχή τους το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής, προ γνώση των προς ων και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην επιδοτήρια έκθεσή του.
Αθήναι, 25η Ιανουαρίου 221
Μέ τον δέοντα σεβασμό
Οι υπογράφοντες την παρούσα:
1. Γεώργιος Ανδρ. Λεκάκης.                                  2. Γρηγόριος Νικηφ. Κοσσυβάκης
3. Αντώνιος Α. Αντωνάκος                                     4. ναστάσιος Δ. Στάμου
Και οι κατωτέρω συμμετέχοντες και συμμεριζόμενοι όλα τά παραπάνω.
1. Λέανδρος Ρακιντζής, τ. Αρεοπαγίτης, Καστρί Δήμου Κηφισιάς.
2. Ιωάννα Ρακιντζή-Σταμούλη, Φιλόλογος-Αρχαιολόγος, Καστρί, Δ.Κηφισιάς.
3. Μαρία Τζάνη, Ομότιμος Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πατήσια, Αθήνα.
4. Μηνάς Τσικριτσής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Κρήτη.
5. Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Βιολογίας ΕΚΠΑ, Αγ. Δημήτριος -Αθήνα.
6. Γεράσιμος Παρασκευόπουλος, Δικηγόρος, τ. Δήμαρχος Πύργου, Αμαλιάδα.
7. Θεόδωρος Μαντάς, Δικηγόρος Αθηνών (Ποινικολόγος), Αθήνα.
8. Αριστείδης Γ. Αναγνωστάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αρτα.
9. Ιωάννης Κόντος, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης ΕΚΠΑ.
10. Αθανάσιος Πάλλας, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη.
11. Ευθυμία Θεολ. Χασιώτου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη.
12. Σωτήριος Γ. Παπαχρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
13. Ιωάννης Γ. Σφήκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
14. Ιωάννης Σωτ. Γκανάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ιωάννινα.
15. Γαλάνης Δημ. Λαμπρίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ιωάννινα.
16. Αλεξάνδρα Δημητριάδου, Ιατρός-Καρδιολόγος, Βριλήσσια - Αθήνα..
17. Μαρία Λυρίδου, Δικηγόρος Αθηνών, Βριλήσσια - Αθήνα.
18. Δέσποινα Κασίμη-Μέρμηγκα, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Δ.Ελληνικού.
19. Ευμορφία Ρήγα, Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Βούλας - Αττικής.
20. Κριλένια Γκότση, Δικηγόρος Αθηνών, Δ. Βούλας - Αττικής.
21. Μαριάνθη Φωτιάδου, Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Μελισσίων Ν.Αττικής.
22. Ιωάννης Κροντήρης, συνταξ. Αρχιτέκτων, Νέο Ψυχικό - Αθήνα.
23. Παναγιώτης (Τάκης) Σιδέρης, Ζωγράφος - Συγγραφεύς - Ποιητής, Παγκράτι - Αθήνα
24. Ελένη Νικ.Κοσσυβάκη, Δικηγόρος Αρτας, Αρτα.
25. Αθανασία Γεωργοσοπούλου, Δικηγόρος Χαλκίδος, Χαλκίδα.
26. Αθηνά Κατσαφάδου, Δικήγορος Πειραιώς, Πειραιάς.
27. Βασίλειος Νικόλτσιος, Συντ/χης ε.α. Ειδικός Σύμβουλος Πολεμικού Μουσείου, Θεσσ/νίκη.
28. Στέφανος Ι. Βαβούρας, Μαθηματικὸς-Αναλυτὴς συστημάτων-Προγραμ/στὴς, Θεσσ/νίκη.
29. Ιωάννης Κατσιέρης, Δικηγόρος Αθηνών, Αθήνα.
30. Σπύρος Σούλης, Δικηγόρος Αθηνών, Αθήνα.
31. Πάνος Σερ. Νέλλας, Δικηγόρος Αθηνών, Αθήνα.
32. Βασίλης Τερζής, Πρόεδρος Κοινότητος Αργένου, Ανατ. Λέσβου.
33. Θανάσης Ανδρ. Κοσσυβάκης, Πρόεδρος Κοινότητος Μεγαλόχαρης Αρτας.
34. Δημήτριος Κορέντζελος, τ. Αντιδ/ρχος Δήμου Λαμιέων, Στυλίδα Ν.Φθιώτιδος
35. Αντώνιος Λιόλιος, Δικηγόρος Αργους-Ναυπλίου.
36. Βασίλειος Σίδερης, Ψυχολόγος, Ναύπλιο.
35. Λουκάς Ψαρρός, Δικηγόρος Αθηνών, Βριλήσσια - Αθήνα.
37. Ευάγγελος Κατσίμπρας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Πρέβεζα.
38. Κρινιώ Παρασκευοπούλου-Τσάφα, Δικηγόρος Αμαλιάδος, Αμαλιάδα.
39. Παναγιώτης Παταργιάς, συντ. Πολιτικός Μηχανικός, Γλυφάδα Ν.Αττικής.
40. Ρωμανός-Νικηφόρος Κοσσυβάκης, Ψυχολόγος, Βριλήσσια - Αθήνα.
41. Ελένη Κοσσυβάκη-Μιχαλοπούλου, συντ. Αρχιτέκτων, Βριλήσσια - Αθήνα.
42. Ναταλία Κοσσυβάκη, Ψυχολόγος, Βριλήσσια - Αθήνα.
43. Χαράλαμπος Κοσσυβάκης, συντ. Οικονομολόγος, Πόρτο-Ράφτη Αττικής.
44. Φοίβος Σταύρ. Παρασκευόπουλος, Τραπεζικός, Αθήναι.
45. Βασίλης Μελισσηνός, Εμπορος, Εκάλη Νομού Αττικής.
46. Λάμπρος Θεοδωρόπουλος, τ. Πλοίαρχος Εμπ. Ναυτικού, Ζαχάρω Ν.Ηλείας.
47. Αντώνης Αναγνωστόπουλος, συντ. Μηχανικός Αεροπλάνων, Αγ.Δημήτριος.
48. Βιργινία Σακαρέλλη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βριλήσσια - Αθήνα.
49. Μηλίτσα Τζώρτζη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα.
50. Ιωσήφ Κανδαράκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βριλήσσια - Αθήνα.
51. Μαρία Σκάρου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βριλήσσια - Αθήνα.
52. Νίκη Χατζηλία, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βριλήσσια.- Αθήνα.
53. Γιώργος Στεφανής, Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αθήνα.
54. Παναγιώτης Σακαρέλλης, ψυκτικός ηλεκτρολόγος, Βριλήσσια - Αθήνα.
55. Βαρβάρα Γιανέλλη, Οικοκυρά, Βριλήσσια - Αθήνα.
56. Κων/νος Τσαπαντζής, Φωτογράφος, Αθήνα.
57. Αθανάσιος Βλάχος, Ιατρός-Χειρουργός Γυναικολόγος, Αμπελόκηποι, Αθήνα.
58. Μαρία Γυφτοπούλου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα.
59. Ελένη Μαργαρίτου, Δικηγόρος Δράμας, Δράμα.
60. Κρίστι Μιχαλοπούλου, Επιχειρηματίας, Παλαιό Ψυχικό - Αθήνα.
61. Λάζαρος Μυλωνάς, Δικηγόρος Πρέβεζας, Πρέβεζα.
62. Κων/νος Μπεκατώρος, Δημοσιογράφος-Οπερατέρ, Αρτα.
63. Μαρουσώ Ράντου, Υπάλληλος Δ.Καλλιθέας, Δ.Ζωγράφου - Αθήνα.
64. Γιάννης Ράντος, Υπάλληλος Δ.Φυλής, Δ.Ζωγράφου - Αθήνα.
65. Δημήτριος Κοσσυβάκης, Δικηγόρος Πατρέων, Πάτρα.
66. Κώστας Λεων. Μαρίνης, Οδοντοτεχνίτης, Νέος Βουτζάς Αττικής.
67. Μαριλένα Γεωργ. Χαρίτου, Λογίστρια, Νέος Βουτζάς Αττικής.
68. Ανδρονίκη-Σάρα Νταούλια, Φοιτήτρια Πληροφορικής, Αρτα.
69. Χρήστος Δούγιος, Υπάλληλος Γ.Ν. Εδεσσας, Εδεσσα.
70. Γεώργιος Τσιώλης, Δικηγόρος Κατερίνης, Κατερίνη.
71. Απόστολος Μαντζιάρας, Υπάλληλος Εισαγγελίας Πειραιώς, Πειραιάς.
72. Σπύρος Γιαννίσης, Υπάλληλος Δ.Κηφισιάς, Κηφισιά Αττικής.
73. Δημήτριος Ματακίδης, συντ. Δικηγόρος Θεσσ/νίκης, Καλαμαριά Θεσσ/νίκης.
74. Ολγα Ματακίδου, συντ. Δημόσιος Υπάλληλος, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη.
75. Μιχάλης Γκούζιας, Εφοριακός - τ. Δήμαρχος Τετραφυλίας - Ν.Αρτας.
76. Γιώργος Ράντος, Δικηγόρος Πειραιώς, Γλυκά Νερά Αττικής.
77. Μάρη Ράντου, συντ. Φαρμακοποιός, Γλυκά Νερά Αττικής.
78. Τάκης Πολύδωρος, συντ. Μαθηματικός-Εκπαιδευτικός, Γέρακας Αττικής.
79. Ελένη Πολυδώρου-Μερκούρη, Συμβολαιογράφος, Γέρακας Αττικής.
80. Γεωργία Καρσαλιάκου, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αμπελόκηποι - Αθήνα.
81. Πρόδρομος Καραστεργίου, Δ/ντής  Νηπιαγωγός, Ιωάννινα.
82. Ευθυμία Καβακλιώτου, συντ. Υπάλληλος Γ.Ν.Σερρών, Σέρρες.
83. Νίκος Γούναρης, συντ. Υπάλληλος Γ.Ν. Σερρών, Σέρρες.
84. Κων/νος Μαστρογιάννης, συντ. Υπάλληλος Γ.Ν. «Ερυθρός Σταυρός», Αλιμος.
85. Σοφία Μαχαιρίδου, Υπάλληλος Δήμου Δράμας, Δράμα.
86. Ζαχαρούλα Μίνου, συντ. Υπάλληλος Γ.Ν. Ζακύνθου, Ζάκυνθος.
87. Παρασκευή (Βίβιαν) Ρεϊσόγλου, Φιλόλογος-Ιστορικός, Ζάκυνθος.
88. Παναγιώτης Ρεϊσόγλου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ζάκυνθος.
89. Φανή Οικονόμου, συνταξιούχος Δικηγόρος, Νάουσα.
90. Ζωή Μποβολέτη, Υπάλληλος Γ.Ν. Αμαλιάδας, Αμαλιάδα.
91. Βασίλης Μιχαλόπουλος, Υπάλληλος Γ,Ν, Αμαλιάδας
92. Γιάννης Μπενάκης, συνταξ. Δημόσιος Υπάλληλος, Αλιβέρι Ν. Ευβοίας
93. Χρυσόστομος Μποκογιάννης, Συνταξ. Εκπαιδευτικός-Συγγραφεύς, Αρτα.
94. Αλέκος Τάτσης, Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός, Αρτα.
95. Μαρίνα Κοντογιάννη, Νηπιαγωγός, Αρτα.
96. Εφη Μίχου, συντ. Δικηγόρος Αθηνών, Αγ.Ιωάννης Καρέας, Αθήνα.
97. Χριστίνα Μπεσίκου, Δικηγόρος Αθηνών, Βύρωνας-Αθήνα.
98. Ιωάννα Μπαχτσεβανίδου, οικοκυρά, Χωριστή Δράμας.
99. Στυλιανός Μυλωνάς, Υπάλληλος Γ,Ν.Δράμας, Χωριστή Δράμας.
100. Θεοδώρα Παπαευσταθίου-Τσάγκα, Εκπαιδευτικός Μ.Ε., Ιωάννινα.
101. Αγγελος Μητσαράς, Δικηγόρος Αρτας, Αρτα.
102. Αντώνης Γκούντας, Συνταξιούχος Ο.Τ.Ε., Αρτα.
103. Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Βιομήχανος-Εμπορος Επίπλων, Π.Ψυχικό-Αθήνα.
104. Αικατερίνη Αυγεροπούλου, Ιατρός-Καρδιοχειρουργός, Παγκράτι-Αθήνα.
105. Βασιλική Μασούρα, Δημόσιος Υπάλληλος, Καλλιθέα.
106. Ιωάννα Μιχαλοπούλου, Τραπεζικός Υπάλληλος, Καισαριανή-Αθήνα.
107. Νίκος Γεννάδιος, Δικηγόρος Αθηνών, Καλλιθέα - Αττικής.
108. Αθηνά Αθ. Κοσσυβάκη, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη.
109. Ελένη Διαβολίτση, Υπάλληλος Υπ. Παιδείας, Μαρκόπουλο  Ν.Αττικής.
110. Γιώργος Ελιάς, Αυτοκινητιστής, Μύρινα-Λήμνος.
111. Πολυξένη Παν. Σκιαδαρέση, Ποδολόγος, Χαλάνδρι - Αθήνα.
112. Παρασκευή Παν. Σκιαδαρέση, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Κεφαλλονιά.
113. Ιωάννης Δημητρίου, Μηχανικός αυτοκινήτων, Χαλάνδρι - Αθήνα.
114. Γεράσιμος Αραβανής, Φιλόλογος-Φροντιστής, Λευκάδα.
115. Ελπίδα Αραβανή, συντ. Λογίστρια, Λευκάδα.
116. Ελλάδα Αναγνωστοπούλου, συντ. Καθηγ. Πανεπιστημίου, Εξάρχεια-Αθήνα.
117. Καλλιόπη Μουρίκη, συνταξ. Δημοσίου, Παλ.Φάληρο, Αττικής.
118. Νίκος Χατζόπουλος, συνταξ. Δημοσίου, Μαρούσι - Αθήνα.
119. Αθανασία Βακονάκη, Δικηγόρος Κοζάνης, Κοζάνη.
120. Χρήστος Χάϊδος, Αντιστράτηγος Πεζικού ε.α., Κοζάνη.
121. Βασιλική Φαρμάκη, Οδοντίατρος, Βριλήσσια.
122. Βασιλική Σαρχάνη, Μον. Υπάλληλος Δ.Σικυωνίων, Κιάτο - Ν.Κορινθίας.
123. Θοδωρής Ασημακόπουλος, Δ/ντής Οικ.Υπηρεσιών Δ.Σικυωνίων, Κιάτο.
124. Ελευθερία Μηριούνη, Δικηγόρος Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
125. Κέλλυ Μπουκέα, Υπάλληλος Γ.Ν. Καλαμάτας, Καλαμάτα.
126. Ιωάννης Χαιρόπουλος, Οδοντίατρος, Νέα Ερυθραία Αττικής.
127. Ανδρέας Γκαργκασούλας, Ηλεκτρονικός, Παγκράτι - Αθήνα.
128. Δημήτρης Παλαιοδήμος, συνταξ. Δημοσιογράφος, Μηλιανά Ν. Αρτας.
129. Δημήτριος Ζουμπούλης, Δικηγόρος, Λ.Αλεξάνδρας αριθ. 198, Αθήνα.
130. Σοφία Τζερεμάκη, Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 198, Αθήνα.
131. Δημοσθένης Σκανδάλης, συντ. Δικηγόρος-Επιχειρηματίας, Κηφισιά.
132. Σοφία Σκανδάλη του Λάμπρου, οδός Κοραή αριθ. 6, Κηφισιά.
133. Δημήτριος Σκανδάλης του Δημοσθένη, οδός Γραβιάς αριθ.21, Αγ. Παρασκευή.
134. Βασιλική-Βιβή Σκανδάλη του Δημοσθένη, οδός Κοραή αριθ. 6, Κηφισιά.
135. Αλεξάνδρα Παρλιάρη, συνταξ. Καθηγήτρια Φιλόλογος, Δ.Αγ.Δημητρίου-Αθήνα.
136. Μαρία Παρλιάρη, συνταξ. Γεωπόνος, Δήμος Αγ.Δημητρίου - Αθήνα.
136. Γιώργος Ρεϊσόγλου, Συνταξιούχος  Ι.Κ.Α., Ζάκυνθος.
137. Παύλος Ξένος, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α., Ζάκυνθος.
138. Ευμορφία Ξένου, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α., Ζάκυνθος.
139. Νίκος Γεωργαλής, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α., Κηφισιά, Νομού Αττικής.
140. Κων/να Γεωργαλή, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α., Κηφισιά, Νομού Αττικής.
141. Δημήτριος Τσιρώνης, Οικονομολόγος, Αθήνα.
