Συνελληνίδες και Συνέλληνες

Αύριο, 26η Μαϊου 2019, καλούμαστε νά ψηφίσουμε γιά τήν εκλογή τών εκπρο-σώπων μας, αφ’ ενός στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφ’ ετέρου στίς Περιφέρειες τής Ελληνικής Επικρατείας, στούς Δήμους και στίς Κοινότητές μας.

Ομως, άς μήν γελιόμαστε… Τά αποτελέσματα τών εκλογών αυτών θά προκα-θορίσουν συνέπειες και αποτελέσματα πολύ πιό σημαντικά, και αυτά θά είναι, όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά, αλλά πρωτίστως Εθνικά.

Στήν συγκεκριμένη εκλογή, καλούμαστε νά επιλέξουμε εάν επιθυμούμε τήν συνέχεια τής Ελληνικής μας Πατρίδος, τών εθνικών μας ιστορικών και πολιτισμικών παραδόσεων, τών ηθικών και κοινωνικών μας ιδανικών, όπως μάς τά παρέδωσαν οι γονείς και οι απώτεροι πρόγονοί μας, αλλά και εάν επιθυμούμε νά τά διαφυλάξουμε, ώστε νά τά κληρονομήσουν ενσυνειδήτως τά παιδιά και τά εγγόνια μας.

Καλούμαστε νά επιλέξουμε τήν υπεράσπιση και εξασφάλιση τών εθνικών μας συνόρων, τών νησιών και τών βουνών μας, τών πόλεων και τών χωριών μας, τήν δια-φύλαξη και ανάδειξη τών πολυτίμων αρχαίων μνημείων μας, τήν ασφάλεια τών δημο-σίων χώρων και τών κατοικιών μας, τήν προστασία τής οικογενειακής και τής ατομικής μας προστασίας και αξιοπρέπειας.

Καλούμαστε νά επιλέξουμε τήν διαφύλαξη και τήν ανάδειξη τών ναμάτων τής εθνικής μας παιδείας, μέσα σέ ευγενή πλαίσια ελευθερίας λόγου, θέσεων και αντιθέ-σεων, επομένως και δημιουργικών συνθέσεων, αντιστρατευόμενοι σέ κάθε δογματική και φασίζουσα ιδεοληψία, αλλά και σέ κάθε διαιρετική μισαλλοδοξία.

Καλούμαστε νά επιλέξουμε τά ηγετικά και καθοδηγητικά πρότυπα πού, μέ τό προσωπικό παράδειγμά τους, υποδεικνύουν στούς νέους Έλληνες και τίς νέες Ελλη-νίδες, ορθούς δρόμους φιλοπατρίας, αγωνιστικότητος, αυτοθυσίας, δημιουργίας και ανιδιοτέλειας, από τά διαχρονικά -πανελληνίου αποδοχής- ινδάλματα Μανώλη Γλέζο και Μίκη Θεοδωράκη, έως τίς νέες και τούς νέους Ολυμπιονίκες και Παγκοσμίους Πρωταθλητές μας, αλλά και τούς ακοίμητους φρουρούς τών νοητών αιθέρων τής Πα-τρίδος μας, τούς πιλότους τής πολεμικής μας Αεροπορίας.

Αντιθέτως, καλούμαστε ν’ απορρίψουμε και νά καταδικάσουμε μέ τήν ψήφο μας, τά -δήθεν ιδεολογικής προοδευτικότιητος- θλιβερά “πρότυπα”, πού τά τελευταία χρόνια έχουν αφεθεί ασύδοτα νά υβρίζουν, νά περιφρονούν και νά τρομοκρατούν τίς Ελληνίδες και τούς Ελληνες πολίτες, λεηλατώντας, ληστεύοντας, καταστρέφοντας και πυρπολώντας δημόσια κτίρια, “δοξάζοντας” ως καθοδηγητικούς τους ταγούς, κατά συρροήν δολοφόνους, ενώ οι αρμόδιοι πολιτειακοί παράγοντες εγκληματικώς αδιαφο-ρούν, απολαμβάνοντας τήν “θεοποίησή” τους από περιφερόμενους περιθωριακούς απάτριδες σκηνίτες, καθημερινούς παραβάτες όλων σχεδόν τών άρθρων τού Ποινικού Κώδικος.

Καλούμαστε νά δώσουμε τέλος σ’ αυτή τήν καταστροφική γιά τήν Πατρίδα μας κυβερνητική παρένθεση, ε γ κ α ί ρ ω ς και π ρ ί ν η εντέχνως υποθαλπόμενη υπογεννητικότητα και η σκοπίμως προωθούμενη μετανάστευση στό εξωτερικό τών νέων Ελλήνων και Ελληνίδων, σέ συνδυασμό μέ τήν διαστροφική στήν σύλληψή της βιομηχανία συστηματικών “Ελληνοποιήσεων” λαθραίων ΑφρικανοΑσιατών, μετατρέψει τό γηγενές Ελληνικό έθνος σέ οικτρή μειοψηφία στήν ίδια τήν Πατρίδα μας.

ΣυνΕλληνίδες και ΣυνΕλληνες, στοχαστείτε και γρηγορείτε…

Loading