Π A Σ Χ Α Λ Ι Ν Ο  Ε Γ Ε Ρ Τ Η Ρ Ι Ο

Οδοιπορούμε εν τώ μέσω ερέβους

αιώνος σκαιών μελανοχιτώνων…

Ανθρωποειδή τρισπιθαμιαίου νοός

και αγελαίου ήθους μάς δυναστεύουν.

Ολέθριοι κομισσάριοι εξ Εσπερίας

σφυρηλατούν δέσμια μνημόνια.

Βυσσοδομούν τήν εσαεί εκβαρβάρωση

και καταδυνάστευση τών αμνών.

Τό άλας τής προαιώνιας συνοχής μας

μωραίνεται από ορδές ανέστιων Μήδων.

Η «διά βίου» αποσιώπηση ιερών και οσίων

επιτάφιος τής Σαλαμίνιας προτροπής.

Αμετανόητοι λύκοι τής στέπας επιχαίρουν

ενεδρεύοντας στίς Κερκόπορτες,

ιδού νύν, κατά τής εθνικής μας κυριαρχίας

αιχμηρές μάχαιρες κραδαίνοντες.

Εγερθείτε πρίν τά θεμέλια Ολύμπια όρη

σειστούν εν θυμώ τής αβελτηρίας μας.

Ανεμοι τής αυτογνωσίας μας νά σαρώσουν

τά αναιδή παρασιτούντα σκύβαλα.

Καθοδηγητικό μας «ανέσπερον φώς»

τού Ρήγα και τού Κάλβου εγερτήριες ωδές.

Η επανάσταση τών αδικουμένων αμνών

άς συμπορευθεί μέ τήν Ανάσταση Εκείνου,

τού εν δικαία οργή μαχόμενου εν τώ Ναώ,

διαχρονικούς Αρχιερείς και Φαρισαίους…

Καλό Ελληνικό Πάσχα 2011

Γρηγόρης Κοσσυβάκης

Loading