142. Νίκος Μπαλατσός, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α, Αγία Παρασκευή - Αθήνα
143. Νίκος Γρέβιας, Συνταξιούχος Αστυνομικός, Γρέβια Κοιν. Μηλιανών, Ν.Αρτας.
144. Νίκος Κουφούλης, Αντιδήμαρχος Δ.Γεωργίου Καραϊσκάκη, Αρτα.
145. Πέτρος Γώγος, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Αρτα.
146. Κωνσταντίνος Μπούκας, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Αρτα.
147. Γεώργιος Δημοσθ. Παπακώστας, Συνταξιούχος Εξωτερικού, Μηλιανά Αρτας.
148. Δανάη Μπούκα, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός.
149. Παρθενία Γκούζια-Βράνου, Συνταξ. Εφοριακός, Ιωάννινα.
150. Βασιλική Κωστάκη, Συνταξ. Εφοριακός, Αρτα.
151. Αλέξανδρος Μπόλος, Φαρμακοποιός, Νέο Ψυχικό, Αθήνα.
152. Μαρίνα Καραμέτου, Δικηγόρος Τρικάλων, Τρίκαλα.
153. Περικλής Στοφόρος, Ψυχίατρος, Τρίκαλα.
154. Ελευθερία Κοσσυβάκη, πτυχ.Σχολής Ανθρ/κών Σπουδών Ιωαννίνων, Ιωάννινα
155. Γεώργιος Τοκατλίδης, συνταξ. Εμπορος, Βριλήσσια - Αθήνα.
156. Χριστίνα Τοκατλίδου, Εμπορος, Βριλήσσια - Αθήνα.
157. Δημήτριος Βερούχης, Κρεοπώλης, Χαλάνδρι - Αθήνα.
158. Ανδρέας Αθαν. Κοσσυβάκης, Ταξίαρχος Πεζικού ε.α., Θεσσαλονίκη.
159. Μαρία Καλιακούδα, Υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος, Ν.Μάκρη Αττικής.
160. Γιώργος Τσιμπλάκος, Επιχειρηματίας, Μαρούσι Αττικής.
161. Αικατερίνη Καραδόντη, Συνταξιούχος Ιδιωτ. Τομέα., Κυψέλη - Αθήνα.
162. Λουϊζα Ζαφειράκη, Υπάλληλος Γ.Ν. «ΘΡΙΑΣΙΟ», Αθήνα.
163. Γεώργιος Κατσικάρης, Εφοριακός, Θεσσαλονίκη.
164. Ιωάννης Κουριαννίδης, Τραπεζικός, Θεσσαλονίκη.
165. Αντώνιος Αγαλιώτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Κηφισιά Ν.Αττικής
166. Δημήτριος Ευριπ. Κοσσυβάκης, Ασφαλιστής, Αρτα.
167. Βασίλειος Κατουρτζίδης, Δικαστικός Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
168. Ευαγγελία Αναστασάκου, Αssistant  Manager  Κοσμηματοποίας, Αθήνα.
169. Ιωάννης Δημητριάδης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ., Αγ.Παρασκευή - Αθήνα.
170. Ιωάννης Εξαρχος, Συνταξιούχος Τραπεζικός-Ιστορικός Ερευνητής, Αρτα.
171. Νίκος Παπαθανάσης, Επιχειρηματίας, Βριλήσσια - Αθήνα.
172. Φαράντος Χοϊδάς, συντ. Δημοσιογράφος, Βριλήσσια - Αθήνα.
173. Στυλιανή Χοϊδά, συντ. Δημοσιογράφος, Βριλήσσια - Αθήνα.
174. Αγγελος Βασ. Παππάς, Προγραμματιστής, Αρτα.
175. Βαγγέλης Τζατζόγλου, Αυτοκινητιστής, Ατσίκη - Λήμνος.
176. Βασίλης Γεωργούδης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μύρινα - Λήμνος.
177. Brigitte Γεωργούδη, Ξεναγός, Μύρινα - Λήμνος.
178. Χρυσόστομος Ελιάς, Συνταξιούχος Καθηγητής Μ.Ε., Μύρινα - Λήμνος.
179. Μελιτινή Μυρμυγκού, Αγρότισσα, Μύρινα - Λήμνος.
180. Τάσος Καλογηρόπουλος, Πιλότος Α/Φ., Αθήνα.
181. Κων/νος Νάκος, συνταξ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, Λευκάδα.
182. Ευάγγελος Ρεντούμης, Ηλεκτρονικός, Ελευσίνα.
183. Χρήστος Στάμου, Συνταξιούχος ΑΜΕΑ, Ελευσίνα.
184, Δημήτριος Στάμου, Μηχανικός Πληροφορικής, Ελευσίνα.
185. Ιωάννα Κόκλα, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός - Ποιήτρια, Λευκάδα.
186. Δημήτριος Μπάρδης, Συνταξιούχος Μηχανολόγος - Μηχανικός, Ελευσίνα.
187. Παρασκευή Γιαννούχου-Μπαλαγιάννη, Οικοκυρά, Μεσόπυργος, Ν.Αρτας.
188. Κων/νος Γιαννούχος, Αγρότης, Μεσόπυργος, Ν.Αρτας.
189. Σωτήρης Σπυριδόπουλος, Μηχανικός αυτοκινήτων, Ν.Ψυχικό, Αθήνα.
190. Ελένη Θωμά, Οικιακά, Εργατικές Κατοικίες, Παλλήνη Ν. Αττικής.
191. Ιωάννης Σπυριδόπουλος, Συνταξιούχος, Αίνου 1, Πεντέλη Ν.Αττικής.
192. Μαρία Μπούκλη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αίνου 1, Πεντέλη Ν.Αττικής.
193. Δημήτριος Χριστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Αθήνα.
194. Χρήστος Τσιώμος, Δικαστικός Υπάλληλος, Αθήνα.
195. Σωτήριος Χορός, Συνταξ. Δικηγόρος, Ιλιον, Νομού Αττικής.
196. Μενέλαος Ζακυνθινός, Μάγειρος, Λευκάδα.
197. Χριστίνα Κώστα, Κομμώτρια, Λευκάδα.
198. Παναγιώτης Κασίμης, τ.Διευθυντής Υπ.Οικονομικών, Νέα Μάκρη Αττικής.
199. Ελένη Κυριαζή-Κασίμη, συνταξ. Δικηγόρος Αθηνών, Παγκράτι-Αθήνα.
200. Κων/νος Δραζινάκης, Υποστράτηγος ε.α. Πολιτ. Μηχανικός, Ανδρος.
201. Θοδωρής Σχοινοχωρίτης, Υπάλληλος Γ,Ν. Ναυπλίου, Ναύπλιο.
202. Νέλλυ Χονδρογιάννη, Υπάλληλος Γ.Ν. Βόλου, Βόλος.
203. Μαριγώ Τζανετάκη, Υπάλληλος Γ,Ν. Σπάρτης, Σπάρτη Ν.Λακωνίας.
204. Ζαχαρούλα Τερζόγλου, Υπάλληλος Γ.Ν. Εδεσσας, Αριδαία, Νομού Πέλλας.
205. Αλεξάνδρα Τζιβάνη, συνταξ. Δικαστικός Υπάλληλος, Αριδαία, Νομού Πέλλας.
206. Αικατερίνη Τολιοπούλου, Υπάλληλος Δήμου Πετρούπολης, Νομού Αττικής.
207. Ανθή Τολιοπούλου, συνταξ. Καθηγήτρια Μ.Ε., Εδμ. Ροστάν 46, Θεσσαλονίκη.
208. Γεώργιος Σκρέκας, Αξιωματικός Οικονομικών Π.Ν., Πετρούπολη, Ν.Αττικής.
209. Κωνσταντίνος Βρεττάκος, Σπάρτη, Ν.Λακωνίας.
210. Ελένη Βρεττάκου, Σπάρτη, Ν.Λακωνίας.
211. Κων/νος Γώγος τού Νικολάου, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Θεσσαλονίκη.
212. Ελισάβετ-Αικατερίνη Σιγάλα, Οπτικός, Βριλήσσια - Αθήνα.
213. Γεώργιος Τσιώκος, Σκηνοθέτης, Αμπελόκηποι, Αθήνα.
214. Χαρούλα Πετρίδου, συνταξ. Δημοσίου, Αγιος Δημήτριος, Αθήνα.
215. Αικατερίνη Ραπτοπούλου, Δικηγόρος, Ν.Σ. Δήμου Καλλιθέας, Αθήνα.
216. Λάμπης Σιδέρης, Τυπογράφος, Παγκράτι, Αθήνα.
217. Αργυρώ Ράπτη, άνεργη, Αγιοι Θεόδωροι, Νομού Κορινθίας.
218. Βάσω Τσίγκου, Κινηματογραφικός Παραγωγός, Αθήνα.
219. Θεόδωρος Σπαβέρας, συνταξ. Ιδιωτικός Υπάλληλος, Παγκράτι, Αθήνα.
220. Ελένη Βούκουτου, Δικηγόρος Αθηνών, Νέα Σμύρνη - Αθήνα.
221. Κωνσταντίνα Ρίζου, Δικηγόρος Αθηνών, Χολαργός - Αθήνα.
222. Ελισάβετ Τσαούση, Υπάλληλος Δήμου Παπάγου, Παπάγου - Αθήνα.
223. Γεώργιος Τσαούσης, συνταξ. Δημοσίου, Παπάγου - Αθήνα.
224. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Οικονομολόγος, Αθήνα.
225. Στράτος Παπαδόπουλος, Εικαστικός-Ζωγράφος, Αμπελόκηποι - Αθήνα.
226. Βαρβάρα Σπύρου, Μαθηματικός - Τραπεζικός Υπάλληλος, Αρτα.
227. Χρύσα Μεσσήνα, Παρασκευάστρια Γλυκών, Αρτα.
228. Βασίλειος Μπαλάφας, Εμπορος, Αρτα.
229. Αγγελική Κογιαντή, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αρτα.
230. Κωνσταντίνος Γρίβας, Αγροτικός Ιατρός, Μεγαλόχαρη Ν.Αρτας.
231. Μαρία Αγγελοπούλου, Φαρμακοποιός, οδός Ροϊδη αριθ. 13, Πάτρα.
232. Ιωάννα - Γεωργία Ψαρρού, Μουσικός, Αθήνα.
233. Αλεξάνδρα Βούλγαρη, Επιχειρηματίας, Ελευσίνα.
234. Ευστράτιος Σκαφίδας, Συνταξιούχος, Ελευσίνα.
235. Γεωργία Σκαπινάκη, Συνταξιούχος, Ελευσίνα.
236. Γεώργιος Μάρας, Επαγγελματίας, Ελευσίνα.
237. Αθανασία Μάρα, Επαγγελματίας, Ελευσίνα.
238. Γεώργιος Κοτσιομύτης, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Μάνδρα Ν. Αττικής.
239. Μαίρη Αθανασέρη, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Μάνδρα Ν. Αττικής.
240. Θεοδοσία Σαββίδη, Συνταξιούχος, Ελευσίνα.
241. Ελεονώρα Παπαμελετίου, Επαγγελματίας, Ελευσίνα.
242. Ζωή Ηλία, Δημοτικός Υπάλληλος, Ασπρόπυργος Ν. Αττικής.
243. Γεώργιος Καρανικολός, Συνταξιούχος, Μάνδρα Ν. Αττικής.
244. Μαίρη Καρρά, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Μάνδρα Ν. Αττικής.
245. Μάγδα Παρασκευοπούλου, Συνταξιούχος, Ελευσίνα.
246. Δημήτριος Μίχας, Συνταξιούχος, Ελευσίνα.
247. Νικόλαος Στάμου, Εκπαιδευτικός, Ελευσίνα.
248. Ιων Πανίδης, Επαγγελματίας, Ελευσίνα.
249. Χρήστος Κ. Αθανασούλιας, Αντιπτέραρχος ε.α., Πόρτο Ράφτη, Ν.Αττικής.
250. Νικόλαος Ανδρόνε, Περιβαλλοντολόγος, Βριλήσσια - Αθήνα.
251. Ερρικα Βαρβαρίτη-Χάν, συνταξ. Δικηγόρος, Βριλήσσια - Αθήνα.
252. Δημήτρης Βαρβαρίτης, συνταξ. Δικηγόρος Αθηνών, Βριλήσσια - Αθήνα.
253. Εριέττα Ρήγα, Φοιτήτρια Πολυτεχνείου Πατρών, Μεσολόγγι.
254. Ελένη Παναγιωτίδου, αναπλ. Φαρμακοποιός Γ.Ν. Δράμας, Δράμα.
255. Ιωάννα Στεφανίδου, βοηθός Φαρμακοποιός Γ.Ν. Δράμας, Δράμα.
256. Βασιλική Κεντσάγα, Διοικ. Υπάλληλος Γ.Ν. Δράμας, Δράμα.
257. Ελισάβετ Θεοφ.Παπαδοπούλου, βοηθός Φαρμακοποιός Γ.Ν. Δράμας, Δράμα.
258. Παναγιώτης Ζαχαριάδης, υπάλληλος Γ.Ν. Μυτιλήνης, Δ.Ανατολ. Λέσβου.
259. Βάντα Κασσάρα, συνταξ. Υπάλληλος Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα.
260. Ηλίας Στραγάλης, συνταξ. Εκπαιδευτικός, Τρίκαλα.
261. Κωνσταντίνα Κογιαντή, συνταξιούχος Ι.Κ.Α., Αρτα.
262. Ιωάννα Αθανασούλα, Υπάλληλος Γ.Ν. Ναυπλίου.
263. Γιώτα Τσότα, Καθηγήτρια Αγγλικής, Ανδραβίδα, Νιομού Ηλείας.
264. Κώστας Κλαμπάνος, Ηλεκτρολόγος, Ανδραβίδα, Νομού Ηλείας.
265. Ουρανία Μποβολέτη, συνταξιούχος, Ανδραβίδα, Νομού Ηλείας.
266. Νίκος Μποζίκης, Αστυνομικός, Ανδραβίδα, Νομού Ηλείας.
267. Ελενα Μποβολέτη, οικοκυρά, Ανδραβίδα, Νομού Ηλείας.
268. Γιάννης Βασιλόπουλος, Λογιστής, Πύργος, Νομού Ηλείας.
269. Γεωργία Μποβολέτη, Περιβαλλοντολόγος, Ανδραβίδα, Νομού Ηλείας.
270. Βιργινία Παναγιωτοπούλου, Συνταξιούχος, Ανδραβίδα, Νομού Ηλείας.
271. Αικατερίνη Θεοδωράκη, Νηπιαγωγός, Πύργος, Νομού Ηλείας.
272. Πηνελόπη Καραθανάση, Συνταξιούχος, Ανδραβίδα, Νομού Ηλείας.
273. Βλάσης Βεσκούκης, Ναυτικός, Μυρσίνη, Νομού Ηλείας.
274. Χρήστος Βεσκούκης, Αγρότης, Μυρσίνη, Νομού Ηλείας.
275. Κυριάκος Γαριός, Ιατρός, Πάτρα.
276. Γιοβάννα Παιανίδη, Ιατρός, Αμαλιάδα, Νομού Ηλείας.
277. Φίλιππος Σαμαλέκος, Εμπορος, Νέα Φιλαδέλφεια, Νομού Αττικής.
278. Βιολέττα Παυλέα, Συγγραφεύς-Ψυχοθεραπεύτρια, Βριλήσσια - Αθήνα.
279. Χαρίκλεια Δάμτσια, Συνταξιούχος Δημοσίου, Λάρισα.
280. Δημήτριος Δημ. Λιακόπουλος, συνταξιούχος, Λάρισα.
281. Αικατερίνη Λιακοπούλου, Πτυχιούχος Νοσηλευτικής, Λάρισα
282. Ελένη Πετρολιάγκη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Κερατέα - Νομού Αττικής.
283. Γιώργος Κοσσυβάκης, Εμπορος, Παγκράτι - Αθήνα.
284. Ελένη Μαμαλίγκα, υπάλληλος Δήμου Αγ.Παρασκευής, Αθήνα.
285. Σωτηρία Παπακώστα, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
286. Κων/νος Μυλωνάς, Κοινωνιολόγος Ο.Τ.Α., Νέα Φιλαδέλφεια, Νομού Αττικής.
287. Μαρία Πουλαντζά, ιδιωτικός υπάλληλος, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
288. Παναγιώτης Παυλέας, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Βριλήσσια - Αθήνα.
289. Ελενα Παυλέα, Μουσικός-Εκπαιδευτικός, Βριλήσσια - Αθήνα.
290. Στάθης Κορμέντζας, Επιχειρηματίας, Αθήνα.
291. Αικατερίνη Μελισσηνού, Εμπορος, Εκάλη Νομού Αττικής.
292. Nίκος Κολιαβασίλης, Διοικ.Υπάλληλος, Δήμου Μαρκόπουλου Αττικής.
293. Νικόλαος Κυρ. Λαμπρίδης, Εμπορος, Ιωάννινα.
294. Παρασκευή Θεολ. Χασιώτου, Ιατρός, Ιωάννινα.
295. Βασιλική Γ. Σφήκα, Εκπαιδευτικός, Ιωάννινα.
296. Μιχάλης Ν. Κουϊμτζής, Πολιτικός Μηχανικός, Θεσσαλονίκη.
297. Ελπίδα Κουϊμτζή, Ιατρός, Σουηδία.
298. Γιάννης Τζώρτζης, Διπλωμ. Ακόλουθος, Αθήναι.
299. Ιωάννης Ν. Τάσσης, Επιχειρηματίας, Ιωάννινα.
300. Κων/νος Θεοφ. Παππάς, Επιπλοποιός, Ιωάννινα.
