Μέ τό βιβλίο του υπό τόν τίτλο: “ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΝΥΕΣ”, o συγγραφεύς, στηριζόμενος σέ πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων (και μέ έλλογες συνθετικές επαγωγές περί τής σημασίας των), αποδεικνύει ότι, η -εκ δολίων προθέσεων- προβαλλομένη ως “Μυθολογία” εποχή, η οποία εκκινεί μέ τόν περίφημο “Κατακλυσμό τού Δευκαλίωνος” (περί τό 9500 π.Χ.), είναι η αληθής ιστορία τών παναρχαίων ΕλληνοΠελασγών προγόνων μας, απογόνων τού προκατακλυσμιαίου “Τιτάνος” Προμηθέως καί τού γενάρχου μας Έλληνος.

Ως συνέπεια αυτής τής παραδοχής, αποδεικνύεται -έναντι όλων- ότι οι δημιουργικές δράσεις τών “μυθικών” απογόνων τους, μέ πρωτοπόρους τούς γηγενείς πρωτοΕλληνες Μινύες τών 5ης, 4ης, 3ης καί 2ης χιλιετιών π.Χ., αποτελούν τίς αληθείς ιστορικές βάσεις-θεμέλια τού οικουμενικού πολιτισμού επί παντός αξιακού επιτεύγματος (ναυσιπλοϊκού, κατασκευαστικού, γλωσσικού, φιλοσοφικού, θεσμικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού, αθλητικού κ.λπ.).

Ιστορικά επιτεύγματα πολύτιμα και γι’ αυτό επίζηλα, αλλά και άκρως γοητευτικά, εφ’ όσον στό παρόν βιβλίο περιγράφονται λεπτομερώς και μέ γλαφυρότητα οι απίστευτες θαλασσοπλοϊες και οι αποικισμοί τών Μινύων στήν βόρειο καί στήν νότιο Αμερική σέ χρόνους προγενεστέρους τής “θρυλικής” Αργοναυτικής εκστρατείας, ενώ τά ίχνη τών δημιουργικών δράσεών τους ανιχνεύονται στήν Ισπανία καί στήν Αίγυπτο ακόμη και σήμερα!!!

Παραλλήλως, ο συγγραφεύς τολμά καί -μέ καταλυτικά στοιχεία και επιχειρήματα- επιλύει ακανθώδη ιστορικά ζητήματα, όπως η αληθής καταγωγή και τό γενεαλογικό “δένδρο” τού Ομήρου, ενώ αποκαθιστά -θεωρώντας το ηθικό χρέος του- τήν ιστορική μνήμη τού αδικοχαμένου Παλαμήδη, τού πλέον ιδιοφυούς τών Ελλήνων ηρώων τού Τρωϊκού πολέμου,

Αληθής, επίζηλη και διδακτική ιστορία τών παναρχαίων Ελλήνων προγόνων μας, λοιπόν, η επίγνωση τής οποίας από τήν άλκιμη νεότητα τού συγχρόνου Ελληνισμού, μπορεί και πρέπει ν’ αποτελέσει εδραίο στοιχείο συνειδητής υπερηφανείας της, αλλά και παρότρυνση γιά κάθε δημιουργική και ανελικτική επιδίωξη -συλλογική ή ατομική- τών νέων Ελλήνων και Ελληνίδων, στήν κατεύθυνση τού Ομηρικού προτάγματος “Α ι έ ν α ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν”.

Loading