6η έκδοση του βιβλίου “Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός”

Ο “Διαχρονικός Ηπειρωτικός Ελληνισμός” διανύει από 01.10.2010 την 6η έκδοσή του.

4η έκδοση του βιβλίου “Ιδού οι Τούρκοι”

Το “Ιδού οι Τούρκοι” επανεκδόθηκε σε 4η έκδοση από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΖΗΤΡΟΣ”.

“ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΝΥΕΣ” Το νέο βιβλίο τού Γρηγόρη Κοσσυβάκη

Μέ τό βιβλίο του υπό τόν τίτλο: “ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΝΥΕΣ”, o συγγραφεύς, στηριζόμενος σέ πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων (και μέ έλλογες συνθετικές επαγωγές περί τής σημασίας των), αποδεικνύει ότι, η -εκ δολίων προθέσεων- προβαλλομένη ως “Μυθολογία” εποχή, η οποία εκκινεί μέ τόν περίφημο “Κατακλυσμό τού Δευκαλίωνος” (περί τό 9500 π.Χ.), είναι η αληθής ιστορία τών παναρχαίων ΕλληνοΠελασγών προγόνων μας, απογόνων τού προκατακλυσμιαίου “Τιτάνος” Προμηθέως καί τού γενάρχου μας Έλληνος.

Ως συνέπεια αυτής τής παραδοχής, αποδεικνύεται -έναντι όλων- ότι οι δημιουργικές δράσεις τών “μυθικών” απογόνων τους, μέ πρωτοπόρους τούς γηγενείς πρωτοΕλληνες Μινύες τών 5ης, 4ης, 3ης καί 2ης χιλιετιών π.Χ., αποτελούν τίς αληθείς ιστορικές βάσεις-θεμέλια τού οικουμενικού πολιτισμού επί παντός αξιακού επιτεύγματος (ναυσιπλοϊκού, κατασκευαστικού, γλωσσικού, φιλοσοφικού, θεσμικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού κ.λπ.).

Ιστορικά επιτεύγματα πολύτιμα και γι’ αυτό επίζηλα, αλλά και άκρως γοητευτικά, εφ’ όσον στό παρόν βιβλίο περιγράφονται λεπτομερώς και μέ γλαφυρότητα οι απίστευτες θαλασσοπλοϊες και οι αποικισμοί τών Μινύων στήν βόρειο καί στήν νότιο Αμερική σέ χρόνους προγενεστέρους τής “θρυλικής” Αργοναυτικής εκστρατείας, ενώ τά ίχνη τών δημιουργικών δράσεών τους ανιχνεύονται στήν Ισπανία καί στήν Αίγυπτο ακόμη και σήμερα!!!

Παραλλήλως, ο συγγραφεύς τολμά καί -μέ καταλυτικά στοιχεία και επιχειρήματα- επιλύει ακανθώδη ιστορικά ζητήματα, όπως η αληθής καταγωγή και τό γενεαλογικό “δένδρο” τού Ομήρου, ενώ αποκαθιστά -θεωρώντας το ηθικό χρέος του- τήν ιστορική μνήμη τού αδικοχαμένου Παλαμήδη, τού πλέον ιδιοφυούς τών Ελλήνων ηρώων τού Τρωϊκού πολέμου,

Αληθής, επίζηλη και διδακτική ιστορία τών παναρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, λοιπόν, η επίγνωση τής οποίας από τήν άλκιμη νεότητα τού συγχρόνου Ελληνισμού, μπορεί και πρέπει ν’ αποτελέσει εδραίο στοιχείο συνειδητής υπερηφανείας της, αλλά και παρότρυνση γιά κάθε δημιουργική και ανελικτική επιδίωξη -συλλογική ή ατομική- τών νέων Ελλήνων και Ελληνίδων, στήν κατεύθυνση τού Ομηρικού προτάγματος “Α ι έ ν α ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν”.

ΕΚΛΟΓΕΣ 26.05.2019 – Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Συνελληνίδες και Συνέλληνες

Αύριο, 26η Μαϊου 2019, καλούμαστε νά ψηφίσουμε γιά τήν εκλογή τών εκπρο-σώπων μας, αφ’ ενός στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφ’ ετέρου στίς Περιφέρειες τής Ελληνικής Επικρατείας, στούς Δήμους και στίς Κοινότητές μας.

Ομως, άς μήν γελιόμαστε… Τά αποτελέσματα τών εκλογών αυτών θά προκα-θορίσουν συνέπειες και αποτελέσματα πολύ πιό σημαντικά, και αυτά θά είναι, όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά, αλλά πρωτίστως Εθνικά.

Στήν συγκεκριμένη εκλογή, καλούμαστε νά επιλέξουμε εάν επιθυμούμε τήν συνέχεια τής Ελληνικής μας Πατρίδος, τών εθνικών μας ιστορικών και πολιτισμικών παραδόσεων, τών ηθικών και κοινωνικών μας ιδανικών, όπως μάς τά παρέδωσαν οι γονείς και οι απώτεροι πρόγονοί μας, αλλά και εάν επιθυμούμε νά τά διαφυλάξουμε, ώστε νά τά κληρονομήσουν ενσυνειδήτως τά παιδιά και τά εγγόνια μας.

Καλούμαστε νά επιλέξουμε τήν υπεράσπιση και εξασφάλιση τών εθνικών μας συνόρων, τών νησιών και τών βουνών μας, τών πόλεων και τών χωριών μας, τήν δια-φύλαξη και ανάδειξη τών πολυτίμων αρχαίων μνημείων μας, τήν ασφάλεια τών δημο-σίων χώρων και τών κατοικιών μας, τήν προστασία τής οικογενειακής και τής ατομικής μας προστασίας και αξιοπρέπειας.

Καλούμαστε νά επιλέξουμε τήν διαφύλαξη και τήν ανάδειξη τών ναμάτων τής εθνικής μας παιδείας, μέσα σέ ευγενή πλαίσια ελευθερίας λόγου, θέσεων και αντιθέ-σεων, επομένως και δημιουργικών συνθέσεων, αντιστρατευόμενοι σέ κάθε δογματική και φασίζουσα ιδεοληψία, αλλά και σέ κάθε διαιρετική μισαλλοδοξία.