301. Γεώργιος Σωτ. Παπαχρήστος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ολλανδία.
302. Νίκη Γ. Παπαχρήστου, Εκπαιδευτικός, Ιωάννινα.
303. Ελένη Κων. Ηλία, Καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας, Ιωάννινα
304. Δήμητρα Αθαν. Κίτση, Εκπαιδευτικός, Ιωάννινα.
305. Λεωνίδας Αθαν. Οικονόμου, Εκπαιδευτικός, Αρτα.
306. Ιλιάδα Γεωργ. Τσέτσου, Τραπεζικός Υπάλληλος. Αρτα.
307. Ηλίας Βασ. Χριστάκος, Τραπεζικός Υπάλληλος, Αθήνα.
308. Χριστίνα Γεωργ. Παπαχρήστου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα.
309. Ανδριανή Σπυρ.Ζαφείρη, Εκπαιδευτικός, Ιωάννινα.
310. Ευάγγελος Γεωργ. Κώττης, Εκπαιδευτικός, Ιωάννινα.
311. Βασιλική Βούργια, Συνταξιούχος Καθηγήτρια, Χαλκίδα.
312. Αργύριος Ζούρμπας, Έμπορος, Χαλκίδα.
313. Χρήστος Βαρούχας, συνταξ. Δημοτικός Υπάλληλος, Καπανδρίτι, Ν.Αττικής.
314. Ελένη Αχτίδα, Δικηγόρος Νάουσας, Νάουσα, Νομού Ημαθίας.
315. Κωνσταντίνος Νέστορος, Αγρότης, Νάουσα, Νομού Ημαθίας.
316. Κων/νος Ζέρβας, Φαρμακοποιός, Θεσσαλονίκη.
317. Χρήστος Δαμαλάς, Αρχαιολόγος-Κοινωνικός Ψυχολόγος, Κυψέλη - Αθήνα.
318. Ιωάννης Κουφός, Επιχειρηματίας, Βριλήσσια - Αθήνα.
319. Ελένη Κουφού-Σαμιώτου, Συνταξ. Εκπαιδευτικός, Βριλήσσια - Αθήνα.
320. Αθανάσιος Μαλεβίτσης, Συνταξιούχος, Βριλήσσια - Αθήνα.
321. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Συνταξιούχος Εμπορος, Χαλάνδρι - Αθήνα.
322. Ελευθερία Εγγλεζάκη, Ασφαλίστρια, Βριλήσσια - Αθήνα.
323. Πέτρος Κουμεντάκος, Ιατρός-Παθολόγος, Χολαργός - Αθήνα.
324. Ευάγγελος Κωβαίος, Επιχειρηματίας, Βριλήσσια - Αθήνα.
325. Στυλιανός Χαραλαμπάκης, Ιατρός - Παθολόγος, Κηφισιά - Αθήνα.
326. Αναστασία Παπαθανάση, Οικοκυρά, Βριλήσσια - Αθήνα.
327. Δώρα Τσουρή, Φιλόλογος, Βριλήσσια - Αθήνα.
328. Μιχάλης Κλήμης, Κτηνίατρος, Π.Πεντέλη - Ν.Αττικής.
329. Γεώργιος Αμάραντος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βριλήσσια - Αθήνα.
330. Αναστασία Γράψα, Φιλόλογος, Βριλήσσια - Αθήνα.
331. Στέφανος Αβραμόπουλος, Φιλόλογος, Αγία Παρασκευή - Αθήνα.
332. Αννα-Μαρία Αθανασιάδη, Οικονομολόγος, Βριλήσσια - Αθήνα.
333. Κων/νος Γκούνας, Σ/χος Δημοσίου, τ.Πρόεδρος Εν. Ελλήνων Λογοτεχνών, Σπάτα.
334. Ελευθερία Χατζοπούλου, Συνταξιούχος, Μαρούσι - Αττικής.
335. Ελένη Σκοπελίτη, Δημόσιος Υπάλληλος, Πολυδένδρι - Ν.Αττικής.
336. Ελένη Μπαρλογιάννη, Ψυχίατρος, Αθήνα.
337. Μελίνα Αβραμοπούλου, Οικιακά, Βριλήσσια - Αθήνα.
338. Δημήτριος Κων. Στεφανόπουλος, Καθ, Πληροφορικής, Π.Ψυχικό - Αθήνα.
339. Ανδρομάχη Κονιδάρη, Φιλόλογος, Βριλήσσια - Αθήνα.
340. Αικατερίνη Ακασιάδου, Νομικός, Κηφισιά - Αθήνα.
341. Δημήτριος Λελοβίτης, Νομικός (Δικαίου Φυσικού Αερίου), Χολαργός-Αθήνα.
342. Αφροδίτη Λελοβίτη, Αρχιτέκτων, Χολαργός - Αθήνα.
343. Ναυσικά Σούλη-Λινοξυλάκη, Οικονομολόγος, Χολαργός - Αθήνα.
344. Χριστίνα Σούλη, Μουσικολόγος, Χολαργός - Αθήνα.
345. Νικόλαος Σούλης, Αρχιτέκτων, Χολαργός - Αθήνα.
346. Λυγερή-Γεωργία Σταματελάτου, Οικονομολόγος, Αγία Παρασκευή - Αθήνα.
347. Μάριος Λευθεριώτης, Μηχανικός - τ.Πρόεδρος ΕΤΒΑ, Βριλήσσια - Αθήνα.
348. Κων/νος Γ. Μιχαλόπουλος, συνταξιούχος  Ι.Κ.Α., Εκάλη - Νομού Αττικής.
350. Χρυσούλα Νικολοπούλου, συνταξιούχος Ι.Κ.Α., Εκάλη - Νομού Αττικής.
351. Αικατερίνη Παπαδοπούλου, οικοκυρά, Σπάτα - Ν.Αττικής.
352. Ιωάννης Πεππές, συνταξιούχος Δημοσίου, Αλεξανδρούπολη, Νομού Εβρου.
353. Σωκράτης Σωτηρόπουλος, Υπάλληλος Γ.Ν.Αμαλιάδος, Αμαλιάδα-Ν.Ηλείας.
354. Θεόδωρος Αρναούτογλου, Δ/ντής Γ.Ν.Λαμίας - τ.Αντιδ/ρχος Λαμιέων, Λαμία.
355. Κωνσταντίνα Σπυριδοπούλου, Οικιακά, Αίνου 1, Πεντέλη.
356. Δημήτριος Σπυριδόπουλος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Θειρών 15, Βύρωνας-Αθήνα.
357. Ελένη Σμυρνή, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Θειρών 15, Βύρωνας-Αθήνα.
358. Γιώργος Γιαννόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Καλαμάτα.
359. Ολγα Καρούτσου, Ελευθερος Επαγγελματίας, Νέα Φιλαδέλφεια - Αθήνα.
360. Σπυριδούλα Παππά, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μελίσσια Ν.Αττικής.
361. Δημήτριος Παππάς, Επιχειρηματίας, Αθήνα.
362. Δήμητρα Νικολούδη, Τοπογράφος Μηχανικός, Αθήνα.
363. Νικόλαος Σιδέρης, Νοσηλευτής, Αθήνα.
364. Αννα-Ελευθερία Μεταξά-Αγγελετάτου, Ψυχολόγος-Πειραιάς.
366. Αικατερίνη Μαλιχούτη, Ψυχολόγος, Παγκράτι - Αθήνα.
367. Δημήτριος Κοτσίλας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Γέρακας, Ν.Αττικής.
368. Βερόνικα Κοτσίλα-Μηγιάκη, Επικοινωνιολόγος, Γέρακας, Ν.Αττικής.
369. Ιωάννης Κωνσταντάρας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπ. Μακεδονίας, Θεσ/νίκη.
370. Βίκη Κων. Κίτσου, Δικηγόρος - Δημ. Υπάλληλος,
371. Μαρία Βαρδαβά, Δημόσιος Υπάλληλος, Ηράκλειο, Κρήτη.
372. Κων/να Φωτοπούλου, Υπάλληλος Δήμου Καλλιθέας, Καλλιθέα - Ν.Αττικής.
373. Νικολέττα Παντελάκη, Φοιτήτρια, Ζωγράφου - Ν. Αττικής.
374. Παρασκευή Κασελούρη, Συνταξιούχος, Ζωγράφου - Ν. Αττικής.
375. Ζαφειρία Λαγουμιτζή, Δικηγόρος Τριπόλεως, Τρίπολη.
376. Δημήτριος Διαμαντάκος, Δικηγόρος Σπάρτης, Σπάρτη, Ν.Λακωνίας.
377. Δημήτρης Πατουχέας, Συνταξιούχος, Χοτάσια Δ.Μάνης, Ν.Λακωνίας.
378. Στέλλα Παπαγκότση, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Χαλάνδρι, Ν.Αττικής.
379. Κώστας Βλάχος, Πρόεδρος Συλλόγου Εργ/μένων Δήμου Ιλίου, Ιλιον Ν.Αττικής
380. Γιάννης Χάλκος, Εκτυπωτής, Κηφισιά - Ν.Αττικής.
381. Χρυσάνθη Τσούλη, Αρχαιολόγος, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα.
382. Νίκος Καμπόλης, Υπάλληλος Δήμου Φυλής, Ν.Λιόσια Αττικής.
383. Βικτωρία Βασιλείου, Δικηγόρος Καβάλας, Καβάλα.
384. Γιάννης Μούτλιας, Δικηγόρος Καβάλας, Καβάλα.
385. Γιάννης Μαρής, Υπάλληλος Γ.Ν. Χίου, Χίος.
386. Μαρία Μαρή, Δημόσιος Υπάλληλος, Χίος
387. Δημήτρης Κουτσουράκης, Υπάλληλος Γ.Ν. Χίου, Χίος.
388. Στέφανος Σαρίδης, Υπάλληλος Γ.Ν. Κιλκίς, Κιλκίς.
389. Πάνος Μιχαλόπουλος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος.
390. Δάφνη Ζήσου, Φαρμακοποιός, Βριλήσσια - Αθήνα.
400. Βικτωρία Βασιλείου, Δικηγόρος Καβάλας, Καβάλα.
401. Ιωάννης Μούτλιας, Δικηγόρος Καβάλας, Καβάλα.
402. Βασιλική Βούργια, Συνταξιούχος Καθηγήτρια, Χαλκίδα.
403. Αργύριος Ζούρμπας, Έμπορος, Χαλκίδα.
404. Xάλαρη Βαρβάρα, νευρολόγος, Σάλτζμπουργκ, Αυστρία.
405. Adam Holstein, Doctor, Wien, Austria.
406. Audrey Robinson, doctor,Salzburg, Austria.
407. Αlbert Louverdis, doctor, Salzburg Austria.
408. Mark Cooper, Doctor, Manhattan, NewYork, USA.
409. Eddie Macbehaven, Doctor, New York, USA.
410. Lena Ioannoy, Houston, USA.
411. Mùller Robert, Πολιτικός μηχανικός, Germany.
412. Mùller Amalia, Πολιτικός μηχανικός.
413. Καρατουλιώτης Νίκος, Στρατηγός Ε. Α., Κοζάνη.
414. Kiki Mihalakis, Κτηματομεσίτης, Fort Lee, NJ, USA.
415. Φίλιππος Γ. Αναστασίου, Συνταξ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Χαλάνδρι, Αθήνα.
416. Φρειδερίκη Ιωάν. Ρετσινά, Οικοκυρά, Αγρίνιο.
417. Κυδωνιάτου Μαρία του Αλεξάνδρου, Νοσηλεύτρια, Μυτιλήνη.
418. Ελευθερία Ιωάν. Ανδρειωμένου-Κωνσταντίνου, Δημοσιονομικός, Χανιά.
419. Ανδρέας Κωνσταντίνου, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Χανιά.
420. Ευθύμιος Παπαγεωργίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, Αννόβερο Γερμανίας.
421. Βήττας Κων/νος τού Ιωάννου, Κοζάνη.
422. Σωκράτης Σιδηρόπουλος, Άνεργος, Βάκχου 30, Θεσσαλονίκη.
423. Γρέκη Παναγιώτα, Άνεργη, Τρίπολη Ν.Αρκαδίας.
424. Δρ. Λεωνίδας Μπίλλης Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αθήνα.
425. Κανάκη Λίτσα, Άνεργη, Ηράκλειο Κρήτης.
426. Καλικάκης Γεώργιος, Συνταξιούχος, Αθήνα.
427. Σοφία Βρουχάκη, Αεροσυνοδός, Αθήνα.
428. Δέσποινα Βασιλειάδου, Εικαστικός, Πτολεμαϊδα, Ν.Κοζάνης.
429. Ευανθία Κοκοτσή, Τεχνολόγος, Δελφοί, Ν.Φωκίδος.
430. Νίκος Κλέντζερης, Συνταξιούχος, Αμφισσα-Δελφοί, Ν.Φωκίδος.
431. Θεοχαρίδου Ευαγγελία, Συνταξιούχος, Ουρανούπολη Ν.Χαλκιδικής.
432. Παναγόπουλος Λεωνίδας, Ουρανούπολη Ν.Χαλκιδικής.
433. Γιαταγαντζίδης Πάρις, Εστίασις, Κολωνία, Γερμανία.
434. Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, Συνταξιούχος, Περαία Δ.Θερμαϊκού, Θεσσ/νίκη
435. Φωτεινός Θεοδόσης, Σχεδιαστής, Κέρκυρα.
436. Κόντου Αναστασία, Χαλκίδα, Ν.Ευβοίας
437. Λαζαρίδου Κατερίνα, Γραφίστας, Θεσσαλονίκη.
438. Μολφέση Ανθούλα, Ελεύθερη Επαγγελματίας, Καλλιθέα, Αθήνα.
439. Κεφάλας Χρήστος, Συνταξιούχος Κομμωτής, Λιβαδειά Βοιωτίας.
440. Δήμα Αλεξάνδρα, Ιδιωτική Υπάλληλος, Γλυφάδα, Αθήνα.
441. Κοκκινίδης Παναγιώτης,  Άγιος Λουκάς, Γιαννιτσά, Ν.Πέλλας.
442. Μπούρας Κωνσταντίνος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα..
443. Χρυσούλας Κώστας, Οδηγός Ταξί,  Έδεσσα, Ν.Πέλλας.
444. Βασίλειος Μάρκος, Διεθνείς Μεταφορές, Λοκριδα, Ν.Φθιώτιδος.
445. Νικόλαος Φαρμάκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα.
446. Σμπόνιας Κωνσταντίνος, Αστυνομικός, Άρτα.
447. Ιωάννης Μορφίδης, Φοιτητής.
448. Κωνσταντίνος Τζελάς, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βαθύ Αυλίδος, Ν.Ευβοίας.
449. Γεωργακοπούλου Αρετή, Ιδιωτική υπάλληλος, Αθήνα.
450. Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Αγρότης, Σέρρες.
451. Φλώρου Ευγενισούλα, Ιδιωτική Υπάλληλος, Γλυφάδα, Αττική.
452. Στέλλα Κατσαμάκη, Ελευθερος Επαγγελματιας, Αθηνα.
453. Γιαλαμάς Αθανάσιος, Βιβλιοπώλης - Εκδότης, Μάκρη Αλεξανδρούπολης.
454. Παπαδάτος Αλέξανδρος, Ταξιτζής, Augsburg Γερμανίας.
455. Βερόπουλος Νίκος, Μουσικός, Αθήνα.
456. Ναούμ Σουλτάνα, Ἀνεργη, Σέρρες.
457. Συμεωνίδης Κωνσταντίνος, Διανομέας, Ξάνθη.
458. Βαμβουκάκης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Αεροσκαφών, Ρέθυμνο Κρήτης.
459. Μολύβας Ζαχαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
460. Φουντουκίδου Ιωάννα, Υπάλληλος, Αθήνα.
461. Γριζάνος Ιωάννης, Άνεργος, Αθήνα
462. Γριζάνου Ελένη, Άνεργος, Αθήνα.
463. Σχίζα Καλλίστη-Πηνελόπη, Φοιτήτρια, Αθήνα.
464. Μεσιαλίδου Στέλλα, Ιδιοκτήτρια Εστιατορίου, Μασαχουσέτη, Η.Π.Α.
465. Διαγουμά Πανωραία, Ιδιωτική υπάλληλος, Π.Φάληρο, Αθήνα.
466. Κόραβος Γεώργιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Γρεβενά.
467. Κολοβός Βάϊος, Σπουδαστής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη.
468. Αθηνά Μαυρομματάκη, Διοίκηση Τουριστικού Ομίλου, Θεσσαλονίκη.
469. Μπίμπιζας Αλέξανδρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα.
470. Σισμανἰδης Πέτρος, Συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη.
471. Πλουμιστή Αλβανού, Ιδιωτική Υπάλληλος, Μεταμόρφωση Αθήνα.
472. Καμπαρέλη Πασχαλίνα, Νοσηλεύτρια, Καλαμάτα.
473. Γεώργιος Παπαμήτρου, Αξιωμ/κος ΕΛ.ΑΣ., Μελίκη, Ημαθίας.
474. Χαλκιαδάκης Γιώργος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ηράκλειο.Κρήτης.
