« ΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΕΙΝ… »

———————————————–

( Μήνυμα Χριστουγέννων 2012 – Νέου Ετους 2013 )

——————————————————————

Εορταστικώς και εν οργάνοις

βιώνουμε τήν υπεσχημένη

υπό «προφητών» και «μάγων»

ελπιδοφόρο έλευση «Μεσσία».

————–

Η εν φάτνη γέννηση οιωνός

αγαθός, πλήν όμως αλυσιτελής

εάν συνάπτεται μοιρολατρικώς

μετά τής «εξ ύψους σωτηρίας».

————-

Εδραία ερείσματα ισορροπίας

υγιούς νοός τε και ψυχής,

τά δι’ ιδίων χειρών έργα (και)

τών χθονίων καρπών η συλλογή.

————-

Θεμέλιες Ολύμπιες δάδες

τής σκολίας έμβιας οδού,

η αέναη προσφορά αγάπης

και η τών πατρίων τίμηση.

————-

Εις έτη πολλά!!!

Γρηγόρης Κοσσυβάκης

Loading