Καλούμαστε νά επιλέξουμε τά ηγετικά και καθοδηγητικά πρότυπα πού, μέ τό προσωπικό παράδειγμά τους, υποδεικνύουν στούς νέους Έλληνες και τίς νέες Ελλη-νίδες, ορθούς δρόμους φιλοπατρίας, αγωνιστικότητος, αυτοθυσίας, δημιουργίας και ανιδιοτέλειας, από τά διαχρονικά -πανελληνίου αποδοχής- ινδάλματα Μανώλη Γλέζο και Μίκη Θεοδωράκη, έως τίς νέες και τούς νέους Ολυμπιονίκες και Παγκοσμίους Πρωταθλητές μας, αλλά και τούς ακοίμητους φρουρούς τών νοητών αιθέρων τής Πα-τρίδος μας, τούς πιλότους τής πολεμικής μας Αεροπορίας.

Αντιθέτως, καλούμαστε ν’ απορρίψουμε και νά καταδικάσουμε μέ τήν ψήφο μας, τά -δήθεν ιδεολογικής προοδευτικότιητος- θλιβερά “πρότυπα”, πού τά τελευταία χρόνια έχουν αφεθεί ασύδοτα νά υβρίζουν, νά περιφρονούν και νά τρομοκρατούν τίς Ελληνίδες και τούς Ελληνες πολίτες, λεηλατώντας, ληστεύοντας, καταστρέφοντας και πυρπολώντας δημόσια κτίρια, “δοξάζοντας” ως καθοδηγητικούς τους ταγούς, κατά συρροήν δολοφόνους, ενώ οι αρμόδιοι πολιτειακοί παράγοντες εγκληματικώς αδιαφο-ρούν, απολαμβάνοντας τήν “θεοποίησή” τους από περιφερόμενους περιθωριακούς απάτριδες σκηνίτες, καθημερινούς παραβάτες όλων σχεδόν τών άρθρων τού Ποινικού Κώδικος.

Καλούμαστε νά δώσουμε τέλος σ’ αυτή τήν καταστροφική γιά τήν Πατρίδα μας κυβερνητική παρένθεση, ε γ κ α ί ρ ω ς και π ρ ί ν η εντέχνως υποθαλπόμενη υπογεννητικότητα και η σκοπίμως προωθούμενη μετανάστευση στό εξωτερικό τών νέων Ελλήνων και Ελληνίδων, σέ συνδυασμό μέ τήν διαστροφική στήν σύλληψή της βιομηχανία συστηματικών “Ελληνοποιήσεων” λαθραίων ΑφρικανοΑσιατών, μετατρέψει τό γηγενές Ελληνικό έθνος σέ οικτρή μειοψηφία στήν ίδια τήν Πατρίδα μας.

ΣυνΕλληνίδες και ΣυνΕλληνες, στοχαστείτε και γρηγορείτε…

ΜΗΝΥΜΑ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Τού νέου χρόνου πεθυμιά,

Πατρίδα μου καημένη,

εύχομαι τά μελλούμενα

νά σ’ εύρουν ενωμένη.

Νά μή λυγίσεις στούς καιρούς,

πού φέρνουν μαύρα νέφη,

ν’ αντέξεις και τών προδοτών

τά δολερά τά βέλη.

Τά παιδιά σου νά ξανάβρεις,

μέ τήν φλογερή ψυχή,

πού θαυμάσαν οι αιώνες

γιά τήν γνώση τήν σοφή.

Οταν ήρωες γεννούσες,

παλληκάρια ζηλευτά,

πού γιά σένα τήν θανή τους

χάριζαν μέ αφοβιά.

Ο Λεωνίδας νά ξανάρθει,

μέ τόν Μάρκο νά σταθεί,

κι ο Αλέξανδρος νά θάλπει

τού Μελά τήν κεφαλή.

Τού Πινδάρου οι παιάνες,

τού Ορφέα οι ωδές,

νά ευφράνουν τίς καρδιές μας

και νά κλείσουν τίς πληγές.

Πού ανοίξαν οι διχόνοιες,

τών αφρόνων οι κραυγές,

οι Κερκόπορτες, τό θράσος,

τών ανάρχων υλακές.

Γιά ν’ ανθίσουν οι ελπίδες,

Παρθενώνες νά κτιστούν

ν’ αγαλιάσουν τά πελάγη

και τά όρη νά χαρούν.

Απ’ τήν Κρήτη ως τήν Θράκη,

Θεσσαλία και Μωρηά,

στήν παληά Μακεδονία,

στής Δωδώνης τά ιερά.

Θέλει αντρειά και μνήμη,

θέλει νού και προσφορά,

θέλει γνώμη μέ ευθύνη,

νά διαβεί η ζωή μπροστά.

—————-

Καλή χρονιά, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες!!!

Αθήνα, 01.01.2019

Γρηγόρης Κοσσυβάκης

ΆΚΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ…

Ναί, σέ σένα γράφω νεοΣουλτάνε τών Τούρκων και έχω τό δικαίωμα νά σού απευθύνω τόν λόγο γιατί η γενηά μου κρατά από Τουρκομάχους προγόνους, πού αψήφησαν και μάτωσαν πολλές φορές μέ τούς δικούς σου προγόνους…

Διάβασα και άκουσα πώς είπες ότι πρέπει νά σάς φοβόμαστε γιατί, λέει, είσαστε πολλά εκατομμύρια, έχετε μεγάλο στρατό καλά εξοπλισμένο, πολλά σύγχρονα αεροπλάνα και πολεμικά πλοία, αλλά και ακόμη ότι, μάς συνιστάς νά διαβάσουμε κάποιο “καλό” βιβλίο ιστορίας, γιά νά μάθουμε πώς “μάς νικήσατε” στό Σαγγάριο ποταμό στά 1921-22.

