Η πρόσφατη (και μάλιστα σέ έτος συμπληρώσεως 200 ετών από τήν εθνοπατριωτική Επανάσταση τού 1821…), υπό τής νύν Προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας, «προτροπή», περί αντιμετωπίσεως τού -όντως- μείζονος εθνικού δημογραφικού προβλήματος, διά τής αθρόας χορηγήσεως τής Ελληνικής υπηκοότητος σέ χιλιάδες από τούς λαθρομετανάστες πού έχουν κατακλύσει την Χώρα, θα πρέπει να μάς προβληματίσει ιδιαιτέρως.

Αλλά -πολλές φορές- τά σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτό τού προτεινόμενου αφελληνισμού τού έθνους μας, είναι καλλίτερα να τά αντιμετωπίζουμε αφ’ ενός αναλύοντάς τα με όλα τά επί μέρους συνθετικά τους στοιχεία και αφ’ ετέρου μέ «χιούμορ», όπου θυμικώς αυτό επιτρέπεται…

Γνωρίζουμε λοιπόν κατ’ αρχήν ότι, οι εν λόγω λαθρομετανάστες προέρχονται κατά την συντριπτική πλειοψηφία τους από Ασιατικές χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράκ, αλλά και από την Νιγηρία, το Σουδάν και την λοιπή Αφρική.

Εν συνεχεία γνωρίζουμε ότι ελάχιστοι εξ αυτών μεταναστεύουν οικογενειακώς και -κατά ποσοστό τουλάχιστον 90% (ενενήντα τοίς εκατό), είναι νέοι άρρενες «αναπαραγωγικής» ηλικίας.

Παραλλήλως όμως, γνωρίζουμε ότι στην παμψηφία τους είναι Μωαμεθανικού θρησκεύματος και -όπως μάς πληροφορούν ανελλιπώς τά «λαλίστατα» ΜΜΕ- κατά το πλείστον εμφορούνται από Ισλαμικές φαντασιώσεις περί «παραδείσων με ουρί και πιλάφια», έχουν κατά συνήθεια βίαιες συμπεριφορές και έχουν ανδρωθεί με νοοτροπίες υποτιμήσεως και «νομίμων»βιαιοπραγιών σέ βάρος τών γυναικών, εφ’ όσον αυτά τούς υπαγορεύει η θρησκεία τους και τά «Μεσαιωνικών» αντιλήψεων απολυταρχικά καθεστώτα όπου γεννήθηκαν.

Με αυτά τά δεδομένα, πού προφανέστατα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν, έστω και εμφορούμενο από ιδεολογικές «παρωπίδες» περί «αδελφοσύνης των λαών» και με ανοηταίνουσες συνθηματολογίες τύπου «μετανάστες αδέλφια μας», θεωρούμε βασίμως ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι, εκ τών προτέρων, «λάβροι» και συνειδητοί εχθροί τών αλλοφύλων και αλλοθρήσκων τους Ελλήνων και Ελληνίδων.

Λαμβανομένων λοιπόν υπ’ όψιν όλων αυτών, άς εξετάσουμε και «ΤΙ» ακριβώς μάς συνιστά, άλλως μάς προτείνει η σεβαστή Ανωτάτη Αρχόντισσά μας;;;

O συγγράφων αντιλαμβάνεται ότι, μάς «προτρέπει» -κυριολεκτικά αστόχαστα- ν’ αποδεχθούμε τον συστηματικό …γαμικό «εμβολιασμό» τού έθνους τών Ελλήνων και  π ρ ω τ ί σ τ ω ς  τ ώ ν  Ε λ λ η ν ί δ ω ν (θυγατέρων, αδελφών, εγγονών μας) μέσω τών παραπάνω εξ Ασίας και εξ Αφρικής, «πολυφέρνων γαμπρών»!!!

Και μάλιστα μάς το προτείνει -παρ’ ότι «χρηματίσασα» κορυφαία δικαστικός λειτουργός η ίδια, πρίν εκλεγεί υπό τής Βουλής των Ελλήνων στο ανώτατο αξίωμα τής Χώρας- χωρίς κάν να προηγηθεί Συνταγματικό Δημοψήφισμα, εφ’ όσον το ζήτημα είναι και φλέγον και σοβαρότατο, ασφαλώς δε δικαιούμαστε οι ενήλικοι Ελληνες και οι Ελληνίδες να εκφράσουμε την θετική ή την αρνητική άποψή μας γι’ αυτό.