475. Κανάκη Λίτσα, Άνεργη, Ηράκλειο Κρήτης.
476. Χαραλάμπους Αδέλα, Άνεργη, Κόρινθος.
477. Αρβανίτης Βασίλης, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αμύνταιο Φλώρινας.
478. Φλαμουρίδου Αναστασία, Άνεργη, Θεσσαλονίκη.
479. Γκέκα Βασιλική, Άνεργη, Κοζάνη.
480. Παγουράκης Στυλ. Στυλιανός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ρέθυμνο, Κρήτη.
481. Μανωλιούδης Γιώργης¸ Μουσικός, Ρέθυμνο, Κρήτη.
482. Πόρας Αθανάσιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Σέρρες.
483. Πανιτσίδου Νίνα, Πωλήτρια, Αθήνα
484. Τραχιλίδου Ισιδώρα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αιγίνιο Ν.Πιερίας.
485. Καζαντζίδης Ιωάννης, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Καβάλα.
486. Αντωνίου Ειρήνη, Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών, Πεύκη Αττικής.
487. Μαρινάκη Αρετή, Σχεδιάστρια Μόδας, Πανεπιστημίου 59, Αθήνα.
488. Μαρινάκης Αργύριος, Υπεργολάβος Οικοδομών, Πανεπιστημίου 59, Αθήνα.
489. Παπαθανασίου Ι. Θανάσης, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Κάρπαθος.
490. Παπαθανασίου Ειρήνη, Οικιακά, Κάρπαθος.
491. Παπαθανασίου Μιχαήλ, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Κάρπαθος.
492. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Κάρπαθος.
493. Παπαδοπούλου Κυριακή, Δημόσιος Υπάλληλος, Βούλα Αττικής.
494. Τζουβάρα Χαρίκλεια, Ιδιωτική Υπάλληλος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
495. Βαλλιάνος Γεώργιος, Manager Κατασκ/κής Εταιρείας, Δ.Θερμαϊκού, Θεσσ/νίκη.
496. Νίκα Μαρίνα, Οικιακά, Τρίκαλα Θεσσαλίας.
497. Τραϊανός Τρύφων, Συνεργάτης Παραγωγής, Ελβετία.
498. Μηνογιάννη Αικατερίνη, Προσωπική Σύμβουλος, Πειραιάς.
499. Σμέρλα Γιώτα, Ελεύθερη Επαγγελματίας, Καλαμάτα.
500. Μακρίδης Παναγιώτης, Άνεργος, Καστοριά.
501. Πέτρου Γεωργία, Ιδιωτική Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
502. Προμογιάννης Βασίλης, Αγρότης, Περαία, Έδεσσα, Ν.Πέλλας.
503. Σφακιανάκης Μανώλης, Μαθητής, Θεσσαλονίκη.
504. Κυριλλίδης Πασχάλης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Κοζάνη
505. Βασίλης Μπασδέκης, Συνταξιούχος, Αθήνα.
506. Χριστοπούλου Στυλιανή, Άνεργη, Αθήνα.
507. Κατσιούφη Δήμητρα, Οικιακά, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
508. Κοράβου Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος, Γρεβενά, Ν.Γρεβενών.
509. Κοράβου Χρυσοβαλάντη, Άνεργη, Θεσσαλονίκη.
510. Προμογιάννη Ευαγγελία, Άνεργη, Περαία Εδέσσης, Ν.Πέλλας.
511. Κόραβος Γεώργιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Γρεβενά, Ν.Γρεβενών.
512. Κολοβός Βάϊος, Σπουδαστής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη.
513. Φλαμουρίδης Δημήτριος, Συνταξιούχος, Περαία Εδέσσης, Ν.Πέλλας.
514. Φλαμουρίδου Βασιλική, Συνταξιούχος, Οικιακά, Περαία Εδέσσης, Ν.Πέλλας.
515. Γουσίου Ελένη, Καθηγήτρια Αγγλικών, Αθήνα.
516. Χατζηράλλης Ευστράτιος, Μαθηματικός - Προγραμματιστής, Θεσσαλονίκη.
517. Βογιατζή Άννα, Δασκάλα, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
518. Βασιλειάδης Βασίλειος, Αγρότης, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
519. Τραχιλίδης Χρήστος, Συνταξιούχος, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
520. Τσιακαράκη Γραμματική, Οικιακά, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
521. Παπακείπης Σταύρος, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Καταχάς Νομού Πιερίας.
522. Τσάτμα Κρυσταλία, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
523. Ιωαννίδης Αναστάσιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
524. Μπαρδούκας Νίκος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
525. Μπαρδούκας Δήμος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
526. Καλαμπούκα Δήμητρα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Λάρισα.
527. Χαδόλιας Κωσταντίνος, Ελεύθερος. Επαγγελματίας, Θεσσαλονίκη.
528. Ορφανόπουλος Χρήστος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ολλανδία.
529. Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αίγιο, Ν.Αχαϊας.
530. Λεμονάκης Βασίλης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
531. Λεμονάκη Βιργινία, Συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη.
532. Λεμονάκης Ιωάννης, Δημόσιος Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
533. Χονδρομματίδου Κρυσταλία, Συνταξιούχος, Πτολεμαϊδα, Νομού Κοζάνης.
534. Κοντού Παναγιώτα, Ιδιωτική Υπάλληλος, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
535. Γρίβας Δημήτρης, Μισθοφόρος, Εξαπλάτανος Νομού Πέλλας.
536. Παυλόπουλος Νίκος, Αγρότης, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
537. Γρίβα Κατερίνα, Άνεργη, Εξαπλάτανος Νομού Πέλλας.
538. Παπαγεωργίου Ευτυχια, Βρεφονηπιοκόμος, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη.
539. Παραστατίδης Πολυχρόνης, Άνεργος, Κ.Κλείνες, Φλώρινα, Νομού Φλωρίνης.
540. Γρηγοριάδου Μαρία, Άνεργη, Θεσσαλονίκη.
541. Μαργαρίτη Ελένη, Δασκάλα, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
542. Δενης Δημήτρης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αιγίνιο Νομού Πιερίας.
543. Χονδροματίδου Ελένη, Νοσηλεύτρια, Πτολεμαΐδα, Νομού Κοζάνης.
544. Χονδροματίδου Κυριακή, Άνεργη, Πτολεμαΐδα, Νομού Κοζάνης.
545. Φλαμουρίδου Μαρία, Ελεύθερη Επαγγελματίας, Έδεσσα, Νομού Πέλλας.
546. Ντέλη Αθηνά, Άνεργη, Θεσσαλονίκη.
547. Τσιονάνης Δημήτριος, Λογιστής, Γερμανία.
548. Σάκκου Αλεξάνδρα, Άνεργη, Θεσσαλονίκη.
549. Χρόνη Μαρία, Άνεργη, Ροδόκηπος, Νομού Χαλκιδικής.
550. Αβραμίδης Στράτος, Άνεργος, Έδεσσα, Νομού Πέλλας.
551. Δρακακούδης Χρήστος, Μάγειρας, Θεσσαλονίκη.
552. Δημήτρης Κόραβος, Φοιτητής, Θεσσαλονίκη.
553. Τρυφωνίδης Δημήτριος, Υπάλληλος Ο Α Σ Θ, Θεσσαλονίκη.
554. Εμμανουηλίδης Παντελεήμων, Μαθητής, Θεσσαλονίκη.
555. Παραστατίδης Σάββας, Άνεργος, Λακκιά Αμυνταίου, Νομού Πέλλας.
556. Ισμήνη Σκουρτανιώτη, Έμπορος, Βαθύ Αυλίδος, Ν.Ευβοίας.
557. Βασίλης Μπασδέκης, Συνταξιούχος, Αθήνα.
558. Κεραμιδάρης Ευστράτιος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Σέρρες.
559. Σπύρος Μάρκου, Αρχαιολόγος, Αθήνα.
560. Ξανθούλης Χρήστος, Βόννη, Γερμανία.
561. Κυρίτσης Χρήστος, Αγρότης, Ναύπακτος, Ν. Αιτωλοακαρνανίας
562. Ορφανίδης Ηλίας, Εκπαιδευτικός , Χρυσούπολη, Καβάλα, Νομού Καβάλας.
563. Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη.
564. Ελλούλ Μαρία, Συνταξιούχος, Κέρκυρα.
565. Βρανάς Γεώργιος, Επιχειρηματίας, Ρέθυμνο, Κρήτης
566. Φάνη Βασιλική, άνεργη, Λαύριο, Νομού Αττικής
567. Φάνη Μελπομένη, ιδιωτική υπάλληλος, Μάνδρα, Νομού Αττικής
568. Φίλου Μαρία, Φιλόλογος, Αγρίνιο.
569. Παντελίδου Σοφία, επίτιμη Σχολική Σύμβουλος, Χανιά, Κρήτη.
570. Φανή Τσολάκη, συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη
571. Νικόλαος Ρούσσος, συνταξιούχος, Χαλκίδα, Νομού Ευβοίας.
572. Αμαργιανιτάκης, Νικος, Συνταξιούχος, Ηράκλειο, Κρήτη
573. Καββαλάκης Μανώλης, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Αθήνα.
574. Aναστασίου Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός, Βόλος, Ν.Μαγνησίας.
575. Βαρτσάκη Αικατερίνη, ἀνεργη, Θεσσαλονίκη.
576. Νικολάου Μαίρη, Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Αθήνα.
577. Απόστολος Τσακρίδης, Κομοτηνή, Νομού Ροδόπης.
578. Βαρτσάκης Κωνσταντίνος, Άνεργος, Θεσσαλονίκη
579. Αντωνιάδη Καλλιόπη, Αισθητικός, Κύθηρα
580. Αμυράλης Ιωάννης, Ηλεκτρολ. Μηχανικός, Π.Φάληρο, Αθήνα
581. Τσούκας Αντώνιος, Αρχιμάγειρας, Βέροια, Νομού Ημαθίας.
582. Πεντιφράγκας Βασίλης, Μηχανουργός, Νέα Ορεστιάδα, Ν.Ἐβρου
583. Οικονόμου Δανάη δημόσιος υπάλληλος Κύθηρα
584. Καραμολέγκος Ιωάννης, Οικονομολόγος, Πειραιάς
585. Πιπέρος Γιώργος, Εναλλακτικός Θεραπευτής, Μέγαρα.
586. Κόπρινα Φωτεινή, άνεργη, Νέα Ορεστιάδα, Ν.Εβρου.
587. Μαυρωνά Μαίρη, Συνταξιούχος, Αθήνα
588. Αναμουρλού Νίκος, ελεύθερος επαγγελματίας, Ηράκλειο, Κρήτη
589. Ζούγρου Φρειδερίκη, οικονομικά, Βόλος, ομού Μαγνησίας.
590. Γιαμάς Γιάννης (Φαέθων), άνεργος, Αθήνα.
591. Ρωσσίδης Γιώργος, οδηγός, Πτολεμαΐδα, Νομού Κοζάνης.
592. Ορμυλιώτου Ασπασία, συνταξιούχος, Χανιά, Κρήτη.
593. Κωνσταντακοπούλου Άννα, Ιδιωτική υπάλληλος, Ν.Ιωνία - Ν.Αττικής
594. Παγκράτη Ελένη, ἀνεργη, Κέρκυρα.
595. Καλαϊτζής Νικόλαος Απόστρατος Αξ/κος ΛΣ, Αλεξανδρούπολη
596. Γλυνός Γεώργιος, άνεργος πρώην ελ. Επαγγελματίας, Πειραιάς
597. Κοροπούλης Αναστάσιος, μελισσοκόμος, Μάνδρα, Ν.Αττικής
598. Ανυφαντή Mαρία, πολιτικός μηχ/κός υπάλληλος, Πάτρα.
599. Γκίκα Ελένη, Νοσηλεύτρια, Πάτρα
600. Πανούδη Αθηνά, καθαρίστρια, Σεπόλια, Αθήνα
601. Αβραμίδης Εμμανουήλ, Μάγειρας, Eppelheim , Γερμανία
602. Αρμενιάκος Ιάκωβος, Ναυτικός, Λέρος, Ν. Δωδεκανήσου
603. Σταυρίδου Ευφροσύνη, φωτογράφος, Αθήνα.
604. Τζανέτη Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Εσωτ. χώρων, Αθήνα.
605. Χαράλαμπος Βουλίκης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Αθήνα.
606. Εξηκίας Τριβουλίδης, Γλύπτης, Αθήνα.
607. Μύλερ Αλέξανδρος-Πρόδρομος, Έμπορος, Φλογητά Νομού Χαλκιδικής
608. Σκαρλή Αικατερίνη, επαγγελματίας, Θεσσαλονίκη
609. Αρβανίτη Αρτεμις, Εναλλακτική Θεραπεύτρια, Αθήνα.
610. Αλεξάνδρου Γεωργία, Σύμβουλος Υγείας Βιοσυντονισμού, Λεμεσσός, Κύπρος.
611. Καρούσης Δημήτρης, ελεύθερος επαγγελματίας, Χίος.
612. Λεύκου Χρυσούλα, συνταξιούχος, Μαρούσι, Αθήνα
613. Κοντογόνης Άγγελος, αγρότης, Πάτρα.
614. Γλάστρης Βασίλης, Συνταξιούχος, Κιάτο Ν.Κορινθίας.
615. Αντωνακέας Ιωάννης, ζωγράφος, Δήμος Κηφισιάς, Αθήνα
616. Λάμπρου Κων/νος, Ιδιωτικός υπάλληλος, Ζωγράφου, Αθήνα
617. Χατζησάββας Παύλος του Ιωάννου, συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη.
618. Χατζησάββας Παύλος του Παύλου, άνεργος, Θεσσαλονίκη.
619. Ψωμά Μαρία, οικιακά, Καβάλα
620. Παπαγεωργίου Νικόλαος, Δημοσιογράφος-Οπερατέρ, Πάτρα.
621. Φαρμάκη Κωνσταντίνα, Ιστορικός Τέχνης /Εικαστικός, Αυστρία
622. Κότσικα Δήμητρα, οικιακά, Θεσσαλονίκη
623. Χατζησσαβίδης Χρήστος, Ιδ.Υπάλληλος, Αθήνα.
624. Κυμινουλάκης Γεώργιος, Ελεύθ. Επαγγελματίας, Χανιά, Κρήτη.
625. Παναγιωτίδου Σοφία, οικιακά, Φλώρινα.
626. Μουρούτη Ιωάννα, νοσηλεύτρια, Νίκαια Ν. Αττικής.
627. Μπαλή Κωνσταντίνα, οικονομολόγος, Κόρινθος
628. Ιωάννης Βουρδούνης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Βέροια
629. Καρυτινού  Χριστίνα, εκπαιδευτικός, Ρέθυμνο, Κρήτη
630. Παρθενόπη Αμοιρίδου, συνταξιούχος, Αθήνα.
631. Σκλαβενίτη Βασιλική, Συνταξιούχος, Αθήνα
632. Διβόλη Ευαγγελία, Ιδ. Υπάλληλος, Ναύπλιο
633. Τσάμπη Ελένη, συνταξιούχος, Αθήνα
634. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, επιχειρηματίας, Αλιβέρι, Ν.Ευβοίας
635. Τζωρτζίνης Κωνσταντίνος, έμπορος, Άγιος Ανδρέας, Ρέθυμνο, Κρήτη.
636. Αρβανίτης Κώστας, συνταξιουχος, Αγ. Βαρβάρα, Ν.Αττικής.
637. Λανάρη Άννα, Φιλόλογος, Αθήνα
638. Ρουμελιωτης Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, Κόρινθος
639. Ρήγα Αρετή, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Αλιβέρι, Ν.Ευβοίας
640. Τσίρκα Ρούλα, ιδιωτική υπάλληλος, Αμάρυνθος, Ν.Ευβοίας
641. Κώστας  Παναγιώτης, αγρότης, Ιτέα Ν.Καρδίτσας
642. Σιδεράς Δημήτρης. Συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη.
643. Γαϊτάνης Βασίλειος, Βασιλίτσι, Νομού Μεσσηνίας
644. Αννα Μπαλούμη, Συντ/χος φιλόλογος, Θεσσαλονίκη
645. Βάσσος Γεώργιος, Νέα Ιωνία, Αθήνα
646. Σουραβλά Ευστρατία, Εκπαιδευτικὸς, Θεσσαλονίκη
647. Θεοφάνης Καρατζόγλου, Ιδ.Υπάλληλος, Αθήνα
648. Καραγιάννη Αναστασία, επιχειρηματίας, Αλιβέρι Ευβοίας
649. Ιφιάνασσα Καραμπάτσου, Ιατρός, Κηφισιά, Ν.Αττικής
650. Πολύζου Νίκη, συνταξιούχος, Γρεβενά, Ν.Γρεβενών.
651. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Αθήνα
652. Γουναρόπουλος Νίκος, Συνταξιούχος, Αμάρυνθος, Νομού Ευβοίας.
653. Ορλανδάτου Αρετή, οικιακά, Αμάρυνθος, Νομού Ευβοίας.
654. Ασπιώτη Δέσποινα, άνεργη, Κέρκυρα
655. Ζωγόπουλος Σπύρος, Πύργος, Νομού Ηλείας
656. Δεικτάκης Εμμανουήλ, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Κρήτη
657. Αποστολίδης Βασίλης, ελεύθερος επαγγελματίας, Καστοριά
658. Κιοκπάσογλου Μαρια, Γιαννιτσά Νομού Πέλλας.
659. Εξάρχου Βασιλική, οικιακά, Κερατσίνι, Πειραιάς
660. Αναστασία Γούλα τού Κωνσταντίνου, Λαύριο, Ν.Αττικής.
661. Χωριανοπούλου Αναστασία, Συνταξιούχος, Αθήνα
662. Ψιλιώτου Δήμητρα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βόλος, Ν.Μαγνησίας.
663. Καλαβατσοπούλου Σουζάνα, Ιδιωτική Υπάλληλος, Θεσσαλονίκη.
664. Αρβανίτη Σοφία, Αρχιτέκτων, Ηλιούπολη Αθηνών
665. Καναβού Ελένη, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Αθήνα
666. Μπουτζόρα Χαρίκλεια, οικιακά, Θεσσαλονίκη
667. Πέδρο Ολάγια, Συγγραφεύς, Ισπανία.
668. Γιαννακάρα Κατερίνα, συν/χος εκπαιδευτικός, Ξάνθη
669. Πύρπασσου Χριστίνα, ιδιωτ. υπάλληλος, Στουτγάρδη, Γερμανία
670. Κωνσταντέλος Παύλος του Σταματίου, ταχυδρ. διανομέας, Ελευσίνα
671. Φλώρου Μερσίνη, συνταξιούχος, Άρτα
672. Παρίση Σπυριδούλα, συνταξιούχος, Πάτρα
673. Παπαφωτόπουλος-Πατρινός Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος, Πάτρα
674. Μπατζιάκας Γεώργιος, εκπαιδευτικός, Μελίσσια Αττικής
675. Τσιντρίδη Ιωάννα, ιδιωτική υπάλληλος, Μαρκόπουλο Αττικής
676. Μπορτόλης Εμμανουήλ, συνταξιούχος, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
677. Σπανομαρκίδου Μαρία, Συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, Χανιά
678. Μαυροφρύδου Θεοπίστη, οικιακά, Σέρρες, Νομού Σερρών.
679. Αργύρη Μαρία, Άνεργη, Αλιβέρι Ευβοίας
680. Πασχάλης Κωνσταντάς, Φοιτητής, Θεσσαλονίκη.
681. Μίνα Μαϊοπούλου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Αθήνα.
682. Βαρβαρήγος Ιωάννης, Αξιωματικός ε.α, Αθήνα
683. Πολύζου Νίκη, Ιδιωτική υπάλληλος, Βέροια
684. Δημητριάδης Αθανάσιος, Ιδ. Υπάλληλος, Νέα Ιωνία, Ν.Αττικής.
685. Παπουτσή Ευαγγελία, Επιχειρηματίας, Αλιβέρι, Νομού Ευβοίας.
686. Γαλάνη Ευαγγελία, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Αθήνα
687. Χατζημανώλη Χριστίνα, Βοηθός Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονί
688. Μερλίγκα Αννα, Συνταξιούχος, Πάτρα.
689. Μουσιώνη Χαρίκλεια, ιδιωτική υπάλληλος, Αθήνα
690. Αβραμίδης Αντώνης, ελεύθερος επαγγελματίας, Δράμα
691. Χριστοφορίδου Αναστασία, Συνταξιούχος, Βέροια, Νομού Ημαθίας
692. Βραχάς Παύλος, ελεύθερος επαγγελματίας, Αλιβέρι, Νομού Ευβοίας.
693. Μακρή Διονυσία, βρεφονηπιοκόμος, Καλαμάτα.
694. Γκέγκας Νικόλαος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Περιστέρι, Νομού Αττικής
695. Λαζαρίδης Αβραάμ του Λάζαρου, Συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη.
696. Λαζαρίδου Παρθένα του Νικολάου, Άνεργη, Θεσσαλονίκη.
697. Θεοδωρουλάκης Βαγγέλης, άνεργος, Ρέθυμνο, Κρήτη.
698. Mark Cooper, Doctor, Manhattan, NewYork, USA
699. Eddie Macbehaven, Doctor, New York, USA
700. Lena Ioannoy, Houston, USA
701. Παύλου Δημήτριος, άνεργος, Χαλκίδα
702. Κόκκινος Κυριάκος, Δικηγόρος, Κανιγγος 33, Αθήνα
703. Καραγιαννίδη Ελενα,Σπουδάστρια Φιλολογίας, Βόλος, Ν. Μαγνησίας.
704. Βαρτσάκη Αθηνά, άνεργη, Θεσσαλονίκη.
705. Μεσεμανώλη Δήμητρα, Αρχιτέκτων, Γιαννιτσά, Ν.Πέλλας.
706. Πετούρη Ευαγγελία, Ιατρός, Μαρκόπουλο Ν.Αττικής
707. Ζερβουδάκης Δαμιανός, ιδιωτικός υπάλληλος, Αθήνα
708. Αρβανίτης Δημήτρης, Συνταξιούχος, Λευκκίμη, Κέρκυρα
709. Δάμαλου Ελένη, Λογίστρια, Μαρκόπουλο, Ν.Αττικής
710. Σκλαβούνου Βασιλική, οικιακά, Κεφαλλονιά
711. Μεϊτανίδου Ανατολή, άνεργη, Θεσσαλονίκη
712. Τσεπνίδου Παρθένα, άνεργη, Θεσσαλονίκη
713. Μαξούρη Ιωάννα, ἀνεργη, Αιγάλεω, Αθήνα
714. Κατερίνα Σαραντοπούλου, Οικιακά, Χανιά, Κρήτη.
715. Καλυβιώτη Νικολέττα, ιδιωτικός υπάλληλος, Καρδίτσα
716. Μάλαμας Λιάρας, ελεύθερος επαγγελματίας, Γλυφάδα, Ν.Αττικής.
717. Ζαμανάκου Λαμπρούλα, συνταξιούχος, Γρεβενά.
718. Ταβουλαρέας Ευστράτιος, άνεργος, Καλαμάτα, Ν.Μεσσηνίας.
719. Παναγιώτης Κωνσταντάς, Φοιτητής, Θεσσαλονίκη.
720. Μαρία-Ευδοξία Κωνσταντά, Φοιτήτρια, Θεσσαλονίκη.
721. Μυτιληναίου Φανή, Ξενοδοχοϋπάλληλος, Νάουσα, Νομού Ημαθίας.
722. Σκέμπης Σάββας, Κτηνοτρόφος, Θεσσαλονίκη.
723. Μαγκλιβέρα Ιωάννα, ιδιωτική υπάλληλος, Αγία Παρασκευή Αττικής
724. Σκουνάκης Ιάσων, άνεργος, Αγία Παρασκευή Αττικής
725. Ζωγόπουλος Ιωάννης, ελεύθερος επαγγελματίας, Κυπαρισσία Ν.Μεσσηνίας.
726. Κωνσταντίνος Παληόπουλος , εκπαιδευτικός, Βόλος.
727. Μαλλίρης Παναγιωτης, διερμηνέας/μεταφραστής, Στουτγκάρδη, Γερμανία
728. Ζεϊμπέκου Αννα, Συνταξιούχος, Αθήνα.
729. Πολυκρέτη Μαρία, Ιδ.Υπάλληλος, Αθήνα.
730. Πνευματικάκη Ειρήνη, Ιδ.Υπάλληλος, Αρβη Κρήτης.
731. Μαυρεδάκη Πηνελόπη , δημόσιος υπάλληλος, Χανιά, Κρήτη.
732. Καψάλη Παναγιώτα, οικιακά, Ηράκλειο, Κρήτη
733. Σπυριδάκη Ελένη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ηράκλειο, Κρήτη.
734. Μπριλάκη Σοφία, άνεργη, Σέρρες
735. Μπότσης Χαράλαμπος, άνεργος, Αθήνα
736. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Ιδ. Υπάλληλος, Κατερίνη
737. Καγκελίδου Ανδρομάχη, Ιδιωτική υπάλληλος, Θεσσαλονίκη
738. Πασχάλης Σαμαράς, συνταξιούχος, Θεσσαλονίκη
739. Χοσελίδου Μαρία, Νοσηλεύτρια, Κορωπί, Ν.Αττικής
740. Χαραλαμπάκη Ελένη του Γεωργίου, Άνεργη, Χανιά, Κρήτη.
741. Βιλλιώτης Ελευθέριος, Στρατιωτικός, Χανιά, Κρήτη.
742. Βασίλης Φίλιπ. Δημητρίου, Μουσικός, Θεσσαλονίκη.
743. Σπανού Ουρανία, άνεργη, Πειραιάς.
744. Δημητρίου Νικόλαος, Μουσικός, Θεσσαλονίκη
745. Πολίτη Ρέα, Εκπαιδευτικός, Αθήνα.
746. Κατσιούφη Δήμητρα,  Άνεργη, Αθήνα.
747. Οικονόμου Αθανασία, Μηχανικός Λογισμικού, Αθήνα.
748. Μανιάτης Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος, Νέα Σμύρνη,  Αθήνα
749. Γιαννόγλου Καίτη, ιδιωτικός υπάλληλος, Ιωάννινα
750. Λένος Αντώνιος, Άνεργος, Βέροια, Ν.Ημαθίας.
751. Μυτιληναίου Φανή, Ξενοδοχοϋπάλληλος, Νάουσα, Ν.Ημαθίας.
752. Πολυχρονίου Στέφανος, Μηχανικός Σκαφών, Χίος.
753. Μάμαλη Κλαυδία , Συνταξιούχος, Αθήνα.
754. Γιοκαριδάκη Αποστολία, εκπαιδευτικος, Ρέθυμνο
755. Σαρρή Δέσποινα, επαγγελματίας, Θεσσαλονίκη.
756. Μπιτσιάνη Δήμητρα, Συγγραφέας, Αθήνα
757. Μηναϊδης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
758. Μηναϊδη Βέσνα, Οικιακά, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
759. Σταθοπούλου Ευγενία, Άνεργη, Αθήνα.
760. Πασπάτης Δημήτριος, Χανιά, Κρήτη.
761. Στεφάνου Γιάννης, Βιολόγος, Πειραιάς
762. Στεφάνου Ιωαννα, Καθηγήτρια, Πειραιάς
763. Στεφάνου Μαρία, Εικαστικός, Πειραιάς
764. Στεφάνου Ιφιγένεια, Ιστορικός, Χανιά
765. Φιλανδριανός Δημήτρης, Ιδιωτικός υπάλληλος, Καλαμάτα Μεσσηνίας
766. Ψαθά Κυριακή, οικιακά, Πολύγυρος Νομού Χαλκιδικής.
767. Βέργου Μαρία, Νομικός, Πειραιάς.
768. Μάρκου Κωνσταντίνος, Προγραμματιστής, Καλλιθέα, Ν. Αττικής
769. Ταράντου-Σουρβίνου Λουκία, συνταξιούχος Τράπεζα Ελλάδος, Κέρκυρα
770. Χονδρογιάννης Νίκος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, Πύργος Ηλείας
771. Σταθοπούλου Ιωάννα, άνεργη, Πύργος Ηλείας
772. Χαραλαμπάκη Φωτεινή, ιδιωτ. υπάλληλος, Αθήνα
773. Καραγιάννης Νικόλαος, συνταξιούχος, Αλιβέρι Ν. Ευβοίας
774. Μαραβέλια Γεωργία, Αιγάλεω, Ν.Αττικής.
775. Μαραβέλιας Μιχαήλ, Συνταξιούχος, Σαλαμίνα Ν.Αττικής.
776. Αναστασίου Αναστάσιος, Ναυτικός, Αιγάλεω, Ν. Αττικής.
777. Μπινιάρη Νικολέττα, εκπαιδευτικός, Ναύπλιον.
778. Αναγνώστου Μαρία, εκπαιδευτικός, Σέρρες.
779. Σφακιανάκη Ειρήνη, Life & Business Coach, Αττική.
780. Σφακιανάκη Ευστρατία , Συνταξιούχος, Ηράκλειο Κρήτης.
781. Παπαθανασοπούλου Κοραλία, συντ. Εικαστικός, Γλυφάδα, Ν. Αττικής.
782. Μπουλταδάκης Ιωάννης, αυτοαπασχολούμενος, Ηράκλειο Κρήτης.
783. Μακροδήμος Γεώργιος, Μάγειρας, Λάρισα.
784. Βάτη Όλγα, ιδιωτική υπάλληλος, Αθήνα.
785. Διβόλη Ευαγγελία, Ιδ. Υπάλληλος, Ναύπλιον.
786. Κυριακάκη Βικτωρία, συνταξιούχος, Αγία Βαρβάρα Αττικής
787. Καραχάλιου Σταυρούλα, συνταξιούχος, Αθήνα
788. Καραχάλιου Κατερίνα, συνταξιούχος, Κάντζα, Ν.Αττικής.
789. Φράππας Βασίλειος, αυτοαπασχολουμενος, Σύρος, Ν.Κυκλάδων.
790. Νικόλαος Δουλγερίδης, Αμφισσα, Ν.Φωκίδος.
791. Ηλιακόπουλος Χαράλαμπος, άνεργος, Αργυρούπολη Ν. Αττικής.
792. Ευθυμιόπουλος Χρήστος, ελεύθερος επαγγελματίας, Αίγιο, Ν.Αχαϊας.793. Κουτρούκη Δέσποινα, οικιακά, Αίγιο, Νομός Αχαϊας.
794. Τσιορανού Εμμανουήλ, Ιδιωτικός υπάλληλος, Ρέθυμνο, Κρήτη.
795. Μουστακίδης Χρήστος, εκπαιδευτικός κιθάρας Χρυσούπολη Ν.Καβάλας.
796. Τζατζαράκη Μαρία, Ανεργη, Ηράκλειο Κρήτης.
797. Βαΐου Ευάγγελος, Οικοδομος, Σέριφος, Νομού Κυκλάδων.
798. Παπανδρέου Κωνσταντίνα, Οδοντίατρος, Αθήνα.
799. Σταυρουλάκη Γεωργία, Ψυχολόγος, Αθήνα.
800. Ευθυμιάδου Σοφία, ξενοδοχοϋπάλληλος, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη.
801. Παπαδάκης Μάνος, ελεύθερος επαγγελματίας, Ναύπλιον.
802. Αντωνιάδου Σοφία, Φωτογράφος, Αλιστράτη Νομού Σερρών
803. Σκόνδρας Θανἀσης, Μηχανολόγος, Λιβαδειά Βοιωτίας.
804. Αντωνιάδου Ρέα, Νοσηλεύτρια, Αλιστράτη Νομού Σερρών.
805. Αλεξανδρής Νικόλαος, Ηλεκτρ/γος.- Μηχανικός, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
806. Αλεξανδρή Αρτεμις, Φοιτήτρια, Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
807. Κατσιούφη Ἀρτεμις, Συνταξιούχος, Αθήνα.
808. Απόστολος Μάγγας τού Αθανασίου, Λάρισα.
809. Ιωάννης Δεμίρης, Ιατρός, Αθήνα.
810. Κατσιούφης Παναγιώτης Κρυονέρι Αττικής
811. Στίκογλου Θεοδωρα, Κρυονερι Αττικής
812. Κατσιούφης Ιωαννης, Κρυονερι Αττικής
813. Σταϊκόγλου Σταματία, Κρυονερι Αττικής
814. Σταϊκόγλου Ανδρέας, Κρυονερι Αττικης
815. Σταϊκόγλου Αντώνιος, Αθήνα
816. Γεώργιος Α. Μανίκης, Εργοδηγός Αρχιτεκτονικών Κατασκευών, Αθήνα,
817. Κωνσταντίνος Γουργιώτης, Αθήνα
818. Γαρυφαλλιά Γουργιώτη, Αθήνα
819. Ευαγγελία Γουργιώτη, Αθήνα
820. Ευάγγελος Σκλάβης, Αθήνα
821. Κωνσταντίνος Σκλάβης, Αθήνα
822. Στυλιανός Σκλάβης, Αθήνα
823. Βελισσάριος Κακαριάρης, Έμπορος, Ιωάννινα.
824. Σπυρίδων Οικονομίδης, Συνταξιούχος, Χαλκίδα.
825. Ευαγγελία Ντάρλα, Οικιακά, Χαλκίδα.
826. Δέσποινα Οικονομίδη, Οικιακά, Χαλκίδα.
827. Σταμάτης Παπαβασιλείου, Τεχν.Ηλεκτρονικός, Χαλκίδα.
828. Αναστάσιος Μπαλαφογιάννης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Χαλκίδα.
829. Ελένη Στασινοπούλου, Οικιακά, Χαλκίδα.
830. Ελευθερία Παπαδοπούλου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Χαλκίδα.
831. Παρασκευή Κοβότσου, Άνεργη, Θήβα.
832. Γεώργιος Καζαντζής, Συνταξιούχος, Πυθίο Διδυμοτείχου.
833. Απόστολος Μπελάκος, Συνταξιούχος, Πυθίο Διδυμοτείχου.
834. Παρασκευή Αλεξανδρίδου, Αγρότης, Ορεστιάδα.
835. Γεώργιος Καρακασίλης, Ναύπλιον.
836. Θεοφανία Μυλωνάκη, Αθηνα
837. Ανθούλα Μυλωνάκη, Νέα Λιόσια (Ίλιον) Αθήνα
838. Γεωργία Νικολοπούλου, Χαϊδάρι
839. Ολυμπία Νικολοπούλου, Χαϊδάρι
840. Ανδρέας Νικολόπουλος, Χαϊδάρι
841. Ευθαλία Σπανομήτσου, Χαϊδάρι
842. Παναγιώτης Καλούδης, Πειραιάς
843. Αγγελική Καλούδη, Πειραιάς
844. Βασιλική Καλούδη, Πειραιάς
845. Θεοδώρα Χαβιάρη, Πειραιάς
846. Θεοφάνης Καλούδης, Ασπρόπυργος
847. Βασιλικη Καλούδη, Ασπρόπυργος
848. Αλέξανδρος Καλούδης, Αθήνα
849. Χρήστος Κιούσης, Κύμη Νομού Ευβοίας.
850. Ιωάννης Κουλουριάς, Χαϊδάρι Αθήνα
851. Μπετίνα Κουλουριά, Χαϊδάρι, Αθήνα
852. Ιάκωβος Κουλουριάς, Χαϊδάρι, Αθήνα
853. Ευαγγελία Γαλανού, Αθήνα
854. Γαλανός Ελευθέριος Αθήνα.
855. Μαρία Τσακάλου, Χαϊδάρι, Αθήνα
856. Αργυρώ Τσακάλου, Χαϊδάρι, Αθήνα
857. Ευάγγελος Τσάκαλος, Χαϊδάρι, Αθήνα
858. Μαρία Ντηνιακού, Χαϊδάρι, Αθήνα
859. Ελντα Ντηνιακού, Χαϊδάρι, Αθήνα
860. Κυριάκος Ντηνιακός, Χαϊδάρι, Αθήνα
861. Ευαγγελος Τσάκαλος, Χαϊδάρι, Αθήνα
862. Μποζίκας Σταύρος, Αθηνα.
863. Ιωάννης Κολιός, Αθηνα
864. Κατερίνα Καννιάρη, Αθηνα
865. Στυλιανός Κυριακουλάκος, Αθηνα
866. Αικατερίνη Κυριακουλάκου, Αθηνα
867. Γεώργιος Τσούπας τού Κων/νου, Αρχαιολόγος-Ιστορικός, Αθήνα.
868. Γεώργιος Νικολόπουλος, Αθηνα
869. Θεοδώρα Τσιοτίκα, Αθηνα
870. Δημήτριος Δημητρακοπουλος, Αθηνα.
871. Ιωάννης Χρυσάγης, Αθηνα
872. Άννα Μαθιουδάκη, Αθηνα
873. Μαρία Μαθιουδάκη, Αθηνα
874. Αννα Δούναβη. Αθηνα
875. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Ζάκυνθος
876. Νικόλαος Κάννας Αθηνα.
877. Χαρδελιάς Νικόλαος, Αθηνα
878. Χαρδελιάς Χρήστος, Αθηνα
879. Ναντίν Χαρδελιά, Αθηνα
880. Νατασα Χαρδελιά, Αθηνα
881. Γεώργιος Τσίτουρας, Αθηνα
882. Αγγελική Τσίτουρα, Αθηνα
883. Ειρήνη Τσίτουρα, Αθηνα
884. Κωνσταντίνος Τσίτουρας, Αθηνα
885. Γεωργία Τσίτουρα, Αθηνα
886. Σοφία Κυριακουλάκου, Πειραιάς
887. Μαρία Κυριακουλάκου, Πειραιάς
888. Γρηγόριος Κυριακουλάκος, Γύθειο, Ν.Λακωνίας
889. Γαρυφαλιά Κυριακουλάκου, Γύθειο, Ν.Λακωνίας
890. Αννα Ρετζεπέρη, Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος, Ηγουμενίτσα, Ν.Θεσπρωτίας
891. Μαρία Σιούλη, Εκπαιδευτικός, Ιωάννινα.
892. Δημήτριος Τσιάγκας, Ηλεκτροτεχνίτης, Ιωάννινα.
893. Ελένη Κόττη, Εκπαιδευτικός, Ιωάννινα.
894. Δημήτριος Δρογίδης, Εκπαιδευτικός, Θεσσαλονίκη.
895. Νικόλαος Αλεξανδρής, Σαλαμίνα
896. Σπύρος Αλεξανδρής, Σαλαμίνα
897. Ιορδάνης Αλεξανδρής, Σαλαμίνα
898. Γεωργία Αράλη, Αθήνα
899. Χαράλαμπος Αράλης, Αθηνα
900. Ανδρέας Αράλης, Καλαμάτα
901. Ελευθέριος Βαρσαμιδης, Αθηνα
902. Γεώργιος Γουρναροπουλος, Αθηνα
903. Αντώνιος Λαδοπουλος, Αθηνα
904. Παναγιώτης Λαδόπουλος, Αθηνα
905. Γεράσιμος Κατωπόδης, Αθήνα
906. Αντώνιος Γαλανός, Αθηνα
907. Απόστολος Γκλέτσος, Στυλίδα
908. Αννα Γκλέτσου, Στυλίδα
909. Βασιλικη Γκλέτσου, Αθήνα
910. Αννα Δουλάμη, Αθήνα
911. Χριστόδουλος Μέλλιος, Άνεργος, Χαλκίδα.
912. Αντωνία Κοβότσου, Οικιακά, Θήβα.
913. Βασιλική Ελευθερία Κουντουριώτη, Σπουδάστρια, Θήβα.
914. Ελευθερία Κοβότσου, Άνεργη, Θήβα.
915. Απόστολος Μπελάκος, Συνταξιούχος, Πυθίο Διδυμοτείχου.
916. Παρασκευή Αλεξανδρίδου, Αγρότης, Ορεστιάδα.
917. Κωνσταντινα Λιόση, Ασπρόπυργος, Ν.Αττικής.
918. Αθηνά Φωτοπούλου, Αθηνα
919. Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, Αθηνα
920. Αγγελος Φωτόπουλος, Αθηνα
921. Ελένη Φωτοπούλου, Αθηνα
922. Αντωνία Κοβότσου, Συνταξιούχος, Θήβα.
923. Γεώργιος Δρεπανάς, Συνταξιούχος, Ιωάννινα.
924. Γεώργιος Ντανάσης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ιωάννινα.
925. Δημήτριος Κρυσταλλάς, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ιωάννινα.
926. Γιαννουλάκος Ηλίας, ιδιωτικός υπάλληλος , Σαντορίνη
927. Πατσιλινάκου Κυριακούλα, Δασκάλα χορού, Σαντορίνη
928. Νικόλαος Αϊβαλής, κάτοχος τής Ιστοσελίδας  «ΕΝ ΆΣΤΡΟΝ».
929. Γκόκας Ιωάννης, Δάσκαλος, Άρτα.
930. Σοφία Γραμμόζη, Οικιακά, Γερμανία.
931. Στέργιος Γραμμόζης, Συγγραφέας, Γερμανία.
932. Παντελής Κων. Δόνος, Αγρίνιο.
933. Δημήτρης Κατσίβας, Μαραθόκαμπος, Σάμος.
934. Εμμανουήλ Κιλημάντζος, Συνταξιούχος, Σαλαμίνα.
935. Αλέξανδρος Κοσμίδης,  WIESBADEN, Γερμανία.
936. Ξενοφών Χρήστου Τσότσος, Εργάτης, Γερμανία.
937. Αριστείδης Μουρμούρας, Κατασκευαστής Δομικών Έργων, Σίνδος, Θεσσ/νίκη.
938. Παναγιώτης Μπανταλάκης, Οπερατέρ, Αρτέμιδα, Ν.Αττικής.
939. Χρυσούλα Μπουκουβάλα, Συγγραφέας-Μπλόγκερ., Αθήνα.
940. Νάντυ Παπαμήτσου, Δημοσιογράφος-Ραδιοφωνικός Παραγωγός, Κρήτη..
941. Λάζαρος Σαββίδης, Προπονητής Παγκρατίου της UWW, Γραμμ.WPAC/UWW.
942. Ιωάννα Βασιλειάδου, Νηπιαγωγός και Σχολική Νοσηλεύτρια, Χαλκίδα.
943. Κουγιτάκη Μαριάννα, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Κρήτη.
944. Μαρία Δημητρακάκη, Δημ. Υπάλληλος (Απόφοιτος Φιλοσοφικής Α.Π.Θ).
945. Ίων-Γεώργιος Μαρμαρινός, Συνθέτης, (New York University), New York.
946. Ιωάννης Καραμολέγκος, Οικονομολόγος, Αγία Τριάδα Μεγάρων.
947. Αντωνία Ρουμελιώτη του Δημητρίου, Παλλήνη, Ν.Αττικής.
948. Βασιλική Μπλούκου, Ζωγράφος, Απόφοιτος ΑΣΚΤ Αθήνας.
949. Κουγιτάκη Μαριάννα, Τμ.Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Κρήτη.
950. Μαρία-Ελένη Αναστασοπούλου, Αρχαιολόγος-Ξεναγός, Αθήνα.
951. Ανδρέας Γ. Λεκάκης, Δημοσιογράφος, Καλλιθέα.
952. Νίκος Παπαδόπουλος MD, PhD Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ, Θεσσ/νίκη.
953. Μαρία Παντερή, Δημόσιος Υπάλληλος, Ηράκλειο Κρήτης.
954. Ελένη Μοίρα τού Χρήστου, Φοιτήτρια Παν/μίου Πατρών.
955. Παναγιώτης Μοίρας του Χρήστοτ, Φοιτητής ΕΚΠΑ.
956. Γεώργιος Φακίνος, Electrical and Computer Engineer, UNIPI, Νάξος.
957. Θεόδωρος Μαστιχιάδης, Ταξίαρχος Ε.Α Στρατού Ξηράς, Αθήνα.
958. Γιάννης Μανόπουλος, Μουσικός, Κορυδαλλός.
959. Ανδρέας Διονυσίου-Κορφιάτης, Πλοίαρχος Α ΕΝ
960. Ολυμπία Μπέη, Ζωγράφος, Κρήτη.
961. Αντώνιος Μουτσάτσος, Έλληνας Υπήκοος, Κάτοικος Αυστραλίας.
962. Νικόλας Τσακίρης, Φοιτητής Σχολής Πολ.Μηχανικών-Ηθοποιός, Παραμυθιά. .
963. Θεμιστοκλής Λεκάκης, Animator, Καλλιθέα Ν.Αττικής.
964. Παναγιώτης Κοκκινίδης του Θεοχάρη, Άγιος Λουκάς, Πέλλα.
965. Νίκος Λαζαρίδης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Λονδίνο.
966. Θεοδώρα Δημοπούλου, Συνταξιούχος Δημοσίου, Καλλίκωμο Ηλείας.
967. Ηλίας Παττές, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Περιστέρι.
968. Παναγιώτης Παττές, Φοιτητής, Περιστέρι.
969. Μαρία Γκιωνάκη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Περιστέρι.
970. Μαρία Οικονομοπούλου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αθήνα.
971. Χαράλαμπος Ευθυμιάδης, Τεχνικός Ήχου/Εικόνας, Κ.Τούμπα, Θεσσαλονίκη.
972. Μαρία Μότσιου, Οικιακά, Κριθιά, Θεσσαλονίκης.
973. Λάμπρος Μουστακάκης, Οικον/γος, Ινστ. Ελλην. Μελετών, Λύντς Αυστρίας.
974. Φίλιππος Μουστακάκης, Τεχν. Μηχανολόγος, Λύντς Αυστρίας.
975. Παύλος Μουστακάκης, Μουσικός Παραγωγός, Βερολίνο Γερμανίας.
976. Σοφία Μουστακάκη, Φοιτήτρια, Λυντς Αυστρία.
977. Μπεάτε Μουστακάκη, Νοσηλεύτρια, Λυντς Αυστρία.
978. Αθηνά Πανούδη, Ιδιωτική Υπάλληλος, Σεπόλια.
979. Μαρία Πρωϊμάκη-Κονταξάκη, Συνταξιούχος, Ρέθυμνο, Κρήτης.
980. Αθανασία Βλάχου, Συνταξιούχος, Αθήνα.
981. Ανανίας Αθανασόγλου, Συνταξιούχος, Περιστέρι.
982. Αρσινόη Γκιωνάκη, Άνεργη, Περιστέρι.
983. Αντώνης Ακουμιανάκης, Ψυχολόγος, Αρτέμιδα Ν.Αττικής.
984. Βασιλική Σώζου, Έμπορος, Ίλιον, Νομού Αττικής.
985. Γιώργος Κοκκορικόπουλος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα.
986. Ανδριανός Παναγιώτου, Επιχειρηματίας, Λαγονήσι, Ν.Αττικής.
987. Μαρία Παπαδοπούλου, Συνταξιούχος, Αλεξανδρούπολη.
988. Κασσιανή Ζωή, Συνταξιούχος, Κηφισιά, Ν.Αττικής.
989. Ελένη Χρήστου, Έμπορος, Αθήνα.
990. Δέσποινα Τρέβλια, Δασκάλα, Θεσσαλονίκη.
991. Κωστούλα Θεοδωροπούλου, Συνταξιούχος, Κερατσίνι, Πειραιάς
992. Ιωάννης Λιάσκος, Συνταξιούχος, Χαλκίδα.
993. Δέσποινα Πλάκα, Φυσικοθεραπεύτρια, Αθήνα.
994. Άγγελος Χατζηδημητρίου, Προγραμματιστής, Αθήνα.
995. Ιωάννης Παπασαραντόπουλος, Οικονομολόγος, Αθήνα.
996. Ελένη-Ευγενία Καρακάση, Νομικός, Αθήνα.
997. Ιωάννης Δαμίγος, Μαθηματικός- Εκπαιδευτικός, Αθήνα.
998. Ελένη Νινίκα, Αρχαιολόγος- Εκπαιδευτικός, Αθήνα.
999. Εμμανουήλ Δαμίγος, Μαθηματικός - Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Αθήνα.
1000. Γρηγόριος Αλεξ. Δημόπουλος, Μηχανικός Λογισμικού, Αθήνα.
1001. Παναγιώτα Νινίκα, Δημοδιδασκάλισσα - Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Αθήνα.
1002. Νίκος Αργυρόπουλος, συνταξ. Πρόεδρος Βετεράνων Πολεμιστών Κύπρου, Αθήνα.
1003. Αντώνιος Δούλας, συνταξ., Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρου, Αθήνα.
1004. Μιχαήλ Ρεμπουλάκης, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρου, Αθήνα.
1005. Δημήτριος Νιχωρίτης, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974,  Αθήνα.
1006. Αγγελος Βουγιούκας, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974,  Βόλος.
1007. Οδυσσεύς Πανδής, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974, Κέρκυρα.
1008. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974, Καλαμάτα.
1009. Βασίλειος Καραφίδης, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974, Καβάλα.
1010. Λάμπρος Αλεξιάς, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974, Λαμία.
1011. Χρήστος Ξηρογιάννης, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974, Λειβαδιά.
1012. Εμμανουήλ Τούλιος, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974, Λάρισα.
1013. Βασίλειος Πρέντζας, συντ/χος, Βετεράνος Πολεμιστής Κύπρος 1974, Ιωάννινα.

===============================================================
===============================================================

«ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ»

«ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ»
———————————–
Ακροπατώντας μέ καλημερίζεις
και τό αιθέριο φόρεμά σου, κύμα
αφροστεφάνωτου γιαλού, λευκού
μέ αιμάτινες στάλες ερωτισμού.
———-
Αναιδείς κήρυκες οι γάμπες σου,
διασαλπίζουν τήν εισβολή -κλήση
σέ παράδοση- αιχμαλωτίζοντας
τήν εναπομείνασα λογική μου.
———-
Σείεις ασύνετα, τών γλουτών σου
τήν αυθάδη πρόκληση κι αψηφάς
ανέμελα τήν οργή μου, βρυχηθμό
γιά τόν επερχόμενο βιασμό σου.
———-
Μέχρι τόν -αείποτε- χωρισμό μας,
φαντασιώνομαι άγρυπνος, κρυφά
ακροπατήματα και στούς μηρούς σου
ανάμεσα, άπειρους βιασμούς…
———-

«ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ» ΓΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ…;;;

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες -ακόμη- πληροφορίες, το Βρετανικό Μουσείο ετοιμάζεται να υποβάλει επίσημο αίτημα στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού για να συναινέσει στον δανεισμό για (25 + 25)= 50 χρόνια των υπολοίπων πέντε (5) Καρυάτιδων του Ερεχθείου, πού εκτίθενται στο νέο Μουσείο τής Ακροπόλεως, ώστε να υλοποιηθεί -επί τέλους- το «όνειρο» της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη, πού τις ήθελε «όλες μαζί»…

 Σύμφωνα με τις ίδιες -ανεπιβεβαίωτες, αλλά πολύ πιθανές- πληροφορίες, παρόμοιο αίτημα για τον δανεισμό επί (25+25)= 50 (πενήντα) χρόνια του «Ηνιόχου των Δελφών», ετοιμάζεται να υποβάλει το Γαλλικό Μουσείου του «Λούβρου», επικαλούμενο μάλιστα ως επιχείρημα ότι, προς τιμήν του σπουδαίου εκθέματος, θα μετονομάσει μία μεγάλη αίθουσά του σε «Αίθουσα Ηνιόχου»!!!

 Επίσης και το Γερμανικό Μουσείο του Βερολίνου, φέρεται να έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του, γιά να «δανεισθεί» για (25+25)= 50 χρόνια, το περίφημο χρυσό «Στεφάνι της Βεργίνας», πού ανακάλυψε μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ά ο αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης!!!

 (Και προφανώς γι’ αυτό τον λόγο δεν το συναπεκόμισαν μαζί με τά άλλα κλοπιμαία αρχαιολογικά μας εκθέματα, τά ναζιστικά Γερμανικά στρατεύματα Κατοχής, όταν εγκατέλειπαν την Ελλάδα τον Οκτώβριο 1944…)

 Σενάρια επιστημονικής φαντασίας ή εφιαλτικές προοπτικές για κορυφαία εκθέματα της αρχαίας Πολιτισμικής Κληρονομιάς μας;;;

 Δυστυχώς, με τις απίστευτα επιπόλαιες (ή μήπως δόλιες;;;), διατάξεις του Ν. 4761/2020 «Περί ρυθμίσεων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό κ.λπ.», τά παραπάνω «σενάρια» για την -νομότυπη πλέον- λεηλασία των πολύτιμων αρχαιο-Ελληνικών σπαραγμάτων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, είναι εφικτή και -βεβαίως- εφιαλτική για τις Ελληνίδες και τούς Ελληνες.

 Όταν μάλιστα οι υποβολιμαίες διατάξεις του παραπάνω νόμου (ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 248 της 13 Δεκεμβρίου 2020), ψηφίστηκαν ήδη από «σύσσωμη» την συμπολίτευση τής «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (μαζί και οι αρχαιολάτρες βουλευτές κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης…), με την «ευγενική» σύμπραξη και του …«Μουσείου Μπενάκη», συγνώμη του «ΚΙΝΑΛ», ήθελα να πώ…

 Εννοείται ότι, αμέσως έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους, γι’ αυτή την -τουλάχιστον ακατανόητη- «έμπνευση» τής Υπουργού Πολιτισμού Κας Μενδώνη, για την δυνατότητα νομότυπης ξενηλασίας των Ελληνικών πολιτισμικών θησαυρών μας και πολλοί γνωστοί «ρέκτες» περί των πολιτισμικών θεμάτων εν Ελλάδι, όπως λ.χ. ο «Υψηλότατος» (κυριολεκτικά…) Γεώργιος Β’, της δυναστείας των Παπανδρέου, γνωστός -χαϊδευτικά- και ως «Γιωργάκης»…

 Ο οποίος, αφού εμπέδωσε -ως φαίνεται- την διαφορετική έννοια των λέξεων «κάλτσες» και «κάλπες» (περί των οποίων είχε εκφράσει στο παρελθόν κάποιες -«εύλογες»- αμφιβολίες του…), τάχθηκε με ενθουσιασμό υπέρ τής «ενθαρρυντικής» προοπτικής, οι επόμενες γενεές των νέων Ελλήνων και Ελληνίδων να μαθαίνουν περί των αρχαιολογικών ευρημάτων μας, επισκεπτόμενοι -κατά τις σχολικές τους εκδρομές- τά παραπάνω Μουσεία του Λονδίνου, των Παρισίων και του Βερολίνου… Τι δεν καταλάβατε;;;

 Ελληνίδες και Έλληνες γρηγορείτε!!! Οι «Εφιάλτες» είναι ήδη «εντός των τειχών» και δυστυχώς η «Κερκόπορτα» είναι πάλι ανοιχτή!!!

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

( Ανοικτή επιστολή τού Γρηγόρη Κοσσυβάκη )

 Δικηγόρου – Συγγραφέως

============================================================ 

     Κύριε Πρωθυπουργέ, υγιαίνετε.

     Οπως γνωρίζετε, επί τών ημερών σας και εν έτει 2021 συμπληρώνονται  200 έτη από τήν έναρξη τής μεγάλης Επαναστάσεως τού 1821, μέ τήν ευτυχή κατάληξη τής οποίας επετεύχθη η αναγέννηση τού παναρχαίου -επί αιώνες δορυάλωτου, πλήν πάλαι ποτέ τρισενδόξου- Ελληνικού έθνους.

     Ωστόσο, επίσης καλώς γνωρίζετε ότι εντός τού τρέχοντος έτους 2020, συμπληρώνονται  2500 έτη από τήν περιφανή νίκη τών αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας κατά τών εισβολέων Περσών, στήν κοσμοϊστορική ναυμαχία τής Σαλαμίνος, εν έτει 480 π.Χ. 

     Και άν γιά τήν πρώτη ως άνω ιστορική επέτειο οφείλουμε οι σύγχρονοι Ελληνες και Ελληνίδες να κλίνουμε με ευλάβεια τό γόνυ, αναλογιζόμενοι τίς οφειλές μας στούς ηρωϊκούς προμάχους τής εθνικής μας παλιγγενεσίας (χάρη στούς οποίους θεμελιώθηκε και υπάρχει σήμερα τό σύγχρονο Ελληνικό κράτος), θεωρώ ότι εξ ίσου οφείλουμε νά ενθυμούμαστε και νά τιμούμε τήν ως άνω προγενέστερη -πλήν ίσως σημαντικότερη- ιστορική επέτειο τού θριάμβου των προγόνων μας στην Σαλαμίνα..

     Σημαντικότερη διότι άνευ αυτής, μάλλον δέν θά είχε υπάρξει κάν η Επανα-σταση τού 1821 (…) εφ’ όσον -υπενθυμίζω- μέχρι τότε τά Περσικά στίφη είχαν υποτάξει και υποδουλώσει -κατά σειράν- τίς εκατοντάδες Ελληνικές πόλεις τής Μικράς Ασίας, τά μεγαλύτερα νησιά τού Αιγαίου, την Θράκη, την Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα μέχρι την Αττική, όπου είχαν καταστρέψει και πυρπολύσει την Αθήνα, ο πληθυσμός τής οποίας είχε καταφύγει στην Σαλαμίνα.

     Επομένως, στην περίπτωση νίκης τών Περσών κατά τήν ναυμαχία τής Σαλαμίνας, είναι πρόδηλον ότι θα είχε επέλθει η κατάκτηση τής υπόλοιπης Ελλάδος και η εξόντωση ή η υποταγή τών λοιπών Ελληνικών πληθυσμών, τρείς αιώνες πρίν από την Ρωμαιοκρατία.

    Συνεπώς -και υπό καθεστώς δουλοκτητικής Περσικής δεσποτείας- προφανώς δέν θά είχαν υπάρξει και ακμάσει -ενδεικτικώς- η Αθήνα των κλασσικών χρόνων, ο “χρυσούς αιών” τού Περικλέους και οι διαχρονικής αξίας δημοκρατικοί πολιτειακοί θεσμοί πού καθιερώθηκαν κατ’ αυτόν, ο ανεπανάληπτος αρχιτεκτονικώς Παρθενών τού Φειδίου και οι κορυφαίοι σοφοί μας Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης κ.λπ.

     Μάλλον δε, δέν θα είχε υπάρξει ο Μέγας Αλέξανδρος και η κοσμοϊστορική εκπολιτιστική εποποιία του, όπως και τόσα άλλα επιστημονικά και πολιτισμικά επιτεύγματα τών αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, γιά τά οποία δικαίως είμαιστε υπερήφανοι σήμερα, εμείς οι απόγονοί τους, αλλά και στό οφειλόμενο ηθικό χρέος πρός εκείνους, είναι υπόχρεα -στό διηνεκές- όλα τά πολιτισμένα έθνη τής ανθρωπότητος.   

      Ωστόσο, πλήν τών ανωτέρω ιστορικώς γνωστών και επαγωγικώς αυτονοήτων, τά οποία ασφαλώς και θά ήταν σκόπιμο, ενίοτε νά τά υπενθυμίζετε στούς Ευρωπαίους ομολόγους σας, δεδομένης τής επιλεκτικής αμνησίας η οποία διακατέχει τούς πλείστους εξ αυτών (…) θεωρούμε ως πλέον χρήσιμο και ωφέλιμο να επισημάνουμε άλλως να υπενθυμίσουμε και τό εξής -ιστορικώς καθοριστικό – γεγονός:

     Eν έτει 484 π.Χ., ήτοι 6 έτη μετά τήν -επίσης- ιστορική μάχη και νίκη τών Αθηναίων και Πλαταιαίων προγόνων μας στόν Μαραθώνα (και ενώ ο νεώτερος “μέγας” Βασιλεύς τών Περσών, ο Ξέρξης, προετοίμαζε πυρετωδώς τήν εκδικητική εκστρατεία του κατά τής Ελλάδος), οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν ότι, στά αργυρωρυχεία τους στό Λαύριο είχε εξορυχθεί ένα υπερμεγέθες “κοίτασμα” αργύρου, η αξία τού οποίου υπελογίσθη στό υπέρογκο -γιά τά δεδομένα τής εποχής- ποσό τών εκατό (100) ταλάντων.

     Αμέσως, οι “λαϊκιστές” πολιτικοί τής εποχής, επρότειναν όπως τό ποσό εκείνο διανεμηθεί στούς ελεύθερους Αθηναίους πολίτες, υπελογίσθη δέ ότι έκαστος εξ αυτών θά ελάμβανε περί τίς δέκα (10) Αττικές δραχμές (περίπου ένα μέσο ετήσιο εισόδημα…), γεγονός πού προκάλεσε ενθουσιασμό σε όλους.

     Μόνον ο Θεμιστοκλής τού Νεοκλέους, πολιτικός ηγέτης τών “θητών” (δηλαδή τών κατοίκων τής Αττικής πού δέν είχαν πολιτικά δικαιώματα), ο οποίος είχε ήδη δείξει τήν ανδρεία του στό πεδίο τής μάχης τού Μαραθώνος, αλλά και προέβλεπε ότι οι Πέρσες θά επανέρχονταν, επρότεινε όπως, τά απρόσμενα αυτά χρήματα, νά μήν διανεμηθούν, αλλά δι’ αυτών νά χρηματοδοτηθεί η άμεση ναυπήγηση νέων πολεμικών πλοίων («τριήρεων»).

     Παρ’ ότι, η εν λόγω πρότασή του ήταν εμφανώς αντιδημοφιλής, ο μέγας Θεμιστοκλής, κατόρθωσε να τήν επιβάλλει στην Εκκλησία τού Αθηναϊκού Δήμου και ιστορικώς γνωρίζουμε ότι οι 180 νέες τριήρεις τών Αθηναίων (τά περίφημα “ξύλινα τείχη” τού “προφητικού” Δελφικού χρησμού), απετέλεσαν τό 60% τού συνολικού Ελληνικού στόλου στήν ναυμαχία τής Σαλαμίνος.

     Οπου, οι Αθηναίοι, μέ επικεφαλής στρατηγό-ναύαρχο τον δαιμόνιο Θεμιστοκλή, κατεναυμάχησαν τόν τεράστιο Περσικό στόλο, διασώζοντας κυριολεκτικώς, όχι μόνο τήν ελευθερία τών συγχρόνων τους πανΕλλήνων αλλά και αυτή τήν ύπαρξη και συνέχεια τού Ελληνικού έθνους, διαφυλάσσοντας τό μετέπειτα πολύτιμο πολιτισμικό κεκτημένο τους, ως  κληρονομιαίο αγαθό επ’ ωφελεία όλης τής Ευρώπης.

   Κύριε Πρωθυπουργέ, τώρα πού οι νέοι “Περσιάνοι” (όπως προσφυώς αποκαλούσε τούς Τούρκους δυνάστες ο ηγέτης τών επαναστατημένων Ελλήνων τού 1821, ο θρυλικός Κολοκοτρώνης), είναι και πάλι πρό τών πυλών τής Πατρίδος μας, προτείνουμε όπως κατά προτεραιότητα πρέπει να μεριμνήσετε γιά την δημιουργία -άλλως την γενναία ενίσχυση- τών (κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα), συγχρόνων «ξύλινων τειχών» πού απαιτούνται γιά νά επιβιώσει εν πολέμω τό Ελληνικό έθνος μας, διότι -καλώς τό γνωρίζετε- “οί καιροί ού μεναιτοί“.

     Ενθυμηθείτε επίσης και το ρηθέν από τον Κρητικό συμπατριώτη σας, παγκοσμίου αναγνωρίσεως συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη, ότι: «Οι Ελληνες λίγοι είμαστε πάντοτε, μά αλοίμονο στην οικουμένη αν ξοφληθεί η γενηά μας…»

     Μέ τόν δέοντα σεβασμό και δι’ ευχών τών οσίων προγόνων ημών.

Αθήνα, 10η Ιουνίου 2020

Γρηγόρης Νικηφ. Κοσσυβάκης