Ακουσε λοιπόν “ερίφη” Ταγίπ, γιατί είναι φανερό, ότι εσύ δ έ ν διαβάζεις έγκυρα βιβλία ιστορίας και μάλλον θά χρειαστεί νά σού δωρίσω μερικά δικά μου…

Κατ’ αρχήν νά σού θυμίσω ότι, τόσο η λέξη όσο και η έννοια τής ι σ τ ο ρ ί α ς -όπως άλλωστε και εκατομμύρια άλλες σημαντικές λέξεις και έννοιες τής παγκόσμιας γλωσσικής και πολιτισμικής επικοινωνίας- είναι μ ό ν ο ν Ελληνικής εμπνεύσεως και γραφής.

Οσο γιά τούς αριθμούς πού αράδιασες ώστε νά μάς τρομάξεις, αδίκως τούς μέτρησες, αφού εδώ και χιλιάδες χρόνια, εμείς οι Ελληνες πάντοτε είμαστε λιγώτεροι από κάθε εχθρό πού αντιμετωπίσαμε.

Δέν ισχυρίζομαι ότι πάντοτε νικήσαμε, αλλά η παγκόσμια Ιστορία, ακόμη και σάν ηττημένους, εμάς τούς Ελληνες δοξάζει ως αιώνια σύμβολα πατριωτισμού και ηρωϊσμού, ακριβώς γιατί όσο λιγώτεροι κι άν είμαστε, τήν Πατρίδα μας τήν υπερα-σπίζουμε μέχρι θανάτου!!!

Πολύ περισσότερο μάλιστα ότι, όπως είναι πασίγνωστο διαχρονικώς -άν και πάντοτε ολίγοι- πολλές φορές (και πρός γενική κατάπληξη), νικήσαμε και ντροπιάσαμε μεγάλους στρατούς και στόλους, μαζί μέ τούς ξιπασμένους ηγέτες τους, όπως η αφεντιά σου…

Επ’ αυτών μήπως σού λένε κάτι οι λέξεις: “Μαραθώνας” και “Μιλτιάδης”, “Θερμοπύλες” και “Λεωνίδας”, “Σαλαμίνα” και “Θεμιστοκλής”, “Ευρυμέδων” και “Κίμων”, “Μέγας Αλέξανδρος” και “Γρανικός”, “Ισσός” και “Αρβηλα” ή “Γαυγάμηλα”,

Κι ακόμη, από τήν μεγάλη μας Επανάσταση τού 1821, σού θυμίζουν κάτι οι λέξεις (μέ τό ιστορικό τους νόημα…): “Μάνη”, “Βαλτέτσι”, “Τριπολιτσά”, “Γραβιά”, “Δερβενάκια”, “Αράχωβα”, “Υδρα” αλλά και “Κολοκοτρώνης”, “Μπότσαρης”, “Μιαούλης”, “Ανδρούτσος”, “Καραϊσκάκης”, “Κανάρης” και “Νικηταράς ο Τουρκοφάγος”.

Ακουσα ακόμη ότι, αναφέρθηκες στόν Μωάμεθ τόν Πορθητή και στήν Μικρά Ασία, προκειμένου νά υπερηφανευτείς ότι -τότε- μάς νικήσατε και νά “συνετισθούμε” γιατί -όπου νάναι- “ερχόσαστε”…

Είναι αλήθεια ορέ Ταγίπ, ότι έχουμε ένα μεγάλο ελάττωμα εμείς οι Ελληνες.

Τήν καταραμένη διχόνοια, γι’ αυτό και σάς δώσαμε πολλές ευκαιρίες νά καμαρώνετε, όπως λ.χ. στήν Μικρά Ασία, όπου, ενώ σάς …”δέρναμε” επί 700 χιλιόμετρα (1920-1921), από τά παράλια μέχρι τόν Σαγγάριο ποταμό, τελικά η διχόνοια μας, σάς έδωσε τήν νίκη…

Πού και πάλι όμως, δέν τήν πήρατε μόνοι σας, αλλά μέ τήν μεγάλη βοήθεια τών Κομμουνιστών τού Λένιν και τών ΓερμανοΙταλών, πού ύπουλα σάς προμήθευαν όπλα, κανόνια και πυρομαχικά. (Ομως, ειδικά οι Ιταλοί, ακόμη δέν μπορούν νά ξεχάσουν “ποιά” μαθήματα ιστορίας τούς διδάξαμε -άν και πάλι πολύ λιγότεροι- στά βουνά τής Ηπείρου στά 1940-1941…)

Αλλά και τήν τελευταία μάχη τού πολέμου τής Μικράς Ασίας, σέ ενημερώνω ότι τήν κέρδισε ο “Μαύρος Καβαλάρης” μας, ο Νικόλαος Πλαστήρας, αυτός πού τόν τρέματε και πού σάς γύρισε πίσω στή μάχη τού Τσεσμέ!!! (Τά γράφουν αυτά τά βιβλία σας Ταγίπ;;;)

Επίσης, γιά τήν Κωνσταντινούπολη (σιγά μήν τήν λένε και “Ινσταμπούλ”…), νά λάβεις υπ’ όψη σου ότι, ο Μωάμεθ ο Πορθητής είχε 150.000 στρατό -μισθοφόρους ενώ ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μόνο 7.000 παλληκάρια, αλλά δ έ ν παραδόθηκε και έπεσε μαχόμενος!!!

Εσύ αυτή τήν λές “νίκη” και “κατάκτηση” μέ αξία ή είναι σάν τά μετάλλια στούς Ολυμπιακούς Αγώνες, πού τά παίρνετε μέ αγορασμένους αθλητές από τήν Αφρική, ή σάν τίς ξεναγήσεις τών τουριστών στίς αρχαίες πόλεις τής Μικράς Ασίας πού “ντρέπεστε” νά λέτε ότι ήσαν δημιουργίες τών αρχαίων Ελλήνων και τίς ονομάζετε “προΟθωμανικές”!!!…

Και μήν ξεχνάς Ταγίπ, τά τέσσερα (4) καράβια τού Ελληνα πλοιάρχου Φλαντανελλά πού, στήν πολιορκία τής Πόλης τόν Απρίλιο 1453, νίκησαν ολόκληρο τόν στόλο τού Πορθητή και διέσπασαν τόν αποκλεισμό της, ενώ ο Μωάμεθ έπαθε νευρική κρίση και μπήκε στήν θάλασσα “γιά μπάνιο”, καβάλα στό άλογό του!!!

(Μάλλον δέν τά λένε αυτά τά ιστορικά βιβλία σας…)

Κι ύστερα, γιά θυμήσου Ταγίπ “τίς νίλες” πού έπαθαν οι Οθωμανικές στρατιές τού “Πορθητή” Μωάμεθ -όπως πιό πρίν και εκείνες τού πατέρα του Σουλτάνου Μουράτ- στήν Ηπειρο-Αρβανιτιά από τόν Γεώργιο Καστριώτη (τόν “Σκεντέρμπεη” ντέ…), πού είχε μόνο μιά “χούφτα” πολεμιστές, αλλά ήσαν “απόγονοι τού Αλεξά-νδρου και τού Πύρρου”, όπως έγραφε ο ίδιος στίς ιστορικές επιστολές του!!!

(Γι’ αυτά -εκτός από τά δικά μου βιβλία- θά πρέπει νά διαβάσεις και τό βρα-βευμένο βιβλίο τού Αλβανού Ισμαήλ Κανταρέ “Τό Κάστρο”…),

Εν τέλει, μπορείς νά μού αναφέρεις, α π ό ι σ τ ο ρ ι κ ή ά π ο ψ η, έστω και έναν πόλεμο, έστω και μία μάχη, όπου είσαστε λιγώτεροι και εμείς περισσότεροι, αλλά μάς νικήσατε;;; Δέν υπήρξε ούτε μία περίπτωση!!!

Τό αντίθετο όμως, συνέβη πολλές φορές, γι’ αυτό σού γράφω νά προσέξεις Ταγίπ Ερντογάν…

Αλλά και ότι είσαστε κληρονόμοι τής “Οθωμανικής αυτοκρατορίας” (…), γιά νά καμαρώσεις τό είπες μωρέ Ταγίπ;;;

Εγώ λέγω ότι θά πρέπει να κρύβεστε από τήν ντροπή σας γιά τίς γενοκτονίες, τίς λεηλασίες, τά παιδομαζώματα, τίς καταστροφές πόλεων, πού εκείνη η αιματοβαμμένη αυτοκρατορία σας “προσέφερε” στήν ανθρωπότητα, στούς αιώνες τής ακμής της.

(Αλήθεια, τό ότι ξεθεμελιώσατε δεκάδες πόλεις είναι πασίγνωστο, αλλά έστω και μία μόνον, π ώ ς κ α ι δ έ ν κ τ ί σ α τ ε, άχρηστοι Τούρκοι, βδέλυγμα τού ανθρώπινου γένους;;;)

Και ακόμη, μήπως διάβασες στά βιβλία ιστορίας σας μωρέ Ταγίπ, οι Οθωμανοί πρόγονοί σας, π ό σ ο υ ς α ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς κ α ι ο μ ή ρ ο υ ς έγδαραν, πόσους κρέμασαν, πόσους παλούκωσαν, πόσους πριόνισαν, πόσους κρέμασαν σέ τσιγγέλια, σέ πόσους έσπασαν τά κόκκαλα και πόσους έθαψαν ζωντανούς;;;

(Μήπως σέ “συγκινεί” καθόλου νά σού θυμίσω τίς άνανδρες γενοκτονίες τών Αρμενίων και τών Ελλήνων τού Πόντου ή τά πρόσφατα εγκλήματά σας στήν Κύπρο, όπου είσαστε και …”εγγυήτρια δύναμη”, τρομάρα σας.)

Ομως, έρχεται τό “πλήρωμα τού χρόνου” και η ώρα νά διαλυθείτε σάν κράτος, διότι η ανθρωπότητα άρχισε νά καταλαβαίνει τί είδους ανθρωπόμορφα θηρία είσαστε ανέκαθεν και ότι ελπίδα νά διορθωθείτε δέν υπάρχει.

Είναι μωρέ Ταγίπ, “τρομοκράτες” οι Κούρδοι, πού είναι 25.000.000 και λαός αρχαίος τής Μικράς Ασίας (από τότε πού εσείς ακόμη βόσκατε μαύρα και άσπρα πρόβατα στίς στέππες…) και λυσσάτε γιατί θέλουν νά έχουν και αυτοί κράτος!!!

Και είναι “νίκη” γιά τίς χιλιάδες τά αρματωμένα και θωρακισμένα “μεμέτια” σου, πού πολεμούσαν νά πάρουν εδώ και δύο μήνες τό Συριακό Αφρίν και σάς ντρόπιασαν οι ένοπλες Κούρδισσες!!!

Ελα λοιπόν Ταγίπ Ερντογάν, “κοπιάστε” εσύ και οι βάρβαροι απόγονοι τών μεσαιωνικών Οθωμανών, μέ τίς ανέκαθεν αρπακτικές σας διαθέσεις γιά τά προαιωνίως Ελληνικά νησιά και τόν πλούτο τού Αιγαίου μας…

Αλλά νά ‘σαι σίγουρος ότι, όσο κι άν είμαστε διχασμένοι οι Ελληνες (και ακόμη στίς ημέρες μας, έχουμε εδώ κάτι ανεγκέφαλους “εθνομηδενιστές” πού σάς αβαντάρουν…), θά βρεθούν τά ορκισμένα εγγόνια τού Αχιλλέα, τού Λεωνίδα, τού Αλεξάνδρου, τού Διγενή Ακρίτα, τού Καστριώτη, τού Κανάρη, τού Κουντουριώτη και τού Μαύρου Καβαλάρη, γιά νά σάς δείξουν “πώς” γράφεται η αληθινή Ιστορία…

Αθήνα, 20η Μαρτίου 2018

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΎΣ

ΑΜΑΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΤΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ

————

Καιρών χαλεπών διαιώνισις

και θνητών κενοδόξων οίησις,

ιδού άγος εποχής προφανές,

και η ελπίς ανεστία περιπλανάται.

————

Εναγωνίως δέ αναζητείται

εν φάτναις αλόγων και αμνών,

τί οι λαμπροί ναοί τών αγίων

απεδείχθησαν κενοί παρηγορίας.

————

Πλήν όμως διαλογισθείτε βροτοί…

Παρηγορία τό ένβιον ζητούμενον,

υπό αστέρος καθοδηγούμενον

και μέ χρυσόν πεποικιλμένον;;;

————

Μήπως πόρρω ν’ απέχωμεν δογμάτων,

επιγείων τε και επουρανίων,

στερητικών τής Ελευθερίας μας,

τής μισαλλοδοξίας προτρεπτικών;;;

————

Τά μετά θάνατον προσφερόμενα

άδηλα και αναπόδεικτα κλέη των,

εφάμιλλα τών Σιβηριανών Εδέμ

πού μετά πατάγου κατέρρευσαν.

———–

Μήπως η ένδον αναζήτησις τέλους,

μιχθείσα εν αγκάλαις προσφιλών

και η τών προγόνων ευκλεής μνήμη

παρηγορεί πλέον τών πτεροέντων;;;

————

Μήπως ο έρως ξανθών Αμαδρυάδων

τής Οθρυος και τού Χολομώντος,

γεραίρει τόν νούν και τό σθένος,

καλλιότερον τών γονυκλισιών;;;

————

Ημείς επιλέγωμεν παραδείσους

εαρινών ανθέων και κυκλοτερών χορών.

Γνώσιν τε διαλογισμών παναρχαίων,

και υψηλαυχένων ψυχών εμβατήρια.

————-

25.12.2017
Γρηγόρης Κοσσυβάκης, Δικηγόρος – Συγγραφεύς

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Τό Ελληνικό έθνος εορτάζει και εφέτος τήν επέτειο τού “ΟΧΙ” τής 28ης Οκτω-βρίου 1940 και (κατά τήν …πατροπαράδοτη συνήθειά μας), οι σύγχρονοι Ελληνες και οι Ελληνίδες ερίζουμε ακόμη, γιά τήν “πατρότητα” (δηλαδή γιά τό “ποιός” πυροδότησε τήν εκρηκτική και πανεθνική νικηφόρα “απάντηση” τού Ελληνικού έθνους στόν εισβολέα Ιταλικό Φασισμό και τήν μετέπειτα άνιση και ηρωϊκή αντίστασή του στόν Γερμανικό Ναζισμό…), γιά τίς αξίες πού οι προγονικοί αυτοί άθλοι ση-ματοδοτούν, αλλά και πόση -“άραγε”- σημασία έχει νά ενθυμούμαστε, νά εορ-τάζουμε και ν’ αναπαράγουμε εκείνα τά παρελθόντα γεγονότα, μέ επίσημες τελετές και παρελάσεις, στρατιωτικές και μαθητικές.

Θεωρούμε ότι, η ορθή και πλήρης απάντηση στά τιθέμενα ερωτήματα ξεκινά από τήν αναλυτική υπενθύμηση και τήν λεπτομερή γνώση μας, τόσο περί τών ιδίων τών ιστορικών γεγονότων, όσο και τής σαφούς αντιλήψεώς μας γιά τήν διδακτική διαχρονική σημασία τους, στό πανευρωπαϊκό και -γιατί όχι- στό παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Ας αναλογισθούν λοιπόν οι νεώτεροι Ελληνες και Ελληνίδες, ποιά σημασία είχε η αποτόλμηση και μόνο τής αντιστάσεως ενός ελάχιστου -αριθμητικώς και εδαφικώς- έθνους, όπως τό Ελληνικό, τό οποίο -μόλις πρίν από 18 χρόνια- είχε εξέλθει καταματωμένο πληθυσμιακώς, καθημαγμένο οικονομικώς και ηττη-μένο στρατιωτικώς από τήν Μικρασιατική καταστροφή τού 1922 και τήν πα-γκόσμιο χρηματοπιστωτική κρίση τού 1929 και όμως, δέν δίστασε -τόσο η ηγεσία του, όσο και όλος ο Ελληνικός λαός- νά ορθώσει και πάλι θαρραλέο πολεμικό “ανάστημα”.

Και μάλιστα πολεμικό ανάστημα έναντι ποίων;;;

Απαραίτητο είναι γιά τήν πληρότητα τής ιστορικής γνώσεώς μας, νά θυμη-θούμε ότι, στήν Ευρώπη, κατά τόν λεγόμενο “μεσοπόλεμο” (δηλαδή τό χρονικό διάστημα μεταξύ τών Α’ και Β’ Παγκοσμίων πολέμων), η ρεβανσιστική Γερμανία τών 60.000.000 ανθρώπων, υπό την μεθοδική ηγεσία ενός αφηνιασμένου Αδό-λφου Χίτλερ και τού στρατοκρατικού Ναζιστικού καθεστώτος του, ήδη από τό 1935, μέ τούς “πραιτωριανούς” του (τά αμείλικτα Τάγματα Εφόδου και τά “Ες-Ες”), είχε εξαφανίσει κάθε ίχνος εσωτερικής διαμαρτυρίας και αντιστάσεως, διώκο-ντας, φυλακίζοντας και δολοφονώντας Δημοκράτες, Κομμουνιστές, Σοσιαλι-στές, Εβραίους και άλλους, είχε δέ οργανώσει και εξοπλίσει απίστευτες στρα-τιωτικές δυνάμεις, προκειμένου νά εκδικηθεί γιά τήν δεινή στρατιωτική ήττα τής Γερμανίας τού Α’ Παγκοσμίου πολέμου.

Εκμεταλλευόμενη δέ, τήν απίστευτη αβελτηρία και διστακτικότητα τών τότε ηγεσιών τής Μεγάλης Βρεταννίας και τής Γαλλίας αλλά και τόν καιροσκοπισμό τού ηγέτου τής “Σοβιετικής Ενωσης”, τού διαβόητου Στάλιν, είχε καταλάβει -μέ-χρι τά τέλη τού 1939- μέ “συνοπτικές” στρατιωτικές επιχειρήσεις, τήν Αυστρία, τήν Τσεχοσλοβακία και τήν μισή Πολωνία.

Εν συνεχεία δέ και εντός ενός μηνός, η Χιτλερική Γερμανία, συνέτριψε -τό 1940- τήν Γαλλία, “πετώντας” κυριολεκτικά στήν θάλασσα τής Δουνκέρκης τό Βρεταννικό εκστρατευτικό σώμα πού είχε σταλεί να βοηθήσει τούς Γάλλους, “καταπίνοντας” συγχρόνως τό Βέλγιο, τήν Ολλανδία, τό Λουξεμβούργο και τήν Δανία, ενώ η Ισπανία κυριαρχείτο ήδη υπό τό -φιλικό στήν Γερμανία- Φασι-στικό καθεστώς τού στρατηγού Φράνκο, μετά από έναν 5ετή αιματηρότατο εμφύλιο πόλεμο.

Παράλληλα, στήν Ιταλία, κυριαρχούσε τό Φασιστικό καθεστώς ενός υπερφία-λου “Ντούτσε” (Οδηγητή), τού φανφαρόνου Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος είχε κατατάξει στά όπλα περί τά 6.000.000 (!!!) Ιταλούς και είχε ήδη επιτεθεί και καταλάβει τήν Αλβανία, τήν Λιβύη και τήν Αιθιοπία, επικαλούμενος “δικαιώμα-τα” τής Ιταλίας επί τών εδαφών τους, ως “κληρονόμου” τής …Ρωμαϊκής Αυτο-κρατορίας!!!

Οταν λοιπόν εξαπολύθηκε (μέ βάση εξορμήσεως τά κατεχόμενα Ελληνικά εδάφη τής Βορείου Ηπέιρου), η άνανδρη επίθεση τής Φασιστικής Ιταλίας, τού πληθυ-σμού τών 50.000.000 κατά τής μικρής Ελλάδος τών 8.000.000 (από τούς οποί-ους, σχεδόν δύο εκαταμμύρια ήσαν ανέστιοι Ελληνες πρόσφυγες τής Μικράς Ασίας, τού Πόντου και τής Θράκης…), “άκρα τού τάφου σιωπή” επικρατούσε στήν Ευ-ρώπη και κανένα άλλο έθνος-κράτος είχε τήν δύναμη και τό σθένος νά απλώ-σει “χείρα βοηθείας” στούς ατυχείς Ελληνες πατέρες και παππούδες μας, εκτός από μία -ελάχιστη αριθμητικώς και ελλειπούς εφοδιασμού- Βρεταννική στρατιωτική αποστολή, η παρουσία τής οποίας μάλλον μάς έβλαψε, εφ’ όσον επέσπευσε τήν Γερμανική εισβολή κατά τής Χώρας μας.

Επομένως, εάν υπήρξε από μόνη της θαυμαστή πράξη, η απόφαση τού τότε ηγέτη τού Ελληνικού κράτους, τού Ιωάννη Μεταξά (πρώην ικανού επιτελάρχη τού Ελληνικού Στρατού κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους και τόν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος -όντως- ήταν ένας απεχθής και στυγνός δικτάτορας, πρέπει όμως νά τού αναγνωρισθεί ο πατριωτισμός πού επέδειξε στήν συγκεκριμένη κρίσιμη στιγμή αλλά και η προηγηθείσα σημαίνουσα συμβολή του στήν στρατιωτική προετοιμασία τών ενόπλων μας δυνάμεων), είναι ακόμη πιό θαυμαστή η παλλαϊκή διάθεση τών Ελλήνων ν’ αντισταθούν στήν φασιστική εισβολή, ακριβώς διότι συνέβη υπό αυτές τίς καταθλιπτικές συνθήκες τής απόλυτης απομονώσεως τής Ελλάδος και τής χαώδους ανισότητος τών στρατιωτικών δυνάμεων τών αντιπάλων.

Εκείνο όμως πού υπήρξε περισσότερο ανεπανάληπτο και θαυμαστό ως γε-γονός, είναι ότι, παρά τίς προπεριγραφόμενες -παντελώς άνισες γιά τούς στρατευμένους Ελληνες- συνθήκες και προϋποθέσεις, εκείνοι, όχι μόνον απέ-κρουσαν μέ αναπάντεχο σθένος τίς επιτιθέμενες Ιταλικές στρατιωτικές δυνά-μεις, α λ λ ά και μετά από ελάχιστες ημέρες τίς ανέτρεψαν, εξαπολύοντας θυελλώδεις αντεπιθέσεις μέ “εφ’ όπλου λόγχη” και αποκαλύπτοντας -ενώπιον τής εμβρόντητης Ευρώπης- μία πρωτοφανή στρατιωτική εποποιία, η οποία εμπεριείχε απίστευτα στοιχεία ηρωϊσμού, θάρρους και αυτοθυσίας, υπό τίς εξοντωτικές συνθήκες ενός βαρύτατου χειμώνα και μέ πεδία μαχών τά κακο-τράχαλα και χιονισμένα βουνά τής Ηπείρου.

Και δέν έμειναν στίς αμυντικές αντεπιθέσεις τους οι ηρωϊκά μαχόμενοι πατέ-ρες και παππούδες μας τού έπους 1940-41!!!

Αμεσα εξαπέλυσαν μεγαλειώδεις -άριστα οργανωμένες- επιθέσεις, απελευθε-ρωτικές -γιά τρίτη φορά μέσα στόν 20ο αιώνα- τών προαιωνίως Ελληνικών (και αδίκως παραχωρημένων -από τούς “συμμάχους” μας τού Α’ Παγκοσμίου πολέμου, Αγγλους και Γάλλους- στήν Αλβανία…), Ελληνικών εδαφών και πληθυσμών τής Βορείου Ηπείρου, μέ τίς -έμπλεες από Ελληνικές σημαίες- πόλεις της, τήν Κο-ρυτσά, τήν Πρεμετή, τό Αργυρόκαστρο, τό Δέλβινο, τούς Αγίους Σαράντα και τήν ξεχωριστή, γιά τούς -επί αιώνες- επαναστατικούς αγώνες της, Χιμάρα!!!

Εκείνη λοιπόν, η ανεπανάληπτη νικηφόρα πολεμική επέλαση τών Ελλήνων, τού 1940-41, πού λίγο έλειψε νά “πετάξει” τούς Ιταλούς στήν Αδριατική θάλασ-σα (γεγονός πού αναπόδραστα θά είχε συμβεί εάν δέν μεσολαβούσε η 2η άνανδρη -δολοφονική- επίθεση εναντίον μας, τής Ναζιστικής Γερμανίας, τήν 6η Απριλίου 1941), ήταν πού υποχρέωσε τόν Πρωθυπουργό τής Αγγλίας, τόν περιβόητο Ουϊν-στον Τσώρτσιλ, νά δηλώσει έκθαμβος ότι: “Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι οι Ελλη-νες πολεμούν σάν ήρωες, αλλά από τώρα και πέρα θά πρέπει νά λέμε ότι, οι ήρωες πολεμούν σάν Ελληνες…”

Και ακόμη ενέπνευσε Γάλλους συνοροφύλακες νά υψώσουν στά Γαλλικά σύνορα μέ την Ιταλία, μεγάλη επιγραφή, όπου -μέ καυστικό χιούμορ- έγραφαν: “Ελληνες σταματήστε!!! Από εδώ αρχίζουν τά σύνορα τής Γαλλίας”!!!

Παράλληλα όμως, θά πρέπει νά μήν λησμονούν κάποιοι αμνήμονες και ανιστόρητοι, ότι εκείνη η αναπάντεχη -επί 6 μήνες- πολεμική εποποιία τών Ελλήνων τού 1940-41 και η απροσδόκητη αντίστασή μας στούς Γερμανούς (από τά οχυρά τού Ρούπελ στήν Μακεδονία έως και τίς εσχατιές τής Κρήτης), μέχρι τόν Μάϊο 1941, ήταν τό ιστορικό συμβάν πού έδωσε στόν Σοβιετικό στρατό τόν απαραίτητο χρόνο ν’ αντισταθεί πρό τής Μόσχας, έως ότου σταματήσει τούς Γερμανούς ο Ρωσικός χειμώνας, αλλά και προσέφερε τό “ελλείπον σθέ-νος” στούς έντρομους -από τίς μέχρι τότε ανίκητες Γερμανικές στρατιές- Ευ-ρωπαϊκούς λαούς, ώστε ν’ αρχίσουν ν’ αντιστέκονται.

Τούς Ευρωπαϊκούς λαούς, οι οποίοι -αγνώμονες και αμνήμονες- ξεχνούν σήμερα εκείνη τήν ανεκτίμητη σέ πολυτιμότητα Ελληνική δωρεά θάρρους και φιλοπατρίας και εκδηλώνουν (κάποιοι μάλιστα μέ προπέτεια και θρασύτητα…), εχθρότητα και περιφρόνηση γι’ αυτό τό ολιγάριθμο έθνος, πού εκτός από τήν μοναδική πολιτισμική προσφορά τών αρχαίων προγόνων του πρός τήν Ανθρωπότητα, δέν έπαυσε νά προβάλλει στήν πράξη, ως διδακτικό πρότυπο ιδανικού βίου, τόσο τό υπερήφανο Ομηρικό πρόταγμα “Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης”, όσο και τό -αντίστοιχης πολυτιμότητος- αγέρωχο Λακωνικό “Μολών λαβέ”…

Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, εν όψει όλων αυτών τών αδιαμφισβήτητων ιστο-ρικών δεδομένων, τών τόσο τιμητικών και επαινετικών γιά τό διαχρονικό Ελ-ληνικό έθνος και γιά τούς αμέσους προγόνους μας ρήσεων, νά προβάλλονται “απόψεις” και “γνώμες” -δήθεν επαϊόντων- πού συνιστούν αστόχαστα τήν εκ προθέσεως λησμοσύνη τέτοιων ηρωϊκών γεγονότων, τήν απάλειψή τους από τά διδασκόμενα στήν σπουδάζουσα Ελληνική νεολαία βιβλία, αλλά και τήν κα-τάργηση τών επετειακών παρελάσεών τους, ως εκδηλώσεων …”πολεμοκα-πηλικών” και “εθνικιστικών”!!!

Πρόκειται περί ανοήτων και επικινδύνων -γιά τήν εθνική μας υπόσταση- από-ψεων, όπως αυτές τού -“εν αμαρτίαις γηράσαντος”- δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δηλώνει ότι δέν πηγαίνει στίς εθνικές παρελάσεις και συνιστά την κατάργησή τους, γιατί είναι -λέει- “κατάλοιπα τής Μεταξικής δικτατορίας”!!!

Προσβάλλοντας -βεβαίως- ασύστολα (τόσον αυτός, όσο και λοιποί “ομοιοπεο-κρούοντες”…), τίς χιλιάδες τά Ελληνάκια πού παρελαύνουν μέ υπερηφάνεια και συγκίνηση στίς εθνικές επετειακές εορτές τής 25ης Μαρτίου 1821 και τής 28ης Οκτωβρίου 1940, χέρι-χέρι μέ τά στρατευμένα νειάτα τής Πατρίδος μας.

Τών οποίων -όμως- η εκπαίδευση, η οργάνωση, ο εξοπλισμός, η ετοιμότητα και τό απαραίτητο μαχητικό σθένος τους, όπως αποδεικνύονται με τήν αρτιό-τητα και τήν επιβλητικότητα τών παρελάσεών τους, συνιστούν τό αναγκαίο ηχηρό μήνυμα ότι, τό -υποβλεπόμενο “περιμετρικώς” από ασπόνδους διαχρο-νικούς εχθρούς- έθνος μας, έχει τήν απαιτούμενη και προσδοκώμενη συνέχεια, αλλά και ότι διαθέτει τήν ίδια μαχητική αξία και τά ίδια πατριωτικά ιδανικά μέ εκείνα -τά παγκοσμίως θαυμαζόμενα- ηρωϊκά στοιχεία τών πατέρων μας και τών απώτερων προγόνων μας.

Διότι, τό ζητούμενο -ιδανικό- πρότυπο τής Ελληνικής νεολαίας δ έ ν μπορεί νά είναι τό επωαζόμενο (μέ τήν ανεύθυνη και απαράδεκτη ανοχή τών Κυβερνώ-ντων…) “αυγό τού φιδιού” στίς ρύμες τών Εξαρχείων, τών ανεγκέφαλων “μα-χητών” – εμπρηστών τών τρόλλεϋ και τών κάδων αποριμμάτων…

Τά πρότυπα τής Ελληνικής νεολαίας πρέπει νά είναι οι αριστεύουσες και οι αριστεύοντες μαθητές και σπουδαστές μας, οι διαρκώς καταξιούμενοι οικουμε-νικώς επιστήμονες και ερευνητές μας, οι Ολυμπιονίκες μας και οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές μας αλλά και οι -καθημερινώς προασπίζοντες τούς Ελληνικούς αιθέρες- θαυμαζόμενοι άσσοι πιλότοι τής πολεμικής αεροπορίας μας!!!

Οι οποίοι -παρά τό ολιγάριθμο τού έθνους μας- θαυμαστά και πολλαπλώς “αναπαράγονται”, ακριβώς διότι (οι ίδιοι τό επικαλούνται…), τούς “προτρέπουν” στίς αριστείες τους οι αρχαίοι Ελληνες πρόγονοί μας, φιλόσοφοι, ποιητές, επι-στήμονες, ναυσιπλόοι αλλά -ταυτόχρονα- και πολεμιστές τού Μαραθώνα, τών Θερμοπυλών, τής Σαλαμίνας, καθώς και τού Γρανικού, τής Ισσού και τών Γαυ-γαμήλων, οι ήρωές μας τής μεγάλης Επαναστάσεως τού 1821, τού Μακεδο-νικού αγώνα και τών νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων τού 1912-13, οι πατέ-ρες μας τών πολεμικών αγώνων τού 1940-41 αλλά και τού έπους τής Εθνικής Αντίστασης τού ενόπλου λαού μας κατά τού Φασισμού και τού Ναζισμού.

Ο σπουδαίος Ελληνας διανοητής και παγκόσμιας αναγνωρίσεως συγγρα-φέας, ο Νίκος Καζαντζάκης, τό είπε επιγραμματικά και αποστομωτικά: «Λίγοι είμαστε πάντοτε οι Ελληνες, κι αλλοίμονο στήν Ανθρωπότητα άν ξοφληθεί η Γενηά μας…»

Αθήνα, 28η Οκτωβρίου 2017

Γρηγόρης Νικηφ. Κοσσυβάκης

Δικηγόρος – Συγγραφέας

ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ – Η ΔΑΦΝΟΚΟΜΟΣ ΚΟΡΗ

ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ – Η ΔΑΦΝΟΚΟΜΟΣ ΚΟΡΗ

———————————-

Αννα τής ευθείας βολής και τού μεστού λόγου,

τού Απολλωνείου στεφάνου και τού μειδιάματος

τών Καρυάτιδων.

Αννα δαμάστρια τών ανοφθάλμων Κυκλώπων,

τών τά μάλα μικρονόων και μικροψύχων

Λαιστρυγόνων.

Αννα τής επιμονής και τών αενάων επιστροφών,

καύχημα γονέων και παναρχαίων -αθανάτων-

πνευμάτων.

Αννα τού απαστράπτοντος χρυσού επαίνου σου,

τού συνεγείροντος ύμνου και τής κυανολεύκου

σημαίας μας.

Αννα, Ολυμπιονίκη τού ελπιδοφόρου μέλλοντος

πού ονειρεύεται ο Ελληνισμός, υποκλινόμαστε

και σέ ευχαριστούμε!!!

——————

Ανδρος, 12.08.2016

Γρηγόρης Κοσσυβάκης, Δικηγόρος – Συγγραφεύς

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ,

Σήμερα είναι η επέτειος τής παλιγγενεσίας τού Εθνους μας!!!

Ωστόσο, αυτή η επέτειος έχει σημασία και αξία, εάν αναλογισθούμε, γνωρίζουμε, πιστεύουμε και επιλέγουμε:

1. Ότι είμαστε απόγονοι τού Προμηθέα, τού Δευκαλίωνα και τού Ελληνα ή τών ανυπάρκτων νομάδων «Ινδοευρωπαίων» και τών «φελάχων» τής ερήμου…

2. Ότι είμαστε κληρονόμοι τής ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς τών γηγενών προγόνων μας Μινυών και Μινωϊτών, τών Ελικωνιάδων Μουσών, τών Ορφικών Υμνων και τών Ομηρικών Επών, τών ναμάτων τής σοφίας τού Θαλή και τού Πυθαγόρα, τού Σωκράτη και τού Πλάτωνα, τού Αριστοτέλη και τού Αρχιμήδη, τής οικουμενικής παρακαταθήκης τού Μεγάλου Αλεξάνδρου και τών Αλεξανδρινών Βιβλιοθηκών ή ασπαζόμαστε τίς απάνθρωπες και κατα-στροφικές ουτοπίες τών κάθε λογής και εποχής ανοήτων «-σμών»…

3. Ότι συνεχίζουμε να ενστερνιζόμαστε: Το «Μολών λαβέ» και το «Αιέν αριστεύειν», τον «Ορκο τών Φιλικών» και τήν «Χάρτα τού Ρήγα», το «Ελευθερία ή Θάνατος» και το ΟΧΙ τού 1940 ή προτιμούμε τους «Εφιάλτες» και τις «Κερκόπορτες», τους προσκυνημένους και τούς δοσιλόγους αλλά και τις ολέθριες γιά την Χώρα μας σύγχρονες «ρυθμίσεις τού χρέους» τών ανάλγητων «θεσμών» και τού Δ.Ν.Τ.

4. Θέλουμε την Πατρίδα μας ελεύθερη στους αιώνες, με τους Παρθενώνες μας και τις Σταυροθόλωτες εκκλησίες μας ή γεμάτη από τζαμιά με μιναρέδες και «πολυπολιτισμικά hot spots»…

5. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπισθούμε το Αιγαίο μας και τά ανέκαθεν Ελληνικά νησιά μας ή θα τά αποδεχθούμε ως Τουρκόφωνες «γκρίζες ζώνες», συνεχίζοντας αμέριμνοι και μοιραίοι να «διασώζουμε» τους αυριανούς Τζιχαντιστές βομβιστές…

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ, μην αμφιβάλλετε ότι αυτές είναι οι επιλογές μας, ένα μόλις βήμα πρίν τον αφελληνισμό της Πατρίδος μας και θα είμαστε υπόλογοι στις επόμενες γενεές για τις επιλογές μας, τις πράξεις και τις παραλείψεις μας…

Με πατριωτικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