Εκτός εάν η σεβαστή μας Κα Πρόεδρος προσδοκά ότι, οι -τέως πλέον λαθρομετανάστες- μέλλοντες «γαμπροί» μας, λαμβάνοντες την αθρόως (και επωφελώς γιά πολλούς ημεδαπούς…) χορηγουμένη Ελληνική υπηκοότητά τους, θα …«μεταλλαχθούν» «αυτομάτως» και ασμένως σέ …απογόνους τού Ηρακλέους, τού Ιάσωνος, τού Θησέως, τού Αχιλλέως, τού Μιλτιάδου, τού Λεωνίδου, τού Πρωταγόρου, τού Σωκράτους, τού Πλάτωνος, τού Αριστοτέλους, τού Αρχιμήδους, τού Μεγάλου Αλεξάνδρου (εξ αυτού -είναι βέβαιον- ότι θα δηλωθούν ως απόγονοι, οι πλείστοι), αλλά και τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τού Ρήγα Φεραίου, τού Καραϊσκάκη, τού Νικηταρά, τού Αθανασίου Διάκου (και άς ωρυόταν ο δυστυχής πρό τού μαρτυρίου του, ότι: «Γραικός γεννήθηκε»…) και τού -εκδαρέντος από τούς Τούρκους- Κρητός ηγέτου Ιωάννη Δασκαλογιάννη, ίσως δε και τού εκ Θεσσαλίας στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, τού αρειμανίου Τουρκομάχου «Μαύρου Καβαλλάρη».

Οπότε, οι «μεταλλαχθέντες» (κατά τίς παγκοσμιοποιητικές ενοράσεις τής σεβαστής μας Ανωτάτης Αρχόντισσας) τέως λαθρομετανάστες «γαμπροί» μας, αποβαλλόντες ακαριαίως τήν «εξ απαλών ονύχων» διδαχθείσα ισλαμική παιδεία τους, περί τών -κατά συνήθειαν και κατά συρροήν- ληστειών, λεηλασιών, δολοφονιών, αρπαγών και βιασμών γυναικών, στις οποίες επιδίδονται οι πλείστοι εξ αυτών λίαν επιτυχώς, θα σπεύσουν να συστήσουν νέες «φιλειρηνικές» οικογένειες μετά τών -εν αφθονία (λόγω τού …περισσεύματος) προσφερομένων γιά «νύφες»- Ελληνίδων.

Υποθέτουμε όμως (και γιατί όχι;;;), ότι οι εν λόγω «γαμπροί μας», ευλόγως θα αξιώσουν από τίς Ελληνίδες συζύγους των και τήν αποδοχή τού δικού τους θρησκεύματος, ώστε οι νέες οικογένειες πού θα δημιουργηθούν να είναι ομόθρησκες, με όσα άλλα κωμικοτραγικά συνεπάγεται ο ούτω -πιθανότατος- εξισλαμισμός χιλιάδων Ελληνίδων και τών απογόνων τους.

Αλλά και όντες -πλέον- όλοι αυτοί οι επίζηλοι «γαμπροί» μας, μεθ’ ημών «έν έθνος», όλως «αυτομάτως» (το υποθέτετε;;;) θα είναι και έτοιμοι -οι ίδιοι και οι μιγάδες απόγονοί τους- να υπερασπισθούν μέχρις εσχάτων τά προγονικά μας εδάφη, τά οποία βιαίως και ασύδοτοι κατεπάτησαν και εκόπρισαν ατιμωρητί επί έτη, ομού μετά τών αρχαίων μνημείων μας και τά «κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά», τά οποία είναι βέβαιον ότι τιμούν και σέβονται, εξ ίσου με τίς …παλαιές παντόφλες τού «πιστού συμμάχου μας» Ερντογάν!!!

Λοιπόν Κα Πρόεδρε, ειλικρινώς λυπούμαστε αλλά, εάν τέτοιες «πατριωτικές» προτάσεις, θα ήταν δυνατόν να τίς θέσετε υπ’ όψιν και ενώπιον τών παραπάνω -ενδεικτικώς αναφερομένων- ηρώων προπατόρων μας, Σάς αφήνουμε απλώς να φαντασθείτε τίς απαντήσεις των, τίς οποίες ασμένως θα λαμβάνατε…

Αντιθέτως, δεν προσδοκούμε ότι θα τολμούσατε κάν -στό απώτερο μέλλον- να τίς θέσετε ενώπιον …Πενταμελούς Επουρανίας Επιτροπής Ελληνίδων ηρωϊδων, αποτελουμένης λ.χ. από την …Τζαβέλαινα, την Λένη τού Μπότσαρη, την Λασκαρίνα-Μπουμπουλίνα, την Αρκαδιανή Διαμάντω, αλλά και την συντοπίτισσά Σας Θρακιώτισσα καπετάνισσα Δόμνα Βισβίτζη…

Μεθ’ υπολήψεως λόγω τού αξιώματός Σας, αλλά όχι πλέον και εκτιμήσεως.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

Δικηγόρος – Συγγραφέας

